KONTAKT

Mats Tängermark

Verksamhetsledare
mats.tangermark@hylliepark.se

Evalotta Larsson

Studie- och yrkesvägledare
040-37 59 60
evalotta.larsson@hylliepark.se

KURSTIDER

Vårterminen:  

9 januari - 2 juni 2017 
Lovdagar: vecka 8 och vecka 15

Höstterminen: 

14 augusti - 19 december 2017  
Lovdagar: vecka 44

Ansökan 

Ansökan kan du göra via Schoolsoft. Du skapar ett konto på Schoolsoft och gör därefter din ansökan. Sedan kan du via ditt konto följa vad som händer med ansökan. Har du frågor - kontakta Eva Lotta via skolans telefon 040-37 59 60.
Allmän kurs

15 maj är sista ansökningsdag för höstterminen och 15 november är sista ansökningsdagen för vårterminen. 

I mån av plats kan du även söka senare.

Du kan även ta ut ansökningsblanketten i pappersform

Ansökningsblankett

till grundläggande och gymnasial nivå > här

Du får besked om antagning ett par veckor efter ansökningstidens utgång. 

Ansökan skickas till: 

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Allmän kurs

Grundläggande och gymnasial nivå

Vår allmänna kurs är ett utmärkt alternativ för dig som är ovan vid studier eller för dig som vill skaffa behörighet att söka till högskola och universitet. På Hyllie Park kan du läsa färdigt grundläggande nivå och sedan läsa in de obligatoriska gymnasieämnena Vi hjälper dig att lägga upp studieprogrammet efter dina behov och intressen. 

Vi erbjuder dig en stimulerande och berikande studiesituation som tillåter att du utvecklar alla dina sidor på ett kreativt sätt genom till exempel temaarbete, skrivarverkstad, bild, drama och personlighetsutveckling. 

Kultur 

På Allmän kurs fördjupar vi oss i olika aspekter av människans självbild och plats i samhället, och reflekterar över hur vi alla som medskapare formar kulturen, bland annat genom eget skapande. Vi upptäcker våra egna möjligheter att uttrycka oss i ord, bild och form, och det egna skapandet får bilda underlag för gemensamma reflektioner kring de teman vi tar upp. Ledorden är kommunikation, relationer och kreativitet. 

Hållbarhet 

På Allmän kurs strävar vi efter att förstå människan och hennes omgivning utifrån miljö och hälsoperspektiv. I sökandet och utvecklandet av hur ett hållbart samhälle kan byggas upp riktar vi in oss på att ge kunskaper om hur miljö, levnadssätt och sociala mönster påverkar hälsan.

Personlighetsutveckling 

På Allmän kurs utgår vi från att varje människa har rätt och möjlighet till personlig utveckling och ett helare liv. I sökandets och helandets process vill vi låta andlighet och tro vara grundläggande. Vi lägger stor vikt vid reflektion kring livsåskådning och personlighetsutveckling. 

Högskoleförberedande 

För dig som är inriktad på att studera vidare på högskola eller universitet finns möjlighet att inom Allmän kurs studera med speciell inriktning för att bli bättre förberedd för studier på högskolenivå. 

Då får du bland annat jobba med:
- att utveckla din studieteknik
- att utveckla ditt skrivande
- stilnivåer
- att skriva akademiska uppsatser
- att opponera på andras uppsatser och reflektera muntlig och skriftlig
- presentationsteknik källkritik och vetenskapsteori
- att arbeta med facktexter på engelska
- förberedelse inför högskoleprovet 

Hyllie Park folkhögskola är en av de folkhögskolor i Skåne som samarbetar med Lunds universitet, Malmö Högskola och Högskolan i Kristianstad. Målet är att du som studerar på folkhögskola ska förbättra dina chanser att lyckas med universitets- och högskolestudier.

Detta gör vi genom att: 
- högskolorna arrangerar informationsdagar då du får träffa studievägledare och studerande på universitet/högskola 
- en studievägledare på respektive högskola är ”fadder” för några folkhögskolor vilket ger möjlighet till fördjupad vägledning/information 
- anordna speciell fortbildning för lärare som undervisar på högskoleförberedande året 

Vem kan söka det högskoleförberedande året?

Du som: 
- vill förbättra dina chanser att lyckas med universitets-/högskolestudier 
- behöver få klart din grundläggande behörighet 
- behöver komplettera för att uppnå särskilda behörigheter 

Efter det högskoleförberedande året kan du:

- ansöka till bl.a högskola-/universitet med ditt studieomdöme som urvalsgrund. Du blir placerad i folkhögskolekvotgruppen (BF)
- ansöka till bl.a högskola-/universitet med resultatet från högskoleprovet som urvalsgrund. Du blir placerad i högskolekvotgruppen (HP).

Studiemedel 

När du studerar på Allmän kurs kan du få studiestöd. Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Sedan kan du söka studiemedel. Har du tillgång tillgång till e-legitimation kan du söka direkt på www.csn.se

 .

Allmän kurs på folkhögskola
– en väg till högre studier


"När jag kom till Hyllie Park hade jag bara bott i Sverige i fem år. Det var inte många som trodde jag skulle klara av det. Efter ett tag började jag ta studierna på allvar, fick ett mål inför framtiden.   Skolan här är inte som en vanlig skola.
Här fick jag möta människor med helt olika bakgrunder, och det har gjort mig starkare, och lärt mig att vara social. Jag läste inte bara böcker och gick hem, utan fick mer av ett socialt liv. Här fick jag chansen att komma igång. 
Efter Hyllie Park läste jag till sjuk-sköterska och nu arbetar jag på medicinavdelningen på sjukhuset i Malmö. Jag rekommenderar folkhögskolan till mina vänner, och flera av dem har börjat läsa på Hyllie Park.”

Lina, 31 år

Hyllie Park Folkhögskola

Vi vill vara ”skolan där du är viktig” och detta ska genomsyra vår verksamhet. Allt är inte perfekt utan vi vill anstränga oss för att leva upp till detta.

Vår verksamhet finns södra Malmö i det expansiva området kring Hyllie C och Elinegård. Kommunikationerna är enkla med både tåg och buss. I Malmö har vi två campus, Hyllie Park – området med 55 000 kvm parkmark runt omkring oss och Sfi-verksamheten finns på Stensjögatan 3 (nya lokaler från 1 aug 2016) som också är nära Hyllie C. 

Utöver våra två campus i Malmö finns vi med verksamhet i Göteborg, Skillinge och i Kunming, Kina.

Följ oss på Facebook

Hyllie Park Folkhögskola
Kinakurs

Hitta hit

Hyllie Park-området 
Buss 33 Ön, från Hyllie C
Buss 1, från Centrala Malmö
Hållplats Malmö Elinelund.

Reser du med bil finns det gott parkeringsplatser på Hyllie Park.


Sfi på Stensjögatan 3

(Nya lokaler från 1 aug 2016)

Buss 8, från Hyllie C eller från centrala Malmö. Hållplats Hålsjögatan.

Buss 34, från Limhamn eller Södervärn. Hållplats Hålsjögatan. 

Verksamhet finns i en trevåningsbyggnad parallellt med Stadiongatan. Ingång från Stensjögatan.

Bil: Parkering finns framför huset. Parkeringstillstånd krävs och kan kvitteras ut på folkhögskolans expedition. 

Hyllie Parkområdet, Malmö

Stensjögatan 3, Malmö