Kursledning och lärare

Utbildningen anordnas gemensamt av June Folkhögskola, Jönköping, och Hyllie Park Folkhögskola, Malmö, i samverkan med Göteborgs Räddningsmission och lokala kyrkor i Göteborg. En kursledare ansvarar för att hålla ihop gruppen av kursdeltagare i Göteborg och en lärare ansvarar för gruppen som läser på distans. De ger stöd åt labbet där kursdeltagarna utvecklar sina projekt och samordnar de olika lärarnas insatser.

Lärare på kursen

Mimmi Edin
Kursledare och lärare
Utbildningsledare och egen företagare som startat många projekt i samverkan med kommun, landsting och idéburna organisationer. Hon har byggt upp friskvårdsverksamheten i Kungsportskyrkan i Huskvarna och ansvarat för Kyrkligt Entreprenörskap inom Hela Människan. Handledare inom idrotts-, företags- och församlingsvärlden och jobbar gärna i gränslandet för att bygga broar mellan olika slags organisationer.

Dan Elofsson
Lärare
Utbildningsledare för pastors- och ledarprogrammet på Akademi för Ledarskap och Teologi.

Daniel Grahn
Föreläsare
Generalsekreterare på Erikshjälpen, tidigare VD på Dagen.

Jenny Jakobsson
Lärare
Diplomerad coach och VD för Adlignum som verkar inom coachning, hållbarhet och internationella partnerskap.

Emil Mattsson
Lärare
Direktor för Göteborgs Räddningsmission.

Håkan Sandberg
Lärare
Ackrediterad mentor och företagscoach. Affärsrådgivare och utbildare av entreprenörer bl a i Serbien. Ledare för Livgivande Företag.

NOTISER

Prasso - Nätverket för diakonalt samhällsengageman 

Hyllie Park Folkhögskola startade tillsammans med June Folkhögskola och Göteborgs Räddningsmission nätverket Prasso. Genom nätverket vill vi skapa engagemang och drivkraft. Vi vill vara en rörelse av eldsjälar i kyrkans värld med fokus på att se och möta människors behov. Syftet med Prasso är att sprida goda exempel, dela erfarenheter och bygga ny kunskap. 


Tankar från kursdeltagare 

”Jag sökte utbildningen eftersom vår församling under en längre tid pratat om behovet av att dra igång något slags företagande för att skapa arbetstillfällen.
Under detta läsår har jag fått alla de verktyg som behövdes för att vår dröm skulle kunna bli verklighet. För mig personligen har den stora variationen av ämnen och lärare varit oerhört inspirerande. Om du är en drivande kraft i ett sammanhang där man vill se förändring, är det väl investerad tid att ge ett år för att få allt att falla på plats, så att ni blir redo att trycka på startknappen.”

Ellen Adolfsson


Samarbete med Göteborgs Räddningsmission 

Från hösten 2018 inleder Hyllie Park Folkhögskola och June folkhögskola samarbete med Göteborgs Räddningsmission som ett led i att stärka kyrkligt entreprenörskap.  Vi är väldigt glada för detta samarbete, säger rektor Per-Inge Andersson.  Det är väldigt stort för oss att få del av Göteborgs Räddningsmission stora erfarenhet inom socialt entreprenörskap.   Att vi också har fått knyta Mimmi Edin som kursledare med hennes gedigna erfarenhet kommer ytterligare att förstärka utvecklingen av kursen. 


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.