Kontakta oss


Cecilia Flyman
Utbildningsadministratör SFI
Tel 040-37 59 44
cecilia.flyman@hylliepark.se


Elisabet Mörnerud
Sfi-rektor, verksamhetsledare
Tel 040-37 59 45
Mobil 0707-457 372
elisabet.mornerud@hylliepark.se 


Peter Gustafsson
Ekonomi
Tel 040-37 59 59
peter.gustafsson@hylliepark.se


E-post till verksamheten:
sfi@hylliepark.se

Sfi – utbildning i svenska för invandrare

Hyllie Park Folkhögskola bedriver sfi i Malmö, Göteborg, Kristianstad och Skillinge.

Vi startade uppdragsutbildning åt Malmö stad år 1999 och har utvecklat ett modersmålsbaserat arbetssätt. Från år 2011 har vi betygsrätt från Skolinspektionen att bedriva sfi.

Sedan 2015 utvecklar vi en modell med folkrörelsenära sfi på några platser.

Läs mer under respektive flik för Sfi Malmö, Sfi Göteborg, Sfi Kristianstad och Sfi Skillinge.

NOTISER

HPF bidrar med filmer till Skolverkets utbildning 

Grundläggande litteracitet för vuxna med svenska som andraspråk

Detta material vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna i grundläggande litteracitet inom sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Materialet är framtaget för att visa ur ett didaktiskt perspektiv hur vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund kan stöttas i sin läs- och skrivinlärning. 

Hyllie Park Folklhögskola har bidragit till fyra filmer i Skolverkets utbildningsserie om språkutveckling och modersmålets roll.

Läs mer på Skolverkets webbsida


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.