Svenska för invandrare

SFI

Kvalificerad språkutbildning med fokus på integration i en varm och välkomnade miljö

SFI erbjuds på fyra orter

SFI – UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

Hyllie Park Folkhögskola bedriver Sfi i Malmö, Göteborg, Kristianstad och Simrishamn.

Vi startade uppdragsutbildning åt Malmö stad år 1999 och har utvecklat ett modersmålsbaserat arbetssätt. Från år 2011 har vi betygsrätt från Skolinspektionen att bedriva Sfi.

Sedan 2015 utvecklar vi en modell med folkrörelsenära Sfi på några platser.

Läs mer under respektive flik för Sfi Malmö, Sfi Göteborg, Sfi Kristianstad och Sfi Simrishamn.

SFI Göteborg

SFI Göteborg

SFI Kristianstad

SFI Kristianstad

SFI Simrishamn

SFI Simrishamn

SFI Malmö

SFI Malmö

Deltagare om skolan

Här finns vi på kartan

Så söker du till skolan

Kontakta oss