SFI

 GÖTEBORG 

Sfi


 KRISTIANSTAD 

Sfi


 SKILLINGE 

Sfi


Kontakta oss

Verksamhetslokaler
Brunnsgatan 3, Göteborg

Sara Brunnegård
Samordnare, sfi-lärare
Tel 0722-513 620  sara.brunnegard@hylliepark.se


Cecilia Flyman
Utbildningsadministratör SFI
Tel 040-37 59 44
cecilia.flyman@hylliepark.se


Elisabet Mörnerud
Sfi-rektor, verksamhetsledare
Tel 040-37 59 45
Mobil 0707-457 372
elisabet.mornerud@hylliepark.se


Peter Gustafsson
Ekonomi
Tel 040-37 59 59
peter.gustafsson@hylliepark.se


E-post till verksamheten:
sfi@hylliepark.se

Sfi Göteborg

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Om oss

Hyllie Park Folkhögskola startade våren 2016 sfi-utbildning i Saronkyrkan i Göteborg.

Kvalificerad språkutbildning

HPF erbjuder en kvalificerad språkutbildning med fokus på integration i en varm och välkomnade miljö i Saronkyrkans lokaler. De flesta folkhögskolor har en koppling till en folkrörelse och HPFs folkrörelse har en koppling till lokala kyrkor. Flera av dessa har ett stort engagemang för flyktingar och nyanlända i sin närmiljö.

Studiemiljö med mervärde

Här är en studiemiljö med mervärden för både den enskilda sfi-deltagaren och för studiegruppen. Det finns volontärer som kan bli "språkvänner" i språkcaféer. Andra mervärden är de nätverk som finns i Saronkyrkan med kopplingar ut i det svenska samhället. Det är individens val att studera på folkhögskolan och för många är denna typ av miljö ett bra sätt att få stöd i språkinlärningen och bli delaktig i samhället.

Studietider och grupper

HPF välkomnar alla sökande med rättighet till sfi och vi tillämpar kontinuerligt intag i mån av platser. Vi tar emot deltagare från studieväg 1, 2 och 3. Modersmålsstöd finns på arabiska, thailändska, tigrinska, persiska, somaliska, engelska och franska. Våra deltagare läser måndag-torsdag förmiddag eller eftermiddag beroende på kurs och studieväg.

NOTISER

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.