SFI

 GÖTEBORG 

Sfi


 KRISTIANSTAD 

Sfi


 SKILLINGE 

Sfi


Kontakta oss

Verksamhetslokaler
Stensjögatan 3, Malmö

Cecilia Flyman
Utbildningsadministratör SFI
Tel 040-37 59 44
cecilia.flyman@hylliepark.se


Elisabet Mörnerud
Sfi-rektor, verksamhetsledare
Tel 040-37 59 45 
Mobil 0707-457 372 
elisabet.mornerud@hylliepark.se


Peter Gustafsson
Ekonomi
Tel 040-37 59 59
peter.gustafsson@hylliepark.se


E-post till verksamheten:
sfi@hylliepark.se

Sfi Malmö

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Om oss

Välkommen till sfi i fina lokaler, med tillgång till datorer, eget café och erfaren personal. Studierna har varierande former och den individuella studieplanen är viktig och hjälper dig att förstå och ta ansvar för studierna. Hyllie Park Folkhögskola, HPF, har sedan 1999 anordnat utbildning i svenska och erbjuder alla studievägar och kurser i sfi.

Undervisning på modersmål

HPF ger undervisning och stöd på deltagarnas modersmål. Över hälften av lärarna talar de vanligaste invandrarspråken i Malmö och samtliga lärare har stor förståelse för modersmålets roll i lärandet av ett nytt språk. För personer med kort utbildningsbakgrund finns även en läs-och skrivkurs som med fördel kan kombineras med en läs och skrivkurs på modersmålet. Vi önskar att våra deltagare ska uppleva att vårt motto ”skolan där du är viktig” lever i hela verksamheten.

Anmälan

Anmälan till SFI sker på Vägledningscentrum på Föreningsgatan 7A i Malmö. Du kan också göra en ansökan online genom att trycka här.

Tillhör du etableringen på Arbetsförmedlingen? Många studerande har etableringsstöd från Arbetsförmedlingen. Den som tillhör etableringen kan läsa sfi heltid hos oss oberoende av vilken studieväg och kurs. Vi har en samordnare som stödjer våra deltagare i kontakt med etableringshandläggarna, och vi är glada för samarbetet med Arbetsförmedlingen! 

Etableringskurs

HPF har sedan 2014 etableringskurs på folkhögskola i samarbete med Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. Etableringskursen har ett begränsat antal platser och det är Arbetsförmedlingen som anvisar deltagare till kursen. Kursen pågår 6 månader och är en etableringsinsats där deltagaren kombinerar sfi med studie- och yrkesvägledning och studiebesök under kursen. När kursen är slut har den studerande automatiskt plats på sfi på skolan.

Volontärer

På skolan finns volontärer för bland annat samtalsgrupper och ett stick-café. Detta är mycket uppskattat av kursdeltagare!

NOTISER

2019-05-08 11:20
Utflykt till Snogeholms strövområde

Läs mer om Sfi:s utflykt till Snogeholms strövområde här

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.