Välkommen till Hyllie Park Folkhögskola!

Vi är Folkhögskolan där du är viktig! Vi vill vara en plats där du får växa och utvecklas som människa, samtidigt som du får den utbildning som tar dig närmare dina mål i livet. Här finns många olika kurser att välja på. Allmänkurs ger dig behörighet för högstadiet och gymnasiet. SFI-undervisningen rustar dig för ett liv i Sverige. Kurserna i teologi och ledarskap kan ge dig allt från egen fördjupning till att förbereda dig för arbetslivet i en församling. Kulturverkstaden ger barn och unga färdigheter att spela ett instrument. I Care Hyllie Park får ukrainska flyktingar möjlighet att ta sig in på eller närmare arbetsmarknaden. Hyllie Park Folkhögskola har funnits sedan 1997 och finns idag i Malmö, Simrishamn, Kristianstad och Göteborg. Våra medlemsorganisationer är Evangeliska frikyrkan (EFK), Hyllie Park kyrkan och Skillinge Missionshus.

Linda Alexandersson, rektor Hyllie Park Folkhögskola

 

Vår profil

PERSONLIG UTFORMNING

I de olika kurserna utgår vi från den enskilda människan. Tillsammans med dig utformar vi studierna så att dina mål och din utveckling står i centrum.

SKOLAN DÄR DU ÄR VIKTIG

Hyllie Park Folkhögskola arbetar utifrån en helhetssyn på människan baserad på kristen livssyn där du, oavsett uppfattning och bakgrund är välkommen. Vi är skolan där du är viktig!

UTBILDNING SOM HÖJER DIN LIVSKVALITET

Helhetssyn betyder att skolan vill ge en utbildning som höjer din livskvalité. Detta genom ett samspel av teoretiska studier, skapande verksamhet, kulturell mångfald samt gemensamt sökande kring frågorna om livet, människan och samhälle.

Styrelse och huvudman

STYRELSE

Lars Micael Adrian, Lund ORDFÖRANDE
Jenny Wendle, Eslöv VICE ORDFÖRANDE
Birgitta Södertun, Helsingborg
Per Eriksson, Malmö
Lisa Fredlund, Örebro
Kalle Spetz, Skillinge
Bengt Jörnland, Simrishamn
Rikard Holst, Kristianstad
Philip Bergström, Malmö
Linda Alexandersson, rektor, Malmö

MEDLEMSORGANISATIONER

Evangeliska frikyrkan, Örebro
Hyllie Park kyrkan, Malmö
Skillinge Missionshus, Skillinge

Deltagare om skolan

Här finns vi på kartan

Så söker du till skolan

Kontakta oss