SFI Kristianstad


Kristin Furenskär
Samordnare och lärare
Tjänstledig
0707-45 73 71
kristin.furenskar@hylliepark.se

Erica Tengblad
Samordnare och lärare
0707-45 73 71
erica.tengblad@hylliepark.se

Taghrid Raya
Lärare
taghrid.raya@hylliepark.se

Victoria Hansson
Lärare
victoria.hansson@hylliepark.se

Ahlam Al-Bokhari
Lärare
ahlam.albokhari@hylliepark.se

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.