Publicerat 11 mars, 2024

Modersmålet var nyckeln till att klara sfi

När Naval kom till Sverige hade hon bara gått tre år i skolan och behövde lära sig läsa och skriva. Att hon fick stöd på arabiska i sfi-undervisningen hjälpte henne att ta sig ända till Hyllie Park folkhögskolas gymnasieutbildning till personlig assistent.
– När jag började i skolan blev jag delaktig i samhället.

 

En pojke i 10-årsåldern skyndar förbi rullstolar, stövlar och jackor till sin plats i kapprummet på Örtagårdsskolan i Malmö. Han drar av sig den röda jackan och Spindelmannen-mössan innan han går fram till Naval Al-Inezi som står vid dörren till klassrummet. Han ger henne en lång kram och de skojar lite med varandra innan han försvinner in till morgonsamlingen.

Det är måndag morgon och vi befinner oss i lokalerna för Örtagårdsskolans anpassade grundskola där barn med olika funktionsnedsättningar går. Här är Naval inne på den sista av tre praktikveckor som ingår i Hyllie Park folkhögskolas utbildning till personlig assistent.

– Nu känner jag alla här. Och jag förstår systemet, hur det fungerar, säger hon när vi slår oss ner i ett tomt klassrum. Hon berättar att det är viktigt att hela tiden ha fokus på barnen och att följa schemat för deras olika aktiviteter.

Naval är en av flera deltagare på Personlig assistent-kursen som gör praktik som elevassistent, något som passar henne bra.

– Jag gillar att jobba med barn så jag trivs här, säger hon och berättar att hennes mål från början var att studera till barnskötare.

Men vägen till att nå det som hon strävar efter, att få ett jobb i Sverige och bli självständig, har varken varit helt rak eller självklar. När Naval kom till Malmö från Kuwait år 2015 hade hon bara gått tre år i skolan i sitt hemland. Det var på grund av saker som hände där, olyckliga omständigheter som hon helst inte vill prata om.

Väl i Sverige dröjde det också flera år innan Naval fick uppehållstillstånd och därmed möjlighet att börja på sfi. Under den tiden gick hon hemma och kände sig utanför i samhället.

– Det var jättetråkigt. Jag kunde inte ta kontakt med folk. Men när jag började i skolan så blev jag delaktig, för att jag kan förstå språket och hur systemet fungerar i Sverige, berättar hon.

Naval kunde läsa och skriva på sitt modersmål arabiska, men inte med det latinska alfabetet som används i Sverige. Därför hänvisade Arbetsförmedlingen henne till Hyllie Park folkhögskola och alfabetiseringskursen på studieväg 1, där invandrare med kort eller ingen skolbakgrund får lära sig grunderna i det svenska skriftspråket.

Det var i februari 2018 som hon gick in i folkhögskolans mörkbruna byggnad nära Malmö Stadion för första gången och Naval minns att hon kände sig hemma från början.

– Första veckan på sfi var inte jättesvår för mig. För det fanns många som jag. De var på samma nivå och läraren hjälpte mig mycket.

Det tog bara tre månader för Naval att bli färdig med alfabetiseringskursen och drygt ett år senare var hon färdig med fortsättningskurserna B och C. Hon tror att en stor anledning till att det gick så bra för henne att studera var att sfi-eleverna på Hyllie Park folkhögskola får stöd med studierna av lärare som talar deras modersmål.

– När vi lärde oss grammatik fick vi lektioner med en lärare som är arabisk och hon förklarade hur grammatiken ser ut. Det var jätteviktigt för mig med modersmålslektioner. Man behöver hjälp för att förstå mer och svenska är inte mitt språk.

Att stödet från lärarna i klassrummet var betydelsefullt märktes också när corona-pandemin tvingade landets sfi-elever att studera hemifrån. Distansstudierna fungerade inte alls för Naval och det tog två år för henne bli klar med den sista sfi-kursen D. Ändå nöjde hon sig inte där, utan gick vidare till folkhögskolans allmänna kurs på grundläggande nivå, som motsvarar årskurs 7-9.

– Jag blev klar med den på ett år, berättar hon.

Efter ett misslyckat försök att studera gymnasiesvenska på Komvux för att bli behörig till barnskötarutbildningen råkade Naval se en film om den nystartade utbildningen till personlig assistent på Hyllie Park folkhögskolas Instagramkonto.

– Jag tänkte ”ja”! Jag vill gå till min gamla skola, säger hon och skrattar.

Genom Instagramkontot fick hon också kontakt med tidigare kurskamrater på sfi, bland annat en man som även han har lärt sig att läsa och skriva på alfabetiseringskursen. Nu studerar de tillsammans på den ettåriga utbildningen på gymnasial nivå och kommer att vara färdigutbildade personliga assistenter i slutet av juni.

Naval ser ut att stå nära sitt mål att få ett jobb i Sverige. Häromdagen kom ett telefonsamtal från kommunen till både henne och en kurskamrat som också har sökt sommarjobb där.

– De ringde från Malmö stad och ska göra en intervju med oss för jobb som personlig assistent, säger Naval med ett brett leende.

Om hon får ge ett råd till andra som börjar sfi så är det att inte slösa bort tiden utan kämpa för att nå sina mål.

– Man blir äldre, man måste ha ett yrke för att bli självständig och klara sig. Jag vill lära mig mycket här, hur språket och landet fungerar. Jag har barn också, så jag måste lära mig mycket.

Text: Eva-Pia Wenger Foto: Torbjörn Hallgren

 

Faktaruta:
Färre med kort skolgång slutför sfi

Studieväg 1 på sfi (Svenska för invandrare) riktar sig till invandrare som har gått lite i skolan i sitt hemland eller som helt saknar skolbakgrund. Den som inte kan läsa och skriva har rätt att få lära sig det inom utbildningen.

Bland de drygt 48 000 invandrare som lämnade sfi år 2020 var 6 560 kortutbildade. Av dessa var det bara 13 procent som hade klarat kurs D och alltså slutfört hela sfi-utbildningen.

Motsvarande siffra för sfi-elever som hade läst grundskolan i sitt hemland var 30 procent och bland invandrare som slutfört gymnasiet eller en universitetsutbildning blev 45 procent klara

På gång just nu