Kontakta oss


Dan Elofsson
Verksamhetsledare
dan.elofsson@hylliepark.se


Evalotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare
Tel 040-37 59 60 evalotta.larsson@hylliepark.se

K U R S T I D E R
Läsår 2021-2022

Kursen är pausad 2021-2022

Kursinnehåll

Varje måndag träffas studenterna för föreläsning. Ämnena i föreläsningarna är nycklar som studenten sedan bejakar och tar in, testar och belyser i sin projektidé. 

Dessa delar berör kursen: 

 • Idéburen verksamhet, kyrkans roll
 • Från idé till verklighet
 • Verktyg för hållbart entreprenörskap
 • Projektledning
 • Socialt företagande
 • Självstudier, i grupp och redovisning
 • Existentiell hälsa
 • Bygge och företagande i kyrkans värld
 • Ledarskap
 • Söka pengar - finansiering
 • Samverkan kyrka och samhälle
 • Personal, HR och volontärskap
 • Marknadsföring
 • Ekonomiska förutsättningar och ekonomistyrning
 • CSR och internationella perspektiv

Läs gärna mer om vårt kursinhåll i pdf-form genom att klicka här


NOTISER

My Website


Kursen är pausad 2021/2022 

Kursen Socialt Entreprenörskap är pausad under läsår 2021/2022


Digital inspirationsdag 

Missade du den digitala inspirationsdagen? Klicka på länk nedan för att följa dagen i efterhand.  

Tryck här för att komma till sändningen. 


Röster om kursen 

Läs vad deltagare och lärare säger om kursen Socialt Entreprenörskap här.


Prasso - Nätverket för diakonalt samhällsengageman 

Hyllie Park Folkhögskola startade tillsammans med June Folkhögskola och Göteborgs Räddningsmission nätverket Prasso. Genom nätverket vill vi skapa engagemang och drivkraft. Vi vill vara en rörelse av eldsjälar i kyrkans värld med fokus på att se och möta människors behov. Syftet med Prasso är att sprida goda exempel, dela erfarenheter och bygga ny kunskap. 


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.