Kontakta oss

Verksamhetslokaler
Bruksgatan 1, Simrishamn

Adel Berakatela
Samordnare
Tel 040-37 59 48
adel.berakatela@hylliepark.se


Cecilia Flyman
Utbildningsadministratör SFI
Tel 040-37 59 44
cecilia.flyman@hylliepark.se


Elisabet Mörnerud
Sfi-rektor, verksamhetsledare
Tel 040-37 59 45
Mobil 0707-457 372
elisabet.mornerud@hylliepark.se


Peter Gustafsson
Ekonomi
Tel 040-37 59 59
peter.gustafsson@hylliepark.se


E-post till verksamheten:
sfi@hylliepark.se

Sfi i Skillinge, Simrishamns kommun

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Om oss

Hyllie Park Folkhögskola bedriver sedan mars 2015 sfi-utbildning i Skillinge. Utbildningen erbjuds i nära samarbete med Skillinge Missionshus, Företagarföreningen och Lejet (byföreningen). Vi erbjuder en kvalificerad språkutbildning med starkt fokus på integration i en varm och välkomnade miljö i nybyggda lokaler. Sfi-verksamheten kännetecknas bland annat av ett modersmålsbaserat arbetssätt vilket effektiviserar inlärningen. Hyllie Park Folkhögskola välkomnar alla att söka som har rätt till sfi och tillämpar kontinuerligt intag i mån av platser.

Studietider och grupper 

Studietiderna i Skillinge är anpassade efter busstider från Simrishamn och Borrby. Studierna är koncentrerade till tre dagar måndag – torsdag.

Volontärer

I Skillinge har vi sedan starten en stor grupp volontärer som bidrar till mervärde i verksamheten. Genom volontärernas engagemang skapas fina möten mellan människor och volontärerna ger bland annat samtalsstöd till deltagarna i regelbundna språkcaféer.

Anmälan

Hyllie Park Folkhögskola välkomnar alla att ansöka som har rätt till sfi och tillämpar kontinuerligt intag i mån av platser. Anmälan sker genom Simrishamns kommun på Storgatan 25. 

NOTISER

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.