Kontakta oss


Edvard Wiberg
Kursledare
edvard.wiberg@hylliepark.se


Evalotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare
Tel 040-37 59 60 evalotta.larsson@hylliepark.se

K U R S T I D E R
Läsår 2022-2023

Hösttermin
22 augusti - 21 december 2022

Vårtermin
9 januari - 2 juni 2023

Kursinnehåll

Varje måndag träffas kursdeltagarna digitalt för föreläsning, workshop och samtal. Ämnena i föreläsningar är nycklar som studenten tar till sig, testar och applicerar i sin projektidé. Kursens innehåll är tänkt att ge dig verktyg och insikt i ett brett spektrum för att ge en god grund för dig att genom socialt entreprenörskap analysera och lösa samhällsutmaningar. Kursen är indelade i fyra teman med olika ämnen.

Entreprenörskapets hantverk
Från idé till verklighet
Verktyg för entreprenörskap och företagande
Socialt företagande
Kommunikation & Marknadsföring

Kyrkans möjligheter i samhällsförändring
Idéburen verksamhet och kyrkan som samhällsaktör
Företagsbygge i kyrkans värld
Samverkan mellan kyrka och samhälle

Projektledarskap & Organisation
Projektledning
Finansiering – att söka pengar
Volontärskap & personal
CSR och internationella perspektiv
Ekonomistyrning och projektekonomi

Hållbart ledarskap
Ledarskap
Hållbar individ
Självledarskap, personlig utveckling, och självstudier

Läs gärna mer om vårt kursinhåll i pdf-form genom att klicka här


NOTISER

My Website


Röster om kursen 

Läs vad deltagare och lärare säger om kursen Socialt Entreprenörskap här.


Prasso - Nätverket för diakonalt samhällsengageman 

Hyllie Park Folkhögskola startade tillsammans med June Folkhögskola och Göteborgs Räddningsmission nätverket Prasso. Genom nätverket vill vi skapa engagemang och drivkraft. Vi vill vara en rörelse av eldsjälar i kyrkans värld med fokus på att se och möta människors behov. Syftet med Prasso är att sprida goda exempel, dela erfarenheter och bygga ny kunskap. 


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.