Kontakta oss


Edvard Wiberg
Kursledare
edvard.wiberg@hylliepark.se


Evalotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare
Tel 040-37 59 60 evalotta.larsson@hylliepark.se

K U R S T I D E R
Läsår 2022-2023

Hösttermin
22 augusti - 21 december 2022

Vårtermin
9 januari - 2 juni 2023

Kursledare och lärare

Alla lärare och föreläsare under kursen har praktisk erfarenhet och brinner för sitt ämne. 

Kursledare

Edvard Wiberg 


Föreläsare 2020-2021

Pelle Bäckrud föreläsare, coach
Egen företagare sedan 25 år tillbaka. Idag konsult, föreläsare och coach på P-Å Bäckrud AB.  Tidigare VD på PrismaTibor AB

Börje Carlsson
Tidigare organisationsutvecklare inom Hela människan Sverige. Ordförande under byggnation av Kungsporten, Huskvarna. 

Mac Edin
Kommunikatör

Robert Eriksson
Pastor och föreståndare Betlehemskyrkan Göteborg. Författare och musiker. 

Dan Elofsson
Utbildningsledare för pastors- och ledarprogrammet på Akademi för Ledarskap och Teologi.

Ulrika Falk
Arbetar tillsammans med kollegor med "Utsatta EU-medborgare" på Räddningsmissionen. 

Martin Fredriksson
Tidigare ekonomichef och HR-chef Räddningsmissionen. 

Maria Fässberg Norrhall
Läkare och pastor. Arbetar nationellt med samordning, själavård, andlig vägledning, psykisk och existentiell hälsa. 

Daniel Grahn
Generalsekreterare på Erikshjälpen, tidigare VD på Dagen.

Cia Hasselgren
Volontäransvarig Räddningsmissionen. 

Samuel Haugstvedt
Projektledare Räddningsmissionen och har jobbat många år inom fordons- och fastighetsbranschen men också med flera projekt inom idrotts- och föreningslivet.

Hans Jansson
Pastor Kungsportskyrkan, Huskvarna. Författare. 

Ulrik Josefsson
Prorektor, lärare i kyrkohistoria.

Stig Linde
Universitetslektor, Socialhögskolan Lund

Joachim Lundell
Insamlingsansvarig Räddningsmissionen

Emil Mattsson
Direktor för Göteborgs Räddningsmission.

Håkan Sandberg
Ackrediterad mentor och företagscoach. Affärsrådgivare och utbildare av entreprenörer bl a i Serbien. 

David Wallenberg
Samordnare organisationen SofiJ som står för Sociala företag i Jönköpings län. SofiJ består av 9 sociala företag där de flesta är ASF (Arbetsintegrerande Sociala Företag) och arbetar med att integrera människor som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden i samhället.

Isabella Windolf/Sandra Stene
HR-generalist Räddningsmissionen

Erling Zetterman
Mångårigt aktiv som verksamhetsutvecklare och ledare inom kyrkliga organisationer. 

Marcus Örebäck
Rektor June Folkhögskola. Tidigare arbetat som pastor. 

NOTISER

My Website


Röster om kursen 

Läs vad deltagare och lärare säger om kursen Socialt Entreprenörskap här.


Prasso - Nätverket för diakonalt samhällsengageman 

Hyllie Park Folkhögskola startade tillsammans med June Folkhögskola och Göteborgs Räddningsmission nätverket Prasso. Genom nätverket vill vi skapa engagemang och drivkraft. Vi vill vara en rörelse av eldsjälar i kyrkans värld med fokus på att se och möta människors behov. Syftet med Prasso är att sprida goda exempel, dela erfarenheter och bygga ny kunskap. 


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.