Om oss – vår profil

Det finns idag ett stort utbud inom vuxenutbildningen där folkhögskolan har en viktig roll. Varje folkhögskola utformar sin verksamhet och det ger möjlighet till en tydlig och egen profil.

Samtidigt kan folkhögskolan, precis som annan vuxenutbildning, ge dig behörighet till universitets- och högskolestudier. Folkhögskolorna i Skåne har ett närmare samarbete med högskola/universitet i regionen för att stödja våra kursdeltagare att gå vidare i högre utbildningar.

Personlig utformning

I de olika kurserna utgår vi från den enskilda människan. Tillsammans med dig utformar vi studierna så att dina mål och din utveckling står i centrum.

Skolan där du är viktig

Hyllie Park Folkhögskola arbetar utifrån en helhetssyn på människan baserad på kristen livssyn där du, oavsett uppfattning och bakgrund är välkommen. Vi är skolan där du är viktig!

Utbildning som höjer din livskvalité

Helhetssyn betyder att skolan vill ge en utbildning som höjer din livskvalité. Detta genom ett samspel av teoretiska studier, skapande verksamhet, kulturell mångfald samt gemensamt sökande kring frågorna om livet, människan och samhälle.

NOTISER

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.