Kontakta oss


Dan Elofsson
Verksamhetsledare
dan.elofsson@hylliepark.se


Evalotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare
Tel 040-37 59 60 evalotta.larsson@hylliepark.se

K U R S T I D E R
Läsår 2021-2022

Kursen är pausad 2021-2022

Socialt entreprenörskap - i kyrka och samhälle

Utifrån en idé knuten till kyrka eller idéburen organisation får du verktyg, teori, praktik och individuell coaching för att förverkliga visionen. 

Stämmer detta in på dig?

  • Vill du vara med och utveckla en social diakonal verksamhet i en församling eller idéburen organisation med kyrkan som huvudman?
  • Vill du utvecklas tillsammans med kreativa samhällsentreprenörer?
  • Kan satsa ett år på en halvfarts distansutbildning på plats i Göteborg eller på distans från någon plats i Sverige. 

Då är denna kurs något för dig!

Utbildningen bygger på att du har med dig en egen idé som kan förverkligas i församlingsmiljö eller idéburen verksamhet med kyrka som huvudman. Utbildningen kan hjälpa dig att hitta en matchande miljö om du inte har en egen församling/organisation bakom dig vid starten. Du som går utbildningen har egen initiativförmåga och drivkraft. Du har en vilja att leda och inspirera samt öppenhet att lyssna och lära tillsammans med andra. Socialt Entreprenörskap i kyrka och samhälle hjälper dig att starta, leda, organisera och utveckla sociala och diakonala verksamheter och projekt inom församlingar och idéburen sektor. Du får redskap och hållbara strategier för att starta och utveckla ett entreprenörskap på kristen grund. Genom kursen lär du dig hur kyrkan kan ha en aktiv roll i samhällsutveckling i samverkan med andra aktörer.

Halvfart och på distans

Utbildningen är ettårig och ges på halvfart som webbaserad distansutbildning och som en studiegrupp i Göteborgs Räddningsmissions lokaler i Göteborg med fyra gemensamma träffar under utbildningstiden.

Hyllie Park Folkhögskola och June Folkhögskola

Sedan 2016 har Hyllie Park Folkhögskola och June Folkhögskola drivit en kurs som utbildar entreprenörer till att utforma hållbara verksamheter i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle. Sedan hösten 2018 är även Räddningsmissionen i samverkan kring kursen.

Ansökan

Klicka på Ansökan-knappen så kommer du till vår ansökningssida och vidare till Schoolsoft, vårt ansökningsprogram. Där skapar du ett konto samt fyller i din ansökan enligt anvisningar. Sista ansökningsdagen för läsår 2021-2022 är den 15 maj.  

NOTISER

My Website


Kursen är pausad 2021/2022 

Kursen Socialt Entreprenörskap är pausad under läsår 2021/2022


Digital inspirationsdag 

Missade du den digitala inspirationsdagen? Klicka på länk nedan för att följa dagen i efterhand.  

Tryck här för att komma till sändningen. 


Röster om kursen 

Läs vad deltagare och lärare säger om kursen Socialt Entreprenörskap här.


Prasso - Nätverket för diakonalt samhällsengageman 

Hyllie Park Folkhögskola startade tillsammans med June Folkhögskola och Göteborgs Räddningsmission nätverket Prasso. Genom nätverket vill vi skapa engagemang och drivkraft. Vi vill vara en rörelse av eldsjälar i kyrkans värld med fokus på att se och möta människors behov. Syftet med Prasso är att sprida goda exempel, dela erfarenheter och bygga ny kunskap. 


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.