Kursinnehåll

Kursen är indelad i olika moduler på vardera 3-6 veckor. I varje modul finns en ansvarig lärare som håller ihop innehållet i modulen och följer upp kursdeltagarnas rapporter och arbeten. Utöver denna modulansvariga lärare bidrar gästlärare och fältstudier med viktiga perspektiv in i de olika ämnesfälten. Dessa delar ingår i kursen: 

Kyrkans roll i samhället

Kyrkans historiska roll för diakoni och samhällsutveckling, civilsamhällets framväxt, navigera i ett förändrat samhällskontrakt, värderingar som drivkraft.

Diakoni och samhälle

Teologi kring diakoni och samhälle, biblisk grund och olika teologiska perspektiv.

Från idé till verklighet

Entreprenörskapets grund, projektledning, affärsmodellkanvasen, utvecklingsmodeller för hållbart entreprenörskap.

Ledarskap

Ledarskapssyn, självledarskap, multiplicerande ledarskap, teambyggande, leda volontära, förändringsledarskap.

Kyrkligt idéburet entreprenörskap

Studiebesök i lärande exempel, framgångsfaktorer, utmaningar.

Existentiell hälsa

Fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, meningsfullhet, WHO:s åtta perspektiv.

Samverkan kyrka/civilsamhälle och det offentliga

Roller som röstbärare, utförare och nätverkande, överenskommelse, upphandlingar, IOP, LOV, lagar och regler, samverkan i praktiken.

Företagande och ekonomiska ben

Företagarens driv, CSR, varumärke, marknadsföring.

Ekonomi

Finansiering, budget, bokslut, föreningskunskap, styrelsearbete.

Internationella perspektiv

Samspel mellan entreprenören och kyrkans internationella utvecklingsarbete, global omvärldsbevakning, mikrolån, partners längre bort.

NOTISER

Prasso - Nätverket för diakonalt samhällsengageman 

Hyllie Park Folkhögskola startade tillsammans med June Folkhögskola och Göteborgs Räddningsmission nätverket Prasso. Genom nätverket vill vi skapa engagemang och drivkraft. Vi vill vara en rörelse av eldsjälar i kyrkans värld med fokus på att se och möta människors behov. Syftet med Prasso är att sprida goda exempel, dela erfarenheter och bygga ny kunskap. 


Tankar från kursdeltagare 

”Jag sökte utbildningen eftersom vår församling under en längre tid pratat om behovet av att dra igång något slags företagande för att skapa arbetstillfällen.
Under detta läsår har jag fått alla de verktyg som behövdes för att vår dröm skulle kunna bli verklighet. För mig personligen har den stora variationen av ämnen och lärare varit oerhört inspirerande. Om du är en drivande kraft i ett sammanhang där man vill se förändring, är det väl investerad tid att ge ett år för att få allt att falla på plats, så att ni blir redo att trycka på startknappen.”

Ellen Adolfsson


Samarbete med Göteborgs Räddningsmission 

Från hösten 2018 inleder Hyllie Park Folkhögskola och June folkhögskola samarbete med Göteborgs Räddningsmission som ett led i att stärka kyrkligt entreprenörskap.  Vi är väldigt glada för detta samarbete, säger rektor Per-Inge Andersson.  Det är väldigt stort för oss att få del av Göteborgs Räddningsmission stora erfarenhet inom socialt entreprenörskap.   Att vi också har fått knyta Mimmi Edin som kursledare med hennes gedigna erfarenhet kommer ytterligare att förstärka utvecklingen av kursen. 


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.