Bibelskola WeMission

Bibelskola Nära – Gamla Testamentet

Du får en god grund för att läsa och förstå Gamla testamentet och se kopplingen till NT. Du får även vägledning i hur man kan tolka och förstå de svåra texterna i GT.