Kontakta oss


Eva Lotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare/ Utbildningsadministratör
Tel 040-37 59 60
Mobil 0707-457 373  evalotta.larsson@hylliepark.se


folkhogskola@hylliepark.se

Kursinnehåll

Musik och ledarskap

Dessa delar ingår i detta område: 
Skapa och utveckla nya låtar och texter, i både lovsång och berättande/förmedlande sånger i olika traditioner samt i förnyelse av gudstjänsten.

Komposition, transkription (plankning) och arrangering för olika typer av ensembler och körer. Spela, öva, musicera och testa dina idéer under en musikalisk handledare och i faktiska konsert- och gudstjänstsammanhang.

Genre-kunskap, både djupa och lätta analyser av musikens mångfald.

Digitalt musikskapande - notskrivning, inspelning och live-mixning.

Utveckling av ditt ledarskap genom att träna med andra, skapa event/projekt och vara en entreprenör/fixare. Att skapa och leda projekt.

Praktik i en kyrka eller band/kör där du utvecklar ditt ledarskap vilket ger möjlighet till mycket ”hands-on” träning. Fokus ligger på det musikaliska ledarskapet, kompletterat med det "kringarbete" som hjälper musiken att komma i rätt funktion.

Teologi och reflektion

Det ingår också en teologisk reflekterande del i kursen, där du funderar kring musiken i gudstjänsten, konsten & kulturens roll i och utanför kyrkan, kring förvaltarskap av gåvor och kring mångfald av tradition och uttryck.

Fördjupning och samtal om kulturförståelse och ödmjukhet inför andras sammanhang och tradition. Att ta del av andra konst- och kulturuttryck och bredda förståelsen för den kommunikation som sker genom olika konstnärliga sätt att gestalta och uttrycka tro på.

De teoretiska momenten och undervisningen sker via videolänk med en föreläsare till alla studiecentra. Detta kompletteras med en handledare/ mentor på plats som arbetar med reflektionen och samtalet i gruppen.

Studieresor

Kursen innehåller minst ett par internationella studieresor under läsåret samt några inom Sverige. Dessa kompletteras med ett löpande utbyte med kristna musiker i ett eller flera länder. Via e-post och Skype-möte eller videolänk delas erfarenheter kring repertoar, låtskrivande, gudstjänstplanering, lovsångsteam, församlingskör, genrer, musikproduktion och mycket mer. Vi gör jämförande kulturanalys, för att känna igen tydliga styrkor och svagheter. 

Då klassen besöker sina partners i andra länder ges möjligheter att testa sina gåvor utanför de traditionella svenska ramarna. Detta kan innebära att leda lovsång eller kör, organisera konsert eller gudstjänst, undervisa i sång eller instrumentspel. Att både lära och lära ut är centralt för studieresorna.

I resornas för- och efterarbete ingår att lära sig om hur människor från den svenska musiktraditionen kan utveckla den kristna musiken i samverkan med andra kulturer, samt hur musiken i den svenska kristna gemenskapen kan utvecklas under påverkan av andra kulturers kunskap och traditioner.

De studieresor som genomförs under läsåret, både nationellt och internationellt, sker genom det kontaktnät som finns inom lärargruppen och på Hyllie Park Folkhögskola. Detta för att man ska få möjlighet att möta andra miljöer och att se de olika behov och möjligheter som finns till utbyte genom musiken och kulturens område.

Vi tipsar dig om hur du kan söka sponsring inför studieresorna från fonder, din församling, praktikplats eller liknande.

Kursmål

Du får under detta läsår växa i ditt ledarskap, musikaliskt och praktiskt, men också fördjupa dig i reflektion om innehåll av tradition kontra förnyelse. Du utvecklar ditt skapande inom musik och kultur samt i kommunikation över gränser, utifrån ett kristet perspektiv.

NOTISER

Konst&Tro 2019 på Hyllie Park 

Musikledarutbildningen medverkar vid Konst&Tro 2019.
För mer information besök www.konstochtro.se


Per-Erik Hallin gästar Musikledarutbildningen  

Musikern Per-Erik Hallin är gästlärare under Konst&Tro-helgen påsken 2019.  


Musikledarutbildningen inne på termin två.  

Vecka 10 får Musikledarutbildningen besök av basisten Anders Mossberg, som spelat med rockgruppen Jerusalem, Per-Erik Hallin, Carola m fl. 

Kursdeltagarna planerar för Konst&Tro till påsk på Hyllie Park (www.konstochtro.se) samt studieresa till St Petersburg i maj.


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.