Ansökan

Ansökningar görs via Schoolsoft. Du skapar ett konto på Schoolsoft och gör därefter din ansökan. Sedan kan du via ditt konto följa vad som händer med ansökan.

Det är viktigt att du skickar in en komplett ansökan, med all information som vi frågar efter. Då har du mycket större chans att bli antagen till kursen. Det är också viktigt att du skickar med alla dokument du har om dina tidigare studier, inklusive valideringar av studier i annat and om du har det.

Har du frågor – kontakta Eva Lotta via skolans telefon 040-37 59 60.

Ansökan är öppen.


Allmän kurs
Sista dagen att söka är 15 maj inför höstterminen och 15 november inför vårterminen. Du får gärna söka tidigare, eftersom vi gör antagningar efterhand som ansökningarna kommer in. Du kan även söka efter sista ansökningsdag, men då gör vi bara antagningar om det fortfarande finns platser kvar på kursen.

Ansökan är öppen.


Bibelskola Nära 
För höstterminen, ansök senast 14 juni för att bli del av första antagningen.
I mån av plats är ansökningstiden öppen fram till 16 augusti. 

För vårterminen, ansök senast den 10 januari för att bli del av första antagningen. I mån av plats är sedan ansökningstiden öppen fram till 17 januari.

Ansökan är stängd.


Socialt entreprenörskap för kyrka och samhälle
Sista ansökningsdag den 31 maj. Ansökan behandlas kontinuerligt. 

Skicka in din ansökan i god tid!

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.