Bibelskola WeMission

Bibelskola Nära – Nya Testamentet

Kursen vill vi ge dig redskap att själv läsa och förstå Bibelns texter och söka svar på trons frågor. Kursens fokus är på Jesus liv, lärjungaskap, de första kristnas historia och kyrkans uppdrag.

Bibelskola WeMission

Bibelskola Nära – Gamla Testamentet

Du får en god grund för att läsa och förstå Gamla testamentet och se kopplingen till NT. Du får även vägledning i hur man kan tolka och förstå de svåra texterna i GT.