Styrelse och huvudman

Styrelse

Birgitta Södertun, Helsingborg
Ordförande

Kalle Spetz, Skillinge
Vice ordförande 

Lars Micael Adrian, Lund  

Per Eriksson, Malmö

Lisa Fredlund, Örebro

Johanna Blom, Malmö

Bengt Jörnland, Simrishamn

Frida Vingren, Kristianstad

Jenny Wendle, Eslöv

Linda Alexandersson, rektor, Malmö

Huvudman för skolan

Huvudman för folkhögskolan är tre parter:

  • Evangeliska frikyrkan, Örebro
  • EFK medarbetarförbund, Örebro
  • Hyllie Park kyrkan, Malmö

NOTISER

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.