Skolledning


Linda Alexandersson
Rektor
0704-011 468
linda.alexandersson@hylliepark.se

Mats Tängermark
Biträdande rektor
Verksamhetsledare AK 
mats.tangermark@hylliepark.se

Elisabet Mörnerud
Sfi-rektor
Verksamhetsledare sfi

0707-457 372
elisabet.mornerud@hylliepark.se

Dan Elofsson
Biträdande rektor
Verksamhetsledare ALT & Nära

0707-634 435
dan.elofsson@ALTutbildning.se

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.