Kontakta oss


Edvard Wiberg
Kursledare
edvard.wiberg@hylliepark.se


Evalotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare
Tel 040-37 59 60 evalotta.larsson@hylliepark.se

K U R S T I D E R
Läsår 2022-2023
Hösttermin
22 augusti - 21 december 2022

Vårtermin
9 januari - 2 juni 2023

Socialt entreprenörskap - i kyrka och samhälle

Socialt entreprenörskap handlar om att genom företagsamhet bemöta och lösa samhällsutmaningar. Och utmaningar finns. Integration, språk och kulturmöten, hållbara gemenskaper och relationer och arbetsintegrerande insatser. Hjälp till människor som är ensamma, inte har mat på bordet, vill komma på fötter efter fängelsedom, eller lider av fysisk eller psykisk sjukdom. Cirkulär ekonomi så som återbruk av alla de slag och användande av svinn inom flera branscher så att vi kan bygga en mer hållbar värld. Denna kurs är för dig som har idéer och projekt du drömmer om att förverkliga kopplat till socialt entreprenörskap på kristen grund. Du får verktyg, teori, praktik, nätverk och coaching för att se din vision få liv.

Kursen fokuserar på att ge deltagaren redskap för socialt företagande. Individen är i fokus men en idé förverkligas inte ensam. En idé behöver stötas och blötas, finslipas och få input från andra. Därför utgår kursens upplägg ifrån att du som sökande har ett sammanhang, kyrka eller idéburen organisation som kan utgöra grogrund för din idé och stöd för dig på din resa.

Kursen är också tänkt att vända sig till församlingar som vill ge verktyg till sina ledare så att kyrkan utrustas till att vara en samhällsaktör.

Du som sökande: 

- Är driven, kreativ och lösningsorienterad

- Vill utvecklas tillsammans med andra kreativa samhällsentreprenörer

- Har passion för människor och sociala frågor och längtar efter att kyrka och kristen tro på ett innovativt sätt ska bemöta samhällsutmaningar

- Vill utveckla kompetens för att leda sociala insatser i en kyrka eller idéburen organisation

- Vill utifrån din kristna tro och övertygelse påverka både samhälle och människor till det bättre

- Kan satsa ett läsår på en halvfarts distansutbildning som du kan gå oavsett var du befinner dig i landet eller på plats i Jönköping.


Kursen har till syfte att deltagarnas ideér kan förverkligas under läsåret och resultera i exempelvis: 

- Ett socialt företag eller förening som affärsmässigt bedriver verksamhet som löser samhällsutmaningar

- Ett arbetsintegrerande socialt företag som å ena sidan hjälper människor långt ifrån arbetsmarknaden att få praktik och öka chansen till anställning, å andra sidan vänder sig till konsument/företag som tex second hand, hantverksbutik eller återbruk av svinn från olika branscher.

- Aktivitet, projekt eller verksamhet i kyrka eller idéburen organisation med en tydlig social prägel som löser samhällsutmaningar

- Organisationsutveckling där individ och organisation genom ökad förståelse för socialt entreprenörskap, innovation och affärsmässighet står bättre rustade att bemöta och lösa samhällsutmaningar både i Sverige och internationellt genom tex missionsverksamhet.

Utbildningen bygger på att du har med dig en egen idé som med fördel kan förverkligas i församlingsmiljö eller idéburen verksamhet. Utbildningen kan hjälpa dig att hitta en matchande miljö om du inte har en församling/organisation bakom dig vid starten. Du som går utbildningen har egen initiativförmåga och drivkraft. Du har en vilja att leda och inspirera samt öppenhet att lyssna och lära tillsammans med andra. Socialt Entreprenörskap i kyrka och samhälle hjälper dig att starta, leda, organisera och utveckla affärsidéer eller sociala verksamheter och projekt. Du får verktyg och hållbara strategier för att starta och utveckla ett entreprenörskap på kristen grund. Genom kursen lär du dig hur kyrka och kristen tro kan ha en aktiv roll i samhällsutveckling i samverkan med andra aktörer.

Halvfart och på distans

Utbildningen är ettårig och ges på halvfart som webbaserad distansutbildning eller som en studiegrupp i Jönköping i Pingstkyrkans lokaler med totalt fem gemensamma fysiska träffar under utbildningen. Möjlighet finns till fysiska studiegrupper på fler orter om fem eller fler deltagare ansöker från samma ort.

Hyllie Park Folkhögskola och June Folkhögskola

Sedan 2016 har Hyllie Park Folkhögskola och June Folkhögskola drivit kursen som utbildar sociala entreprenörer till att utforma hållbara verksamheter i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle. Sedan hösten 2018 är även Räddningsmissionen i Göteborg en samverkanspartner gällande kursinnehåll.

Ansökan

Klicka på Ansökan-knappen så kommer du till vår ansökningssida och vidare till Schoolsoft, vårt ansökningsprogram. Där skapar du ett konto samt fyller i din ansökan enligt anvisningar. Sista ansökningsdag för läsår 2022-2023 är den 28 juni.

NOTISER

My Website


Röster om kursen 

Läs vad deltagare och lärare säger om kursen Socialt Entreprenörskap här.


Prasso - Nätverket för diakonalt samhällsengageman 

Hyllie Park Folkhögskola startade tillsammans med June Folkhögskola och Göteborgs Räddningsmission nätverket Prasso. Genom nätverket vill vi skapa engagemang och drivkraft. Vi vill vara en rörelse av eldsjälar i kyrkans värld med fokus på att se och möta människors behov. Syftet med Prasso är att sprida goda exempel, dela erfarenheter och bygga ny kunskap. 


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.