Publicerat 23 augusti, 2022

Care Hyllie Park har startat

Vi är mycket glada att berätta att vi under kommande läsår kommer kunna göra en viktig insats för ukrainare som kommit till Sverige på flykt från kriget.

I en satsning tillsammans med åtta församlingar utöver vårt land kommer vi kunna anställa 32 personer, i syfte att erbjuda svenskundervisning, sociala nätverk och hjälp in på den svenska arbetsmarknaden. Medlen som vi tilldelats kommer från ESF-rådet och satsningen ESF Care. Projektet kommer att drivas i Malmö, Kristianstad, Simrishamn, Lund, Ystad, Landskrona, Örebro och Sundsvall. De flesta av församlingarna tillhör vår huvudman Evangeliska frikyrkan, som också givetvis stöttar projektet.

Nu hoppas vi att denna satsning ska bli till hjälp, glädje och hopp för många ukrainare utöver vårt land!

På gång just nu