Visselblåsare

Vad är ett visselblåsärende?

Visselblåsarfunktion är en kanal där man kan rapportera allvarliga missförhållande på en arbetsplats och där det finns ett intresse för allmänheten att det kommer fram. Missförhållandena ska handla om olagliga, oetiska och skadliga aktiviteter som kan påverka andra på ett negativt sätt.

Exempel på oegentligheter:

  • Bedrägeri eller korruption
  • Överträdelser av hälso- och säkerhetsstandarder
  • Handlingar som skadar miljön eller egendom
  • Medvetna lagöverträdelser.

Personliga klagomål hör inte till visselblåsarkanalen utan ska hanteras av ledningen och rapporteras in till närmaste ledare, vid brist på gehör till rektor. Personliga klagomål kan handla om medarbetares beteende, att man känner sig orättvist behandlad eller att organisationen brutit mot lagen om anställningsskydd, LAS.

Så visselblåser du

Ett visselblåsarärende rapporteras in via formulär som finns tillgängligt på hemsidan och startsidan i Teams. Hyllie Park Folkhögskolas visselblåsarfunktion hanteras i samarbete mellan Liljeholmens Folkhögskola (LFS) och Hyllie Park Folkhögskola (HPF). LFS äger formuläret och rapporterade ärenden går direkt till LFS’s utredningsgrupp för visselblåsarärenden.

I visselblåsarformuläret finns möjlighet att delge informationen anonymt. Då kan utredningsgruppen inte ge återkoppling eller ställa eventuella följdfrågor. Det går också i formuläret att ange om man vill delge sitt ärende via telefon.

Utredningsgruppen har tystnadsplikt om den inrapporterade personen.

Om utredningsgruppen anser att ärendet inte omfattas av visselblåsarlagen kommer ärendet att skickas tillbaka till den som lämnat ärendet och informera om rätt kanal.

Så utreds ärenden

När ett ärende inkommit delges HPF’s presidium ärendet, men utan information om vem som larmat. Utredning görs av LFS utredningsgrupp. För mer information om skolans rutiner läs HPF’s Rutin vid visselblåsning.

Följ nedan länk för att komma till visselblåsarformuläret.

Läsa mer

Läsa mer om visselblåsarlagen, besök Arbetsmiljöverkets hemsida, https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen