Kontakta oss


Kulturverkstad
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö 
hpfkulturverkstad@hylliepark.se


Lisen Winborg
Utvecklingsledare
Tel 0704-840 121
lisen.winborg@hylliepark.se

Music Mind Games 

Music Mind Games är ett revolutionerande material som används för att lära ut musikteori på ett lekfullt sätt till barn i alla åldrar. Med roliga spel och övningar introduceras begrepp som rytm, puls, nothöjd, intervall och andra musikaliska grundelement.

På Kulturverkstaden används Music Mind Games inom piano- och fiolundervisningen, där en lektion kan bestå av både spel vid instrumentet och Music Mind Games- övningar på golvet. På så sätt får undervisningen variation med roliga inslag av lek, samtidigt som elevens kunskaper i teori och notläsning utvecklas betydligt snabbare! Men viktigast av allt -metoden uppmuntrar till en tro på varje individs förmåga att utvecklas och förespråkar ett lärande utan press.

Skratt och nyfikenhet är vägen till framgång!

För mer information om Music Mind Games klicka här.

NOTISER

Inställda konserter vårtermin 2020 

Med anledning av rådande situation är vår konsertverksamhet pausad tillsvidare. 


Konsert höstterminen 2019 

Kulturverkstaden bjuder in till konsert i konsertlokalen Arken, Hyllie Park, Mötesplatsen: 

Lördag den 7 decmber kl. 14.00
Julkonsert med piano-, gitarr och trumelever samt Kulturverkstadens ensemblegrupper. 

Söndag den 8 december
Konsert med Malmö Suzukiförenings pianoelever. 

Måndag den 16 december kl. 18.00
Konsert med Malmö Suzukiförenings fiolelever. 

Välkomna! 

Konserterna arrangeras i samverkan med Studieförbundet Bilda


Vi finns även i Husie Församlingshem 

Vi finns även i Husie Församlingshem. Där erbjuder vi just nu piano- och gitarrundervisning
Välkomna med er anmälan via länk till vänster. 


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.