Socialt arbete på nytt sätt

Socialt Entreprenörskap i kyrka och samhälle

Ser du sociala utmaningar i din närhet där du vill skapa förändring? Denna kurs ger redskap till att förverkliga din idé.

Kontaktpersoner

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => personal ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 5 [meta_query] => Array ( [0] => Array ( [key] => kursledare [value] => 548 [compare] => LIKE ) ) [tax_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__not_in] => Array ( [0] => 548 ) [orderby] => date [order] => ASC )
Sorry, No posts.
0.0079090595245361 seconds

ACF Type: wysiwyg

Ansökningsinformation:

Kursen är inställd läsår 23/24

Socialt Entreprenörskap i kyrka och samhälle

Kursen är inställd läsår 2023/2024

Socialt Entreprenörskap i kyrka och samhälle är utbildningen för dig som vill få redskap att arbeta med samhällsförändringar i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle. Kursen sker i samarbete mellan June Folkhögskola och Hyllie Park Folkhögskola.

Socialt entreprenörskap handlar om att genom företagsamhet bemöta och lösa samhällsutmaningar. Och utmaningar finns. Integration, språk och kulturmöten, hållbara gemenskaper och arbetsintegrerande insatser. Hjälp till människor som är ensamma, inte har mat på bordet, vill komma på fötter efter fängelsedom, eller lider av fysisk eller psykisk sjukdom. Cirkulär ekonomi med återbruk av alla de slag och användande av svinn inom flera branscher så att vi kan bygga en mer hållbar värld. Denna kurs är för dig som har idéer och projekt du drömmer om att förverkliga kopplat till socialt entreprenörskap på kristen grund. Du får verktyg, teori, praktik, nätverk och coaching för att se din vision få liv.

Kursen fokuserar på att ge deltagaren redskap för socialt företagande. Individen är i fokus men en idé förverkligas inte ensam. En idé behöver stötas och blötas, finslipas och få input från andra. Därför utgår kursens upplägg ifrån att du som sökande har ett sammanhang, kyrka eller idéburen organisation som kan utgöra grogrund för din idé och stöd för dig på din resa.

Kursen är även tänkt att vända sig till församlingar eller idéburna organisationer som vill ge verktyg till sina ledare för att stå bättre rustade att vara en samhällsaktör.

Du som sökande:

 • Är driven, kreativ och lösningsorienterad
 • Vill utvecklas tillsammans med andra samhällsentreprenörer
 • Har passion för människor och sociala frågor och längtar efter att kyrka och kristen tro på ett innovativt sätt ska bemöta samhällsutmaningar
 • Vill utveckla kompetens för att leda sociala insatser i en kyrka eller idéburen organisation
 • Kan satsa ett läsår på en halvfarts distansutbildning som du kan gå oavsett var du befinner dig i landet eller världen.

Kursen har till syfte att din idé förverkligas under läsåret och resultera i exempelvis:

 • Ett socialt företag eller förening som affärsmässigt bedriver verksamhet som löser samhällsutmaningar
 • Ett arbetsintegrerande socialt företag som å ena sidan hjälper människor långt ifrån arbetsmarknaden att få praktik och öka chansen till anställning, å andra sidan vänder sig till konsument/företag som tex second hand, hantverksbutik eller återbruk av svinn från olika branscher.
 • Aktivitet, projekt eller verksamhet i kyrka eller idéburen organisation med en tydlig social prägel som löser samhällsutmaningar
 • Organisationsutveckling där individ och organisation genom ökad förståelse för socialt entreprenörskap, innovation och affärsmässighet står bättre rustade att bemöta och lösa samhällsutmaningar både i Sverige och internationellt genom tex missionsverksamhet.

Utbildningen utgår ifrån att du har en idé som med fördel kan förverkligas i församlingsmiljö eller idéburen verksamhet. Utbildningen kan hjälpa dig att hitta en matchande miljö om du inte har en församling/organisation bakom dig vid starten. Du som går utbildningen har egen initiativförmåga och drivkraft. Du har en vilja att leda och inspirera samt öppenhet att lyssna och lära tillsammans med andra. Kursen ger stöd för att starta, leda, organisera och utveckla sociala affärsidéer eller sociala verksamheter och projekt. Du får verktyg och hållbara strategier för att starta och utveckla ett entreprenörskap på kristen grund. Genom kursen lär du dig hur kyrka och kristen tro kan ha en aktiv roll i samhällsutveckling i samverkan med andra aktörer.

Halvfart och på distans

Utbildningen bedrivs läsårsvis på halvfart som distansutbildning med totalt fem gemensamma fysiska träffar under utbildningen. Det betyder att du i genomsnitt ägnar 20 timmar i veckan till studier. Då kursen går på halvfart har du tid över till annat. Vill du se tips på vilken typ av studie-ingång du vill ha så läs mer under kursupplägg om entreprenören, studenten och utvecklaren.

Hyllie Park Folkhögskola och June Folkhögskola

Sedan 2016 har Hyllie Park Folkhögskola och June Folkhögskola drivit kursen som utbildar sociala entreprenörer till att utforma hållbara verksamheter i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle. Sedan 2018 är Räddningsmissionen i Göteborg en samarbetspart gällande kursinnehåll och bidrar med erfarenheter och lärarresurser.

Prasso – Nätverket för diakonalt samhällsengagemang

Aktörerna för kursen är initiativtagare till nätverket Prasso. Genom nätverket vill vi skapa engagemang och drivkraft. Vi vill vara en rörelse av eldsjälar i kyrkans värld med fokus på att se och möta människors behov. Syftet med Prasso är att sprida goda exempel, dela erfarenheter och bygga ny kunskap.

Ansökan

Klicka på Ansökan-knappen så kommer du till vår ansökningssida och vidare till Schoolsoft, vårt ansökningsprogram. Där skapar du ett konto samt fyller i din ansökan enligt anvisningar. Sista ansökningsdag för läsår 2023-2024 är den 15 maj.

Varje måndag träffas kursdeltagarna digitalt via Zoom för föreläsning, workshop och samtal. Ämnena i föreläsningar är nycklar som den studerande tar till sig, testar och applicerar i sin projektidé. Kursens innehåll är tänkt att ge dig verktyg och insikt i ett brett spektrum för att ge en god grund för dig att genom socialt entreprenörskap analysera och lösa samhällsutmaningar. Kursen är indelade i 4 teman med totalt 15 olika ämnen.

Entreprenörskapets hantverk
Från idé till verklighet
Verktyg för entreprenörskap och företagande
Socialt företagande
Kommunikation & Marknadsföring

Kyrkans möjligheter i samhällsförändring
Idéburen verksamhet och kyrkan som samhällsaktör
Företagsbygge i kyrkans värld
Samverkan mellan kyrka och samhälle

Projektledarskap & Organisation
Projektledning
Finansiering – att söka pengar
Volontärskap & personal
CSR och internationella perspektiv
Ekonomistyrning och projektekonomi

Hållbart ledarskap
Ledarskap
Hållbar individ
Självledarskap, personlig utveckling och självstudier

Halvfart - är du entreprenören, studenten eller utvecklaren?

Då kursen tar varje måndag under läsåret i anspråk, samt de fysiska gemensamma utbildningsträffarna, finns goda möjligheter att kombinera innehållet i denna kurs för att få bättre förutsättningarna att åstadkomma social förändring på kristen grund i det sammanhang där du finns. Kontakta gärna kursansvarig för att bolla hur just du kan göra.

Entreprenören innebär att du ser kursen som språngbrädan för dig att starta och ge utrymme för din projektidé. Du är tex volontär eller ideell in i din församling eller annan idéburen kontext och vill ge dig förutsättningar för att åstadkomma förändring. Du använder all din tid, dina resurser och kontaktnät under läsåret för att se resultat.

Studenten innebär att du kompletterar dina studier upp till heltid. Utöver kursen Socialt Entreprenörskap kan du t.ex. läsa DIOS eller PROMIS vid Akademi för Ledarskap & Teologi (HT respektive VT), eller någon av Hyllie Park Folkhögskolas digitala bibelskolor på distans, eller varför inte själavårdskursen vid June Folkhögskola (https://junefolkhogskola.se/utbildningar/sjalavardsutbildning/) eller deras Socialpedagog-program. Du kan se mer kursutbud på folkhogskola.nu.

Utvecklaren innebär att du ser kursen som en del av att utveckla eller förändra delar av verksamhet där du redan finns anställd. Det kan innebära församling, samfund, bibelskola eller annan idéburen organisation där du finns och ser över möjligheten att gå kursen som en del av din anställning eller genom att vara delvis tjänstledig.

Veckorytm

Studierna följer normalt en veckorytm som innebär att måndagar 08.30-16.00 är schemalagda för undervisning och workshops. Övrig studietid ägnar du åt idé- och projektutveckling, läsning av kurslitteratur och studiearbete. Kursen ger tydliga studieinstruktioner och du skriver en självreflekterande journal varje vecka. Självstudierna relaterar både till kurslitteratur och till utvecklingen av din egen projektidé.

På utbildningen får du regelbunden coaching av kursledare månadsvis för att få stöd i att förverkliga din idé. Coaching har till syfte att hjälpa dig som deltagare till fler perspektiv och att ge dig verktyg för att förbättra din idé. Coaching sker digitalt via Zoom.

För att du ska se din idé förverkligas behövs många människor till hjälp och stöd, mer än du tror. Därför utgår denna utbildning ifrån att du har en möjliggörare som följer dig på din resa som du träffar regelbundet för att samtala kring din projektidé. Har du ingen person i din närhet som kan vara möjliggörare vid kursstart så arbetar vi tillsammans fram en god lösning som passar dig. En möjliggörare:

 • Är förankrad eller har en tydlig koppling till det sammanhang vari du vill förverkliga din idé.
 • Tror på dig som kursdeltagare och din idé.
 • Är en resurs och ett bollplank vid förverkligande så att du som deltagare inte står ensam.
 • Ser till att det sammanhang du kommer ifrån tar tillvara kunskapen utbildningen ger.
 • Är närvarande och tillgänglig för att skapa bättre förutsättningar för dig och godare chanser för din idé att möjliggöras.

Vid fem tillfällen under året har vi gemensamma utbildningstillfällen där alla deltagare träffas fysiskt. Särskilt fokus ligger då på att applicera olika tillvägagångssätt inom socialt entreprenörskap och gemensamt med kursledare och andra studerande utveckla sina idéer och projekt. Ofta kombineras detta med deltagande i konferenser eller studiebesök hos aktörer inom socialt entreprenörskap.

Preliminär planering för dessa fem fysiska utbildningstillfällen:
27-28 augusti, Nimbus Öckerö, introduktion och uppstartsdygn för kursen (övernattning)
Oktober, Göteborg + konferens Stora Sociala Företagsdagen (övernattning, dagar ej klart)
8-9 januari, Jönköping + studiebesök (övernattning)
15 April, Jönköping, presentation/pitch av projektidéer (möjlighet att medverka digitalt finns)
3-4 juni, Malmö, avslutning + studiebesök (övernattning)

Hösttermin: 28 aug – 22 december 2023, 17 veckor
Vårtermin: 8 januari – 7 juni 2024, 22 veckor

En samarbetspart i kursen är Räddningsmissionen. Räddningsmissionen är en ideell förening med säte i Göteborg som bedriver socialt arbete på kristen grund. Huvudmännen för organisationen är ett 30-tal församlingar i Göteborg med omnejd. Räddningsmissionen arbetar med både akuta och förebyggande insatser och strävar efter att skapa långsiktig förändring för både enskilda individer som samhället i stort. Idag driver man en lång rad verksamheter såsom öppna mötesplatser för socialt utsatta, LSS-boende för personer med psykiska funktionshinder, daglig verksamhet för vuxna med intellektuella funktionsvariationer, verksamheter för barn i riskzon och matbutik som säljer matsvinn till personer i ekonomisk fattigdom. Räddningsmissionen är en innovativ aktör i skärningspunkten mellan kyrka, offentlig sektor och näringsliv och drivs av visionen att varje människa är värd ett värdigt liv.

Alla lärare och föreläsare under kursen har praktisk erfarenhet och brinner för sitt ämne.

Kursansvarig

Edvard Wiberg
Edvard är 34 år och finns i Norrahammar utanför Jönköping. Hans engagemang finns i utbildning och lärande som form och största passionen är att få individer att känna att de hamnat på rätt ställe och får utvecklas. Edvard driver, utöver ansvaret för kursen, bolaget We Are Mountain, ett företag som specialiserat sig på generations- och kulturförståelse. Som gift med en pastor brinner Edvard också för församlingslivet och hur vi som kyrka är relevanta som samhällsaktör utan att tappa vår sälta.


Föreläsare 2022-2023

 • Börje Carlsson
  Tidigare organisationsutvecklare inom Hela människan Sverige. Ordförande under byggnation av Kungsporten, Huskvarna.

 • Dan Elofsson
  Utbildningsledare för pastors- och ledarprogrammet på Akademi för Ledarskap och Teologi.

 • Camilla Carlsson
  Ansvarig för fundraising på Alpha Sverige

 • Ulrika Falk
  Arbetar tillsammans med kollegor med “Utsatta EU-medborgare” på Räddningsmissionen.

 • Maria Fässberg Norrhall
  Läkare och pastor. Arbetar nationellt med samordning, själavård, andlig vägledning, psykisk och existentiell hälsa.

 • Cia Hasselgren
  Volontäransvarig Räddningsmissionen.

 • Samuel Haugstvedt
  Projektledare Räddningsmissionen och har jobbat många år inom fordons- och fastighetsbranschen men också med flera projekt inom idrotts- och föreningslivet.

 • Mirjam Hultström
  Ansvarig för Jönköping Pingst sociala arbete med bland annat Singoalla som betydande verksamhet för ensamstående föräldrar

 • Eric Lacabanne
  Verksamhetschef för Café och Konferens Kungsporten Huskvarna, tidigare gympastor och brinner för friskvård som möter hela människans behov
 • Hans Jansson
  Tidigare pastor Kungsportskyrkan, Huskvarna. Författare, föreläsare.

 • Fredrik Wenell
  Lärare i systematisk teologi, dr i Religionsvetenskap, ledarskribent på Dagen

 • Stig Linde
  Universitetslektor, Socialhögskolan Lund

 • Joachim Lundell & Katarina Ingenlath
  Kommunikationsavdelningen på Räddningsmissionen och bedriver bl.a insamlingsaktiviteter.

 • Emil Mattsson
  Direktor för Göteborgs Räddningsmission.

 • David Wallenberg
  Samordnare organisationen SofiJ som står för Sociala företag i Jönköpings län. SofiJ består av 9 sociala företag där de flesta är ASF (Arbetsintegrerande Sociala Företag)

 • Linnea Åberg
  Regionansvarig för Sydostasien i EFKs missionella arbete.

 • Eva-Lena *
  Arbetar med socialt företagande som form i missionella insatser. *efternamn ej utskrivet av säkerhetsskäl.


 • Marcus Örebäck
  Rektor June Folkhögskola. Tidigare arbetat som pastor.

Kostnad 2500 kr/termin. I det ingår kost och logi vid gemensamma utbildningstillfällen samt försäkring. Resor och kurslitteratur bekostas av deltagaren. Utbildningen är studiemedelsberättigad (CSN) på eftergymnasial nivå.

Klicka på Ansökan-knappen så kommer du till vår ansökningssida och vidare till Schoolsoft, vårt ansökningsprogram. Där skapar du ett konto samt fyller i din ansökan enligt anvisning. Sista ansökningsdag för läsår 2023-2024 är den 15 maj, därefter sker antagning i mån av plats.

Utbildningen förutsätter högskolebehörighet eller reell kompetens genom yrkeserfarenhet. Med ansökan ska betyg och CV bifogas. Du ska även kortfattat (1-2 A4-sidor) presentera ett behov och beskriva i vilket sammanhang du vill utveckla en projektidé. Uppge en referensperson som kan styrka ditt engagemang eller kompetens från idéburen verksamhet.

Personal

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => personal ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 99 [meta_query] => Array ( [0] => Array ( [key] => undervisar_i_kurs [value] => 548 [compare] => LIKE ) ) [tax_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__not_in] => Array ( [0] => 548 ) [orderby] => date [order] => ASC )
Sorry, No posts.
0.0063731670379639 seconds