LEDIGA TJÄNSTER

Lediga tjänster

Rektor på Hyllie Park Folkhögskola

KOMMUN: MALMÖ
YRKE: REKTOR
SÖK JOBBET SENAST: 15 januari 2020
ANSTÄLLNINGSFORM: Heltid, Tillsvidare
LÖN: Fast månadslön
START: Enligt överenskommelse

Om oss 

Hyllie Park Folkhögskola har sin bas på två platser i Malmö men finns också med filialverksamhet i Göteborg, Kristianstad, Skillinge och i Kunming i Kina. Vi har profilerat oss inom några områden: allmänna kurser på grundläggande och gymnasial nivå; teologiska kurser och utbildningar i samarbete med teologisk högskola; Kinakurs och kulturutbyte med ett kulturcenter Kina, Socialt entreprenörskap och en omfattade verksamhet inom svenska för invandrare. Vi är ca 100 anställda. Hyllie Park Folkhögskola är en av de 113 idéburna folkhögskolor i Sverige idag. Våra huvudmän är Evangeliska Frikyrkan, Hyllie Park Kyrkan och Evangeliska Frikyrkans Medarbetarförbund.

Uppdraget 

Vi söker nu dig som vill ta över uppdraget att som rektor leda folkhögskolans samlade verksamhet. Idag har rektorn ca tio direkt underställda medarbetare, varav tre verksamhetsledare som i sin tur har ansvar för personal och verksamhet inom sina respektive områden. Ett viktigt ansvarsområde för rektorn är uppföljning och analys av verksamhetens ekonomi och resultat och att förbereda underlag och rapporter till styrelsen. Rektorn deltar också i många externa samarbetsforum – lokalt, regionalt och nationellt. En roll är att företräda folkhögskolan i samarbetet på Hyllie Park-området där basen för skolans verksamhet finns placerad, men där det också finns kyrka, äldreboende och grundskola. Genom bolaget Hyllie Park Samverkan samäger vi lokalerna på Hyllie Park-området tillsammans med Hyllie Park Kyrkan och Hyllie Park Diakoni. Rektorn deltar också aktivt i olika samarbetsforum inom Evangeliska frikyrkan och med folkhögskolor som finns inom nätverket för Akademi för Ledarskap och Teologi. Andra viktiga arenor för samverkan är Skånes folkhögskolor i samverkan, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) samt kontakter med Folkbildningsrådet.

Kvalifikationer 

Utifrån vårt samarbete inom Akademi för Ledarskap och Teologi söker vi dig har förankring inom Evangeliska frikyrkan, Pingströrelsen eller Alliansmissionen och gärna också har erfarenhet av ledaruppdrag inom kyrkan. Du har god kunskap om folkbildningens syfte, mål och förutsättningar och erfarenhet av arbete inom idéburen verksamhet. Det är också en fördel om du har erfarenhet av arbete i en mångkulturell miljö. Att vara chef med personal- och budgetansvar är något som du har provat tidigare och du har också goda kunskaper i ekonomistyrning och ekonomiuppföljning. Det är meriterande om du har en examen från universitet eller högskola inom relevant område (eller motsvarande kompetens) samt rektorsutbildning. Om du saknar rektorsutbildning är det något vi ser att du går när du påbörjat din tjänst hos oss. Det är viktigt att du har förmåga att samverka, samarbeta och skapa förtroendefulla relationer – såväl internt som externt. Du trivs med att strategiskt planera för att skapa långsiktighet och stabilitet för en verksamhet. Samtidigt kan du analysera omvärldsförändringar och flexibelt anpassa verksamheten efter nya förutsättningar. Vi tror också att du är en person som är lyhörd, kan skapa delaktighet och delegera för att på bäst sätt bidra till att verksamhetens olika delar kan utvecklas och nå sina mål.

Krav 

 • Förankring inom Evangeliska frikyrkan, Alliansmissionen eller Pingströrelsen
 • Erfarenhet av arbete inom idéburen verksamhet
 • God kunskap om folkbildningens syfte, mål och förutsättningar
 • Erfarenhet av att vara chef med personal- och budgetansvar
 • Goda kunskaper i ekonomistyrning och ekonomiuppföljning

Meriterande

 • Erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet
 • Erfarenhet av arbete i en mångkulturell miljö
 • Examen från universitet eller högskola inom relevant område
 • Rektorsutbildning
 • Erfarenhet av ledaruppdrag inom Evangeliska Frikyrkan

Egenskaper 

 • Förmåga att samverka, samarbeta och skapa förtroendefulla relationer – både internt och externt
 • Förmåga att strategiskt planera och analysera och att skapa långsiktighet och stabilitet
 • Förmåga att analysera omvärldsförändringar och flexibelt anpassa verksamheten efter nya förutsättningar
 • Förmåga att vara lyhörd, skapa delaktighet, delegera och skapa förutsättningar för verksamhetens olika delar

Vid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.

Arbetsplatsens adress 
ELINELUNDSVÄGEN 55 
216 23 MALMÖ 

Kontaktinformation
Kontaktpersoner
Kalle Spetz, Styrelseordförande
kalle.spetz@gmail.com
0735-284328 

Elisabet Mörnerud, Sfi-rektor
elisabet.mornerud@hylliepark.se
040-375945

Sök jobbet senast: 15 jan 2020 

Du skickar din ansökan via mejl till: nyrektor@hylliepark.se

LEDIGA TJÄNSTER

Spontanansökningar 

Vi tar gärna emot spontanansökningar och intresseanmälningar angående arbete.


Lediga tjänster 

Se våra lediga tjänster här


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.