Kontakta oss

Verksamhetslokaler
Lasarettsboulevarden 6
Kristianstad  

Erica Tengblad
Kristin Furenskär

Samordnare, sfi-lärare 
Mobil 0707-457 371
erica.tengblad@hylliepark.se
kristin.furenskar@hylliepark.se


Cecilia Flyman
Utbildningsadministratör SFI
Tel 040-37 59 44 
cecilia.flyman@hylliepark.se


Elisabet Mörnerud
Sfi-rektor, verksamhetsledare
Tel 040-37 59 45 
Mobil 0707-457 372 
elisabet.mornerud@hylliepark.se


Peter Gustafsson
Ekonomi
Tel 040-37 59 59 
peter.gustafsson@hylliepark.se


E-post till verksamheten:
sfikristianstad@hylliepark.se

Sfi Kristianstad

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Om oss

HPF har en bred folkhögskoleverksamhet i Malmö och i Kunming, Kina. Sedan1999 har skolan uppdragsutbildning för Malmö stad och sedan 2006 sfi-verksamhet.

Sfi-verksamheten kännetecknas bland annat av ett modersmålsbaserat arbetssätt vilket effektiviserar inlärningen, inte minst för personer med kort utbildningsbakgrund. Idag studerar över 500 personer i HPF sfi-verksamhet.

Studietider och grupper

HPF välkomnar alla sökande med rättighet till sfi och vi tillämpar kontinuerligt intag i mån av platser. Studierna är koncentrerade till tre dagar men dagarna varierar beroende på kurs.
Tider: 08.30-14.15. HPF tar emot studerande i studieväg 1 och studieväg 2.

Kvalificerad språkutbildning

Hyllie Park Folkhögskola (HPF) öppnar 6 mars 2017 sfi-utbildning i Kristianstad. En kvalificerad språkutbildning med fokus på integration i en varm och välkomnade miljö i Östermalmskyrkans lokaler.

De flesta folkhögskolor är förankrade i en folkrörelse. Det ger möjligheter att ge de studerande stöd under vägen in i det svenska samhället. HPFs folkrörelseförankring är bl.a. lokala kyrkor med stort engagemang för flyktingar och nyanlända.

Det är individens val att studera på skolan och för många är denna typ av miljö ett sätt att få stöd i språkinlärningen och komma in i samhället. I Kristianstad samarbetar HPF med Östermalmskyrkan.

Vi finns i deras lokaler i centrala Kristianstad och Östermalmskyrkan ger mervärden för både den enskilda sfi-deltagaren och för studiegrupperna. Här finns volontärer, uppskattade "språkvänner" och språkcaféer varje vecka. Mervärde är också möten med människor med nätverk och många kopplingar ut i samhälls- och yrkeslivet.

NOTISER

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.