SFI

 GÖTEBORG 

Sfi


 KRISTIANSTAD 

Sfi


 SKILLINGE 

Sfi


Kontakta oss

Verksamhetslokaler
Stensjögatan 3, Malmö

Cecilia Flyman
Utbildningsadministratör SFI
Tel 040-37 59 44 
cecilia.flyman@hylliepark.se


Elisabet Mörnerud
Sfi-rektor, verksamhetsledare
Tel 040-37 59 45
Mobil 0707-457 372
elisabet.mornerud@hylliepark.se


Peter Gustafsson
Ekonomi
Tel 040-37 59 59
peter.gustafsson@hylliepark.se


E-post till verksamheten:
sfi@hylliepark.se

Välkommen att söka till en ny
kurs på Hyllie Park Folkhögskola

Allmän kurs med fokus på det svenska språket och vägledning

Vad?

Sfi-kurs D eller grundläggande svenska som andraspråk kombinerat med fördjupad studie- och yrkesvägledning. Tillval: Grundläggande matematik och engelska, pröva-på-praktik och stöd på modersmål.

För vem?

För dig som är färdig med minst sfi kurs C, tycker om att samarbeta med andra och är på väg mot arbete eller vidare studier.

När och var?

7 januari - 5 juni 2020 på Hyllie Park Folkhögskola, Stensjögatan 3 i Malmö.

Ansök på

Hyllie Park Folkhögskolas hemsida eller hos Studie- och yrkesvägledare på Hyllie Park Folkhögskola Stensjögatan 3.

Sista ansökningsdag 15 november 2019.

NOTISER

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.