Allmänna kurser


Anders Angel
Lärare
anders.angel@hylliepark.se

Anna Giger
Lärare
anna.giger@hylliepark.se

Marcus Henning
Lärare
marcus.henning@hylliepark.se

Jonathan Mellergård John
Lärare
jonathan.mellergard@hylliepark.se

Daniel Svensson
Lärare
daniel.svensson@hylliepark.se

Fredrik Tufvesson
Lärare
fredrik.tufvesson@hylliepark.se

Liisa Widell
Lärare
liisa.widell@hylliepark.se

Maria Ledstam (Tjänstledig)
Studieledare och lärare

Helena Ivarsson
Kurator
helena.ivarsson@hylliepark.se

Anna Braw
Lärare 
anna.braw@hylliepark.se

Rosmari Hageberg
Lärare
rosmari.hageberg@hylliepark.se

Cecilia Lindholm
Lärare
cecilia.lindholm@hylliepark.se

José Soto
Lärare
jose.soto@hylliepark.se

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.