Kontakta oss


Kulturverkstad
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö 
hpfkulturverkstad@hylliepark.se


Lisen Winborg
Utvecklingsledare
Tel: 0704-840 121
lisen.winborg@hylliepark.se

Music Mind Games 

Music Mind Games är ett revolutionerande material som används för att lära ut musikteori på ett lekfullt sätt till barn i alla åldrar. Med roliga spel och övningar introduceras begrepp som rytm, puls, nothöjd, intervall och andra musikaliska grundelement.

På Kulturverkstaden används Music Mind Games inom piano- och fiolundervisningen, där en lektion kan bestå av både spel vid instrumentet och Music Mind Games- övningar på golvet. På så sätt får undervisningen variation med roliga inslag av lek, samtidigt som elevens kunskaper i teori och notläsning utvecklas betydligt snabbare! Men viktigast av allt -metoden uppmuntrar till en tro på varje individs förmåga att utvecklas och förespråkar ett lärande utan press.

Skratt och nyfikenhet är vägen till framgång!

För mer information om Music Mind Games klicka här.

NOTISER

Konserter vårterminen 2019 

Kulturverkstaden bjuder in till konsert i konsertlokalen Arken, Hyllie Park, Mötesplatsen: 

Lördag den 9 februari kl. 13.00-15.00
Promenadkonsert och invigning av ny flygel. 

Måndag den 13 maj kl. 18.00
Vårkonsert med Malmö Suzukiförenings fiolelever.

Söndag den 19 maj kl. 16.00
Vårkonsert med Malmö Suzukiförenings pianoelever.

Onsdag den 22 maj kl. 18.00
Konsert med pianoelever. 

Lördag den 25 maj kl. 14.00
Konsert med piano-, gitarr och trumelever. 

Välkomna!

Konserterna arrangeras i samverkan med Studieförbundet Bilda 


Julkonsert 2018 

Lördag den 1 december kl. 14.00
Gitarr- och pianokonsert
Hyllie Park kyrkan

Tisdag den 11 december
Trumafton 
Sal 1

Söndag den 15 december kl. 13.30 och 15.00
Malmö Suzukiförenings pianoelever
Hyllie Park Kyrkan

Måndag den 17 december kl. 18.00
Malmö Suzukiförenings fiolelever
Hyllie Park Kyrkan


Vi finns även i Husie Församlingshem 

Vi finns även i Husie Församlingshem. Där erbjuder vi just nu piano- och gitarrundervisning
Välkomna med er anmälan via länk till vänster. 


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.