Kontakta oss


Kulturverkstad
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö
Tel 0704-84 01 21
hpfkulturverkstad@hylliepark.se


Eva Johansson
Verksamhetsledare
eva.johansson@hylliepark.se

Suzukiundervisning 

Suzukimetoden, Talent Education, grundades av den japanska violinisten och pedagogen Shinichi Suzuki. Suzuki inspirerades av modersmålsinlärning, hur barn lär sig sitt modersmål, och drog paralleller i den instrumentala undervisningen.

Genom att lyssna, härma, repetera, beröm och kärleksfulla korrigeringar lär sig det lilla barnet sitt modermål. Barnet omringas av modersmålet tidigt i livet och så även musik. Barnet lyssnar tidigt på musik och utvecklar en önskan att efterlikna det på sitt instrument. Suzukis pedagogiska utgångspunkt var att alla föds med anlag, så som språk och musik, som med rätt stimulans utvecklas till en egentlig talang.

Hörnstenar

Suzukiundervisning bygger på tre samarbetande hörnstenar, eleven, förälder och läraren. Föräldern är en närvarande och aktiv förälder. Genom att delta vid elevens lektion kan förälder coatcha barnet i hemmet men också berömma och uppmuntra. Vid grupplektionen närvarar föräldern som en uppmuntrande publik.

Kulturverkstaden erbjuder Suzukiundervisning från 4 års ålder. Barn från 3 år erbjuds Suzukiförberedande fiolrytmikundervisning där eleverna får tillfälle att genom spel, sång, dans och rörelse lära känna fiolen. För mer information se fliken Instrument.

Kostnad

Undervisningen sker både individuellt och i grupp tillsammans med andra elever på samma nivå. Grupplektionen är 45 minuter lång och gruppen träffas ungefär varannan vecka. Den individuella lektionen är förlagd 15 undervisningstillfällen per termin och är 20 minuter lång. 
Kostnad för Suzukiundervisningen per termin: 3100:-/termin (15 undervisningsveckor). Vid sidan av tillkommer en medlems avgift/år till Svenska Suzukiförbundet på 250 kr/familj.

Instrument

Vi erbjuder just nu undervisning på fiol och piano. Kulturverkstaden har inte möjlighet att hyra ut instrument. Däremot samarbetar vi med en Fiolbyggaren i Malmö. För kontaktuppgifter se fliken Samarbetspartners. 

För mer information kontakta Lisen Winborg, 0704-84 01 21, lisen.winborg@hylliepark.se.

Läs gärna mer om Suzukimetoden i Svenska Suzukiförbundets folder här.

Malmö Suzukiförening


Malmö Suzukiförening är en föräldraförening och bildades 2010. 

Undervisningen bedrivs inom ramen för Kulturverstaden.

Utöver den ordinarie undervisningen erbjuder även Malmö Suzukiförening Suzukiläger och speldagar.

NOTISER

HPF Kulturverkstad bjuder in till julkonserter 

Lördag den 1 december kl. 14.00
Gitarr- och pianokonsert
Hyllie Park kyrkan

Tisdag den 11 december
Trumafton 
Sal 1

Söndag den 15 december kl. 13.30 och 15.00
Malmö Suzukiförenings pianoelever
Hyllie Park Kyrkan

Måndag den 17 december kl. 18.00
Malmö Suzukiförenings fiolelever
Hyllie Park Kyrkan

Välkomna!

Konserterna arrangeras i samverkan med Studieförbundet Bilda. 


Vi finns även i Husie Församlingshem 

Från och med hösten 2017 erbjuder vi även undervisning i Husie Församlingshem på torsdagseftermiddagar. Just nu erbjuder vi undervisning i piano och gitarr. 
Välkomna med er anmälan via länk till vänster. 


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.