Tid för kreativa uttryck

Kulturverkstad

Instrumentundervisning från 3 år och uppåt. Vi vill ge barn och unga möjlighet att utvecklas genom kultur och skapa en glädjefull fritid. Vi erbjuder Suzukiundervisning i nära samverkan med Malmö Suzukiförening.

ACF Type: text

Utbildningsplats Malmö

Kontaktpersoner

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => personal ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 5 [meta_query] => Array ( [0] => Array ( [key] => kursledare [value] => 562 [compare] => LIKE ) ) [tax_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__not_in] => Array ( [0] => 562 ) [orderby] => date [order] => ASC )

ACF Type: text

Lisen Winborg

ACF Type: text

Ekonomiansvarig, Administrativ koordinator, Verksamhetsledare Kulturverkstad

ACF Type: email

ACF Type: dmachphone

0.044038057327271 seconds

Hyllie Park Folkhögskola Kulturverkstad

Hyllie Park Folkhögskola Kulturverkstad är en arena där en mångfald av kreativa former kommer till uttryck hos barn och unga genom musik. Vi vill ge barn och unga möjlighet att utvecklas genom kultur och skapa en glädje- och meningsfull fritid. Verksamheten har vuxit de senaste åren och har i dag omkring 160 deltagare. Sedan 2007 har vi startat upp olika grupper och studiecirklar utifrån efterfrågan och önskemål. Läs gärna vidare om vårt breda utbud i fliken Instrument.

Välkomna med er anmälan!
Verksamheten sker i samverkan med Studieförbundet Bilda.

Vi erbjuder undervisning på så väl grundläggande som avancerad nivå. Eleverna står i centrum och vi utformar vår undervisning efter deras behov och önskan. Undervisningen sker så väl individuellt som i grupp.

Kulturverkstaden anordnar en rad olika konserter där du har möjlighet att uppträda inför publik. Allt från mindre uppspel för föräldrar till Kulturverkstadens årliga gemensamma konsert.

Kulturverkstaden har inte möjlighet att hyra ut instrument. Däremot samarbetar vi bland annat med en fiolbyggare som hyr ut och säljer fioler. För kontaktuppgifter se fliken Samarbetspartners.

Välkomna med er anmälan under knappen Ansökan.


Fiol

Vi erbjuder fiolundervisning i alla åldrar. Fiolrytmik och Suzukiundervisning för de yngsta och enskild "traditionell" undervisning för de äldre. Genom vårt rika utbud har vi möjlighet att tillmötesgå och variera undervisningen utifrån elevens bästa. Glädje och lust är nyckeln till en musikalisk upplevelse och musikskapande.

För mer information om vår Suzukiundervisning och Malmö Suzukiförening se fliken Suzukiundervisning.

Från 5 år (Suzukiundervisning från 4 år)

Terminsavgift: 3300 kr

Terminsavgift - Suzuki: 3720 kr (Inkl. individuell och grupplektion) Tillkommer en årsmedlemsavgift till Svenska Suzukiförbundet på 350 kr/familj.


Fiolrytmik

Fiolrytmik vänder sig till barn i åldern 3-4 år och är en förberedande gruppverksamhet för Suzukiundervisningen. Vi spelar fiol, sjunger, dansar och har roligt tillsammans. Rytmik är en helhetspedagogik där man i rörelse och lek tränar bl.a. samarbete, samspel, frasering, koordination och puls- och taktkänsla, detta så väl med som utan instrument. Fiolrytmik är ett tillfälle för ditt barn att tillsammans med andra spela och ha roligt.

Från 3,5 år.

Terminsavgift: 1500 kr (gruppundervisning) 14 undervisningsveckor


Gitarr

Vi börjar från grunden och spelar både melodi- och ackordspel efter elevernas önskemål. Undervisningen sker på akustisk gitarr.

Från 6 år.

Terminsavgift: 3300 kr


Piano

Lär dig ackordspel eller njut av den klassiska musikens mästare. En god teknisk grund ger möjlighet till stabil musikalisk utveckling och ett eget skapande.

Suzukipiano erbjuds från 4 års ålder. För mer information om vår Suzukiundervisning och Malmö Suzukiförening se fliken Suzukiundervisning. 

Från 5 år (Suzukiundervisning från 4 år)

Terminsavgift: 3300 kr

Terminsavgift - Suzuki: 3720 kr (Inkl. individuell och grupplektion). Tillkommer en årsmedlemsavgift till Svenska Suzukiförbundet på 350 kr/familj.


Trummor

Du får prova och lära dig slagteknik och trumsetskoordination i en mängd olika genrer. Undervisningen vänder sig till dig som vill prova på trummor, utvecklas eller ta upp sitt trumspel igen.

Från 6 år.

Terminsavgift: 3300 kr


Terminsavgifterna avser 15 lektioner à 20 min enskild undervisning om inget annat anges.

Suzukimetoden, Talent Education, grundades av den japanska violinisten och pedagogen Shinichi Suzuki. Suzuki inspirerades av modersmålsinlärning, hur barn lär sig sitt modersmål, och drog paralleller i den instrumentala undervisningen.

Genom att lyssna, härma, repetera, beröm och kärleksfulla korrigeringar lär sig det lilla barnet sitt modermål. Barnet omringas av modersmålet tidigt i livet och så även musik. Barnet lyssnar tidigt på musik och utvecklar en önskan att efterlikna det på sitt instrument. Suzukis pedagogiska utgångspunkt var att alla föds med anlag, så som språk och musik, som med rätt stimulans utvecklas till en egentlig talang.

Hörnstenar

Suzukiundervisning bygger på tre samarbetande hörnstenar, eleven, förälder och läraren. Föräldern är en närvarande och aktiv förälder. Genom att delta vid elevens lektion kan förälder coacha barnet i hemmet men också berömma och uppmuntra. Vid grupplektionen närvarar föräldern som en uppmuntrande publik.

Kulturverkstaden erbjuder Suzukiundervisning från 4 års ålder. Barn från 3,5 år erbjuds Suzukiförberedande fiolrytmikundervisning där eleverna får tillfälle att genom spel, sång, dans och rörelse lära känna fiolen. För mer information se fliken Instrument.

Kostnad

Undervisningen sker både individuellt och i grupp tillsammans med andra elever på samma nivå. Grupplektionen är 45 minuter lång och gruppen träffas ungefär varannan vecka. Den individuella lektionen är förlagd 15 undervisningstillfällen per termin och är 20 minuter lång.
Kostnad för Suzukiundervisningen per termin: 3720:-/termin (15 undervisningsveckor). Vid sidan av tillkommer en medlemsavgift/år till Svenska Suzukiförbundet på 350 kr/familj.

Instrument

Vi erbjuder just nu undervisning på fiol och piano. Kulturverkstaden har inte möjlighet att hyra ut instrument. Däremot samarbetar vi med en Fiolbyggaren i Malmö. För kontaktuppgifter se fliken Samarbetspartners.

För mer information kontakta Lisen Winborg, 0704-84 01 21, lisen.winborg@hylliepark.se.

Läs gärna mer om Suzukimetoden i Svenska Suzukiförbundets folder här >>


Suzukilärare 

HPF Kulturverkstads suzukiverksamhet växer. Är du som piano- och violinlärare intresserad att jobba hos oss inom vår Suzukiverksamhet?
Kontakta verksamhetsledare Lisen Winborg, lisen.winborg@hylliepark.se, 0704-84 01 21

Music Mind Games är ett revolutionerande material som används för att lära ut musikteori på ett lekfullt sätt till barn i alla åldrar. Med roliga spel och övningar introduceras begrepp som rytm, puls, nothöjd, intervall och andra musikaliska grundelement.

På Kulturverkstaden används Music Mind Games inom piano- och fiolundervisningen, där en lektion kan bestå av både spel vid instrumentet och Music Mind Games- övningar på golvet. På så sätt får undervisningen variation med roliga inslag av lek, samtidigt som elevens kunskaper i teori och notläsning utvecklas betydligt snabbare! Men viktigast av allt -metoden uppmuntrar till en tro på varje individs förmåga att utvecklas och förespråkar ett lärande utan press.

Skratt och nyfikenhet är vägen till framgång!

För mer information om Music Mind Games klicka här >>.

Instrumentlektion 20 min: 3300:- 
Instrumentlektion 30 min: 4440:- 
Gitarrgrupp, 30 min: 2400:-
Suzukiundervisning: 3720:- 
Fiolrytmik: 1500:- 

15 undervisningsveckor per termin med undantag för viss gruppverksamhet.

Er plats hos oss är bindande och fortlöper tills dess ni säger upp er plats. Avanmälan/uppsägning av er plats sker skriftligt via mail till hpfkulturverkstad@hylliepark.se eller via er sida på SpeedAdmin. Sista dagen för avanmälning av er plats är 15 december respektive 15 maj. 
Sker avanmälan senare är vi tvungna att ta ut en avgift enligt följande:

  • Avanmälan efter den 15 dec/15 maj – faktureras 10% av terminsavgiften.
  • Avanmälan efter den 30 dec/10 aug – faktureras 20% av terminsavgiften.
  • Avanmälan efter den 25 jan/1 sept – faktureras 50% av terminsavgiften.
  • Avanmälan efter den 25 feb/1 okt – faktureras 100% av terminsavgiften.

Frånvaro meddelas till respektive lärare via telefon eller mail. Utebliven lektion tas inte igen vid senare tillfälle. Om läraren ställer in en lektion kommer denna meddela eleverna senast samma dag via telefon eller mail. Lektionstillfället kommer att tas igen vid senare tillfälle eller vikarie sätts in. 

Instrumenthyra fiol

Kulturverkstaden samarbetar med Fiolbyggaren i Malmö som hyr ut fioler i olika storlekar. Elever/förälder på Kulturverkstaden får en förmånlig rabatt och möjlighet att hyra instrument tre månader i taget. I hyran ingår fiol, stråke, etui, harts.

För mer information kontakta
Fiolbyggaren i Malmö 
www.fiolbyggaren.se

Pianostämmare

Pianotekniker, Jesper Biesel, erbjuder service och underhåll av pianon och flyglar, såsom: stämning, justering och renovering. Företagets verksamhet vilar till största del på löpande stämningar åt skolor, kyrkor och andra institutioner i hela sydvästra skåne, bl.a musikhögskolan och operan i Malmö. Vi erbjuder även pianostämning åt privatpersoner. Kulturverkstadens elever erbjuds ett rabatterat pris. 

För mer information kontakta
www.biesel.se

Sponsorer

Kulturverkstadens verksamhet har de senaste åren vuxit och har idag omkring 170 deltagare. För att vår verksamhet ska kunna växa och utvecklas i takt med efterfrågan är vi i behov av stöd och sponsring. Ert bidrag är otroligt värdefullt.

Boka oss

Musik till Ert styrelse- och personalfest, lunch eller eftermiddagsfika? Nu har du möjlighet att vara med och bidraga till vår verksamhet. Kulturverkstadens elever och/eller personal besöker Er gärna och ger en konsert. I samråd med Er utformar vi programmet efter Era önskemål. För mer information eller bokning kontakta hpfkulturverkstad@hylliepark.se

Personal

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => personal ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 99 [meta_query] => Array ( [0] => Array ( [key] => undervisar_i_kurs [value] => 562 [compare] => LIKE ) ) [tax_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__not_in] => Array ( [0] => 562 ) [orderby] => date [order] => ASC )

ACF Type: text

Lisen Winborg

ACF Type: text

Ekonomiansvarig, Administrativ koordinator, Verksamhetsledare Kulturverkstad

ACF Type: email

ACF Type: dmachphone

ACF Type: text

Hanna Blomberg

ACF Type: text

Administratör, lärare

0.07764720916748 seconds