Kontakta oss

Verksamhetslokaler
Stensjögatan 3, Malmö

Cecilia Flyman
Utbildningsadministratör SFI
Tel 040-37 59 44 
cecilia.flyman@hylliepark.se


Elisabet Mörnerud
Sfi-rektor, verksamhetsledare
Tel 040-37 59 45
Mobil 0707-457 372
elisabet.mornerud@hylliepark.se


Peter Gustafsson
Ekonomi
Tel 040-37 59 59
peter.gustafsson@hylliepark.se


E-post till verksamheten:
sfi@hylliepark.se

Allmän kurs på grundläggande nivå med fokus på det svenska språket och vägledning

Vad?

Grundläggande svenska som andraspråk kombinerat med fördjupat studie- och yrkesvägledning. Tillval: Grundläggande matematik och engelska, pröva-på-praktik och stöd på modersmål. 

För vem?

För dig som har betyg i sfi kurs D, tycker om att samarbeta med andra och är på väg mot arbete eller yrkesutbildning. 

När och var?

Start 10 januari. Hyllie Park Folkhögskola, Stensjögatan 3 i Malmö.

Ansök på

Hyllie Park Folkhögskolas hemsida eller hos Studie- och yrkesvägledare på Hyllie Park Folkhögskola Stensjögatan 3.

NOTISER

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.