Fördjupning i kristet liv

Bibelskola Nära

En bibelskola nära dig och din församling

ACF Type: date_picker

Sista anmälningsdag 15 augusti, 2023

ACF Type: text

Hösttermin 29 augusti – 16 december 2022

ACF Type: text

Vårtermin 30 januari – 26 maj 2023

ACF Type: text

Lovdagar vecka 14

Kontaktpersoner

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => personal ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 5 [meta_query] => Array ( [0] => Array ( [key] => kursledare [value] => 3205 [compare] => LIKE ) ) [tax_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__not_in] => Array ( [0] => 3205 ) [orderby] => date [order] => ASC )

ACF Type: text

Dan Elofsson

ACF Type: text

Biträdande rektor, Verksamhetsledare ALT & Nära

ACF Type: email

ACF Type: dmachphone

ACF Type: text

Maria Cruz

ACF Type: text

Studieledare, tf kurssamordnare

ACF Type: email

0.17735505104065 seconds

Bibelskola Nära

Har du inte möjlighet att flytta men vill fördjupa din tro tillsammans med andra – läs folkhögskolekurs på distans!
Bibelskola Nära är en del av Hyllie Park Folkhögskola i Malmö och vi vänder oss till dig som inte har möjlighet att flytta från din hemort men längtar efter att tillsammans med andra växa och fördjupa din tro mitt i livet och vardagen.

Våra studier sker helt digitalt. Under självstudier tar du varje vecka del av föredrag, litteratur och instuderingsfrågor som du bearbetar och på egen hand fördjupar och funderar omkring.

Men vi som folkhögskola tror också att lärandet sker gemensamt. Detta innebär att vi varje vecka möts upp via webbsamtal där vi tillsammans har möjlighet att lyssna, samtala och dela med oss av våra egna erfarenheter och reflektioner som de enskilda studierna väckt till liv.

Detta är också ett bra alternativ om du vill fortbilda dig parallellt med att du arbetar som pastor, ungdomsledare eller teamarbetare i en lokal församlingsmiljö.

Bibelskola Nära vill föra tankarna till att komma nära Jesus, varandra och låta Bibelns texter och berättelser krypa oss nära in på livet. Det som berör och kommer oss själva nära blir ju också något vi gärna talar om och delar med de människor som står oss nära.

Våra utbildningar inom Bibelskola Nära

Under 16 veckor, inklusive introduktionsträffen träffas vi via webbkonferens som innebär möten via Internet som sker varje vecka. Du som kursdeltagare förväntas delta vid samtliga webbmöten. Samtliga distanskurser ges på halvfart (50%).
Om du inte har läst hos oss sedan tidigare vill jag göra dig uppmärksam på att våra kurser enbart går under en termin, men att vår introduktionskurs vid namn ”Lukas” sedan åtföljs av tre ytterligare kurser som du kan ta del av. Har du läst ”kurs Lukas” sedan tidigare får du gärna höra av dig för att veta vilken fortsättningskurs som genomförs just denna termin.
Kursen behöver ha fem eller flera kursdeltagare för att kursen ska kunna genomföras.

En studievecka är upplagd med föredrag, studieuppgifter och läsning av litteratur vilket du gör på egen hand. Du möts upp varje vecka för webbsamtal tillsammans med övriga kursdeltagare för reflektion och gemensamma lärande samtal. Via webbkonferensen skapas goda möten även när vi befinner sig på olika orter. Även den ovane lär sig snabbt hur man gör och det erbjuds god handledning under kursens gång.

Det finns tydliga studieinstruktioner och du skriver en kort rapport för varje tema du arbetar med under veckan. Självstudierna relaterar både till Bibeln och annan litteratur, men utmanar också till att se hur tron fungerar här och nu genom till exempel intervjuer och observationer från församling och vardag.

Ett viktigt moment är att tydliggöra för sig själv vad som är nästa steg att ta i den egna vandringen och lärjungaskapet tillsammans med Gud och andras livsberättelser, samt reflektera över egna och andras erfarenheter av tron och livet.

Vi rekommendera att du tidsmässigt avsätter mellan 10–20 timmar för studier varje vecka. Försök hitta en plats där du i lugn och ro kan lösa dina uppgifter, avsätt tid för reflektion och för de inre processer som setter igång under kursen. Det krävs en hel del självdisciplin och förmåga att läsa och förstå texter på egen hand. Goda kunskaper i svenska är att rekommendera då kursinnehållet läses på egen hand och innehåller både artiklar, akademiska- och populärvetenskapliga texter.
Datorvana krävs då kursen förs helt på distans vilket innebär att det är via mejl och webbmöten som du kommer har kontakt med andra kursdeltagare och din studieledare. För att kunna ta del av utbildningen krävs att du som student har tillgång till en modern dator, bra uppkoppling, webbkamera samt ett USB headset.

Kostnaden för studierna är 300: - per termin. Litteraturkostnader om ungefär 300–600:- kan tillkomma (exklusive Bibel) beroende på vilken kurs du väljer att läsa.
I våra folkhögskolekurser finns en fastställd ambitionsnivå för vilken studieinsats deltagaren skall göra. Du som deltagare skriver veckovisa rapporter som dokumentera studierna och du får också personlig återkoppling på dessa. Då samtliga möten mellan deltagarna sker via webbkonferens förväntas en hög närvaro vid dessa tillfällen då detta är tillfället när vi skapa goda relationer, för lärande samtal och dela med oss av varandras erfarenheter. För att kunna tillhandahålla ett diplom och studieintyg vid kursens slut krävs 80% närvaro och genomförda kursmoment som skrivna rapporter.

Skolan kan intyga att studierna genomförs, ge meriterande kursintyg och möjlighet att söka studiemedel via CSN. För dig som söker studiemedel via CSN räknas varje kurs som 50% studier under 16 veckor. För att inte bli återbetalningsskyldig till CSN krävs att du genomför kursmomenten och uppfyller närvaron. För mer information vad som gäller specifikt för dig och din studiesituation se vidare på csn (tryck på länk för att komma vidare).
Även om du inte väljer att använda dig av studiemedel via CSN har du möjlighet att ta del av studentrabatter med Mecenatkortet, läs mer genom att trycka här.
Att studera på Bibelskola Nära är att studera och lära tillsammans. Så välkommen att bli en del av en spännande och utmanande resa som vi gör gemensamt under våra kursveckor.

Personal

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => personal ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 99 [meta_query] => Array ( [0] => Array ( [key] => undervisar_i_kurs [value] => 3205 [compare] => LIKE ) ) [tax_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__not_in] => Array ( [0] => 3205 ) [orderby] => date [order] => ASC )

ACF Type: text

Elnaz Moradi

ACF Type: text

Lärare, studieledare

ACF Type: email

ACF Type: text

Maria Cruz

ACF Type: text

Studieledare, tf kurssamordnare

ACF Type: email

ACF Type: text

Petrus Lilja

ACF Type: text

Kurssamordnare, studieledare

ACF Type: email

0.26438403129578 seconds