Kontakta oss


Kulturverkstad
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö
Tel: 0704-84 01 21
hpfkulturverkstad@hylliepark.se


Eva Johansson
Verksamhetsledare
eva.johansson@hylliepark.se

Music Mind Games 

Music Mind Games är ett revolutionerande material som används för att lära ut musikteori på ett lekfullt sätt till barn i alla åldrar. Med roliga spel och övningar introduceras begrepp som rytm, puls, nothöjd, intervall och andra musikaliska grundelement.

På Kulturverkstaden används Music Mind Games inom piano- och fiolundervisningen, där en lektion kan bestå av både spel vid instrumentet och Music Mind Games- övningar på golvet. På så sätt får undervisningen variation med roliga inslag av lek, samtidigt som elevens kunskaper i teori och notläsning utvecklas betydligt snabbare! Men viktigast av allt -metoden uppmuntrar till en tro på varje individs förmåga att utvecklas och förespråkar ett lärande utan press.

Skratt och nyfikenhet är vägen till framgång!

För mer information om Music Mind Games.

NOTISER

HPF Kulturverkstad bjuder in till julkonserter 

Lördag den 1 december kl. 14.00
Gitarr- och pianokonsert
Hyllie Park kyrkan

Tisdag den 11 december
Trumafton 
Sal 1

Söndag den 15 december kl. 13.30 och 15.00
Malmö Suzukiförenings pianoelever
Hyllie Park Kyrkan

Måndag den 17 december kl. 18.00
Malmö Suzukiförenings fiolelever
Hyllie Park Kyrkan

Välkomna!

Konserterna arrangeras i samverkan med Studieförbundet Bilda. 


Vi finns även i Husie Församlingshem 

Från och med hösten 2017 erbjuder vi även undervisning i Husie Församlingshem på torsdagseftermiddagar. Just nu erbjuder vi undervisning i piano och gitarr. 
Välkomna med er anmälan via länk till vänster. 


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.