Fördjupning i kristet liv

Bibelskola Nära

En bibelskola nära dig och din församling

ACF Type: text

Hösttermin 28 augusti – 15 december 2023

ACF Type: text

Vårtermin 29 januari – 24 maj 2024

ACF Type: text

Lovdagar vecka 14

Kontaktpersoner

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => personal ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 5 [meta_query] => Array ( [0] => Array ( [key] => kursledare [value] => 3205 [compare] => LIKE ) ) [tax_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__not_in] => Array ( [0] => 3205 ) [orderby] => date [order] => ASC )

ACF Type: text

Elnaz Moradi

ACF Type: text

Lärare, studieledare Nära

ACF Type: email

0.032058000564575 seconds

Bibelskola Nära

Har du inte möjlighet att flytta men vill fördjupa din tro tillsammans med andra – läs folkhögskolekurs på distans!
Bibelskola Nära är en del av Hyllie Park Folkhögskola i Malmö och vi vänder oss till dig som inte har möjlighet att flytta från din hemort men längtar efter att tillsammans med andra växa och fördjupa din tro mitt i livet och vardagen.

Våra studier sker helt digitalt. Två gånger i veckan möts vi för gemensamma webbmöten. Under dessa ges utrymme för reflektion, samtal och gruppuppgifter. Utöver detta tar du på egen hand del av föredrag och litteratur. På detta sätt får vi god tid och utrymme för viktiga gemensamma processer och möjligheten att arbeta med uppgifter tillsammans vid våra webbmöten.

Att läsa på Nära är ett bra alternativ om du vill fortbilda dig parallellt med att du arbetar.

Bibelskola Nära vill föra tankarna till att komma nära Jesus, varandra och låta Bibelns texter och berättelser krypa oss nära in på livet. Det som berör och kommer oss själva nära blir ju också något vi gärna talar om och delar med de människor som står oss nära.

Våra utbildningar inom Bibelskola Nära

Under 16 veckor, inklusive introduktionsträffen träffas vi via webbmöten två gånger per vecka. Du som kursdeltagare förväntas delta vid samtliga webbmöten. Kurserna ges på halvfart (50%).
Bibelskola Nära har terminskurser. Det går bra att börja studierna antingen höstterminen eller vårterminen.

Kursen behöver ha fem eller flera kursdeltagare för att kursen ska kunna genomföras.

Varje vecka förväntas du delta i två webbmöten tillsammans med övriga kursdeltagare. Inför dessa webbmöten ska du på egen hand ha tagit del av föredrag, läst litteratur och förberett dig för lärande samtal och reflektion. Via webbkonferensen skapas goda möten. Detta trots att vi befinner oss på olika orter. Även den ovane lär sig snabbt hur man gör och det erbjuds god handledning under kursens gång.

Självstudierna relaterar både till Bibeln och annan litteratur, men utmanar också till att se hur tron fungerar här och nu genom observationer från församling och vardag.

Vissa veckor används webbmötet till redovisningar som du fått möjlighet att arbeta med både i gruppsamtal och på egen hand.

Utöver de schemalagda webbmötena finns kursledaren tillgänglig digitalt för samtal och handledning.

Ett viktigt moment är att tydliggöra för sig själv vad som är nästa steg att ta i den egna vandringen och lärjungaskapet tillsammans med Gud och andras livsberättelser, samt reflektera över egna och andras erfarenheter av tron och livet.

Kursen ges på halvfart, det vill säga 50%. Detta motsvarar ca 20 timmars studier per vecka. Det krävs en hel del självdisciplin och förmåga att läsa och förstå texter på egen hand. Goda kunskaper i svenska är att rekommendera då litteraturen läses på egen hand och innehåller både artiklar, akademiska- och populärvetenskapliga texter.
Datorvana krävs då kursen förs helt på distans vilket innebär att det är via en nätbaserad lär-plattform och via webbmöten som du kommer att ha kontakt med andra kursdeltagare och din studieledare. För att kunna ta del av utbildningen krävs att du som student har tillgång till en dator eller surfplatta med webbkamera och en bra mikrofon (ett fungerande headset fungerar bra) samt god uppkoppling.

Kostnaden för studierna är 300 kronor per termin. Litteraturkostnader om ca 500 kronor kan tillkomma (exklusive Bibel).
I våra folkhögskolekurser finns en fastställd ambitionsnivå för vilken studieinsats deltagaren skall göra. Hög närvaro förväntas vid våra gemensamma webbmöten. För att kunna tillhandahålla ett diplom och studieintyg vid kursens slut krävs 80% närvaro och genomförda kursmoment.

Skolan kan intyga att studierna genomförs, ge meriterande kursintyg och möjlighet att söka studiemedel via CSN. För att vara studiemedelsberättigad krävs att du genomför kursmomenten och uppfyller närvaron. För mer information vad som gäller specifikt för dig och din studiesituation se vidare på CSN.
Även om du inte väljer att använda dig av studiemedel via CSN har du möjlighet att ta del av studentrabatter med Mecenatkortet.
Att studera på Bibelskola Nära är att studera och lära tillsammans. Så välkommen att bli en del av en spännande och utmanande resa som vi gör gemensamt under våra kursvec

Personal

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => personal ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 99 [meta_query] => Array ( [0] => Array ( [key] => undervisar_i_kurs [value] => 3205 [compare] => LIKE ) ) [tax_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__not_in] => Array ( [0] => 3205 ) [orderby] => date [order] => ASC )

ACF Type: text

Elnaz Moradi

ACF Type: text

Lärare, studieledare Nära

ACF Type: email

ACF Type: text

Petrus Lilja

ACF Type: text

Kurssamordnare Nära, studieledare ALT, lärare AK

ACF Type: email

0.057260990142822 seconds