Kontakta oss


Kulturverkstad
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö 
hpfkulturverkstad@hylliepark.se


Lisen Winborg
Utvecklingsledare
Tel 0704-840 121
lisen.winborg@hylliepark.se

Suzukiundervisning 

Suzukimetoden, Talent Education, grundades av den japanska violinisten och pedagogen Shinichi Suzuki. Suzuki inspirerades av modersmålsinlärning, hur barn lär sig sitt modersmål, och drog paralleller i den instrumentala undervisningen.

Genom att lyssna, härma, repetera, beröm och kärleksfulla korrigeringar lär sig det lilla barnet sitt modermål. Barnet omringas av modersmålet tidigt i livet och så även musik. Barnet lyssnar tidigt på musik och utvecklar en önskan att efterlikna det på sitt instrument. Suzukis pedagogiska utgångspunkt var att alla föds med anlag, så som språk och musik, som med rätt stimulans utvecklas till en egentlig talang.

Hörnstenar

Suzukiundervisning bygger på tre samarbetande hörnstenar, eleven, förälder och läraren. Föräldern är en närvarande och aktiv förälder. Genom att delta vid elevens lektion kan förälder coatcha barnet i hemmet men också berömma och uppmuntra. Vid grupplektionen närvarar föräldern som en uppmuntrande publik.

Kulturverkstaden erbjuder Suzukiundervisning från 4 års ålder. Barn från 3 år erbjuds Suzukiförberedande fiolrytmikundervisning där eleverna får tillfälle att genom spel, sång, dans och rörelse lära känna fiolen. För mer information se fliken Instrument.

Kostnad

Undervisningen sker både individuellt och i grupp tillsammans med andra elever på samma nivå. Grupplektionen är 45 minuter lång och gruppen träffas ungefär varannan vecka. Den individuella lektionen är förlagd 15 undervisningstillfällen per termin och är 20 minuter lång. 
Kostnad för Suzukiundervisningen per termin: 3100:-/termin (15 undervisningsveckor). Vid sidan av tillkommer en medlemsavgift/år till Svenska Suzukiförbundet på 250 kr/familj.

Instrument

Vi erbjuder just nu undervisning på fiol och piano. Kulturverkstaden har inte möjlighet att hyra ut instrument. Däremot samarbetar vi med en Fiolbyggaren i Malmö. För kontaktuppgifter se fliken Samarbetspartners. 

För mer information kontakta Lisen Winborg, 0704-84 01 21, lisen.winborg@hylliepark.se.

Läs gärna mer om Suzukimetoden i Svenska Suzukiförbundets folder här.

Malmö Suzukiförening


Malmö Suzukiförening är en föräldraförening och bildades 2010. 

Undervisningen bedrivs inom ramen för Kulturverstaden.

Utöver den ordinarie undervisningen erbjuder även Malmö Suzukiförening Suzukiläger och speldagar.

NOTISER

Inställda konserter vårtermin 2020 

Med anledning av rådande situation är vår konsertverksamhet pausad tillsvidare. 


Konsert höstterminen 2019 

Kulturverkstaden bjuder in till konsert i konsertlokalen Arken, Hyllie Park, Mötesplatsen: 

Lördag den 7 decmber kl. 14.00
Julkonsert med piano-, gitarr och trumelever samt Kulturverkstadens ensemblegrupper. 

Söndag den 8 december
Konsert med Malmö Suzukiförenings pianoelever. 

Måndag den 16 december kl. 18.00
Konsert med Malmö Suzukiförenings fiolelever. 

Välkomna! 

Konserterna arrangeras i samverkan med Studieförbundet Bilda


Vi finns även i Husie Församlingshem 

Vi finns även i Husie Församlingshem. Där erbjuder vi just nu piano- och gitarrundervisning
Välkomna med er anmälan via länk till vänster. 


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.