För ett utåtriktat församlingsliv

Socialt Entreprenörskap för kyrka och samhälle

Ser du sociala utmaningar i din närhet där du drömmer om att skapa förändring? Denna kurs ger redskap till att förverkliga din idé.

ACF Type: date_picker

Sista anmälningsdag 15 maj, 2023

ACF Type: text

Kurslängd 1 år, 50%

ACF Type: text

Hösttermin 22 augusti - 21 december 2022

ACF Type: text

Vårtermin 9 januari - 2 juni 2023

ACF Type: text

Lovdagar vecka 44, 8, 14

Kontaktpersoner

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => personal ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 5 [meta_query] => Array ( [0] => Array ( [key] => kursledare [value] => 548 [compare] => LIKE ) ) [tax_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__not_in] => Array ( [0] => 548 ) [orderby] => date [order] => ASC )

ACF Type: text

Eva-Lotta Larsson

ACF Type: text

Utbildningsadministratör, Studie- och yrkesvägledare

ACF Type: dmachphone

ACF Type: text

Edvard Wiberg

ACF Type: text

Kursledare

ACF Type: email

0.074633121490479 seconds

Socialt Entreprenörskap för kyrka och samhälle

Socialt Entreprenörskap i kyrka och samhälle är utbildningen för dig som vill få redskap att arbeta med samhällsförändringar i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle. Kursen sker i samarbete mellan June folkhögskola och Hyllie Park Folkhögskola.

Socialt entreprenörskap handlar om att genom företagsamhet bemöta och lösa samhällsutmaningar. Och utmaningar finns. Integration, språk och kulturmöten, hållbara gemenskaper och relationer och arbetsintegrerande insatser. Hjälp till människor som är ensamma, inte har mat på bordet, vill komma på fötter efter fängelsedom, eller lider av fysisk eller psykisk sjukdom. Cirkulär ekonomi så som återbruk av alla de slag och användande av svinn inom flera branscher så att vi kan bygga en mer hållbar värld. Denna kurs är för dig som har idéer och projekt du drömmer om att förverkliga kopplat till socialt entreprenörskap på kristen grund. Du får verktyg, teori, praktik, nätverk och coaching för att se din vision få liv.

Kursen fokuserar på att ge deltagaren redskap för socialt företagande. Individen är i fokus men en idé förverkligas inte ensam. En idé behöver stötas och blötas, finslipas och få input från andra. Därför utgår kursens upplägg ifrån att du som sökande har ett sammanhang, kyrka eller idéburen organisation som kan utgöra grogrund för din idé och stöd för dig på din resa.

Kursen är också tänkt att vända sig till församlingar som vill ge verktyg till sina ledare så att kyrkan utrustas till att vara en samhällsaktör.

Du som sökande:

 • Är driven, kreativ och lösningsorienterad
 • Vill utvecklas tillsammans med andra kreativa samhällsentreprenörer
 • Har passion för människor och sociala frågor och längtar efter att kyrka och kristen tro på ett innovativt sätt ska bemöta samhällsutmaningar
 • Vill utveckla kompetens för att leda sociala insatser i en kyrka eller idéburen organisation
 • Vill utifrån din kristna tro och övertygelse påverka både samhälle och människor till det bättre
 • Kan satsa ett läsår på en halvfarts distansutbildning som du kan gå oavsett var du befinner dig i landet eller på plats i Jönköping.

Kursen har till syfte att deltagarnas ideér kan förverkligas under läsåret och resultera i exempelvis:

 • Ett socialt företag eller förening som affärsmässigt bedriver verksamhet som löser samhällsutmaningar
 • Ett arbetsintegrerande socialt företag som å ena sidan hjälper människor långt ifrån arbetsmarknaden att få praktik och öka chansen till anställning, å andra sidan vänder sig till konsument/företag som tex second hand, hantverksbutik eller återbruk av svinn från olika branscher.
 • Aktivitet, projekt eller verksamhet i kyrka eller idéburen organisation med en tydlig social prägel som löser samhällsutmaningar
 • Organisationsutveckling där individ och organisation genom ökad förståelse för socialt entreprenörskap, innovation och affärsmässighet står bättre rustade att bemöta och lösa samhällsutmaningar både i Sverige och internationellt genom tex missionsverksamhet.

Utbildningen bygger på att du har med dig en egen idé som med fördel kan förverkligas i församlingsmiljö eller idéburen verksamhet. Utbildningen kan hjälpa dig att hitta en matchande miljö om du inte har en församling/organisation bakom dig vid starten. Du som går utbildningen har egen initiativförmåga och drivkraft. Du har en vilja att leda och inspirera samt öppenhet att lyssna och lära tillsammans med andra. Socialt Entreprenörskap i kyrka och samhälle hjälper dig att starta, leda, organisera och utveckla affärsidéer eller sociala verksamheter och projekt. Du får verktyg och hållbara strategier för att starta och utveckla ett entreprenörskap på kristen grund. Genom kursen lär du dig hur kyrka och kristen tro kan ha en aktiv roll i samhällsutveckling i samverkan med andra aktörer.

Halvfart och på distans

Utbildningen är ettårig och ges på halvfart som webbaserad distansutbildning eller som en studiegrupp i Jönköping i Pingstkyrkans lokaler med totalt fem gemensamma fysiska träffar under utbildningen. Möjlighet finns till fysiska studiegrupper på fler orter om fem eller fler deltagare ansöker från samma ort.

Hyllie Park Folkhögskola och June Folkhögskola

Sedan 2016 har Hyllie Park Folkhögskola och June Folkhögskola drivit kursen som utbildar sociala entreprenörer till att utforma hållbara verksamheter i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle. Sedan hösten 2018 är även Räddningsmissionen i Göteborg en samverkanspartner gällande kursinnehåll.

Prasso – Nätverket för diakonalt samhällsengagemang

Hyllie Park Folkhögskola startade tillsammans med June Folkhögskola och Göteborgs Räddningsmission nätverket Prasso. Genom nätverket vill vi skapa engagemang och drivkraft. Vi vill vara en rörelse av eldsjälar i kyrkans värld med fokus på att se och möta människors behov. Syftet med Prasso är att sprida goda exempel, dela erfarenheter och bygga ny kunskap.

Halvfart

Kursen bedrivs på halvfart. Det betyder att du i genomsnitt ägnar 20 timmar i veckan till studier. Då kursen går på halvfart kan du med fördel ha ett arbete vid sidan av dina studier eller komplettera denna kurs med andra studier på halvfart. En del kursdeltagare har även gått kursen som en del av sin anställning, ofta i en idéburen organisation.

Veckorytm

Studierna följer normalt en veckorytm som innebär att måndagar 08.30-16.00 är schemalagda för undervisning och workshops. Övrig studietid ägnar du åt idé- och projektutveckling, läsning av kurslitteratur och studiearbete. Dessutom får du personlig coaching vid avtalade tider. Kursen ger tydliga studieinstruktioner och du skriver en självreflekterande journal varje vecka. Självstudierna relaterar både till kurslitteratur och till utvecklingen av din egen projektidé.

På utbildningen får du regelbunden coaching av kursledare månadsvis för att få stöd i att förverkliga din idé. Coaching har till syfte att hjälpa dig som deltagare till fler perspektiv och att ge dig verktyg för att förbättra din idé. I huvudsak sker coaching via videomöten.

För att du ska se din idé förverkligas behövs många människor till hjälp och stöd, mer än du tror. Därför utgår denna utbildning ifrån att du har en möjliggörare som följer dig på din resa som du träffar regelbundet för att samtala kring din projektidé. Har du ingen person i din närhet som kan vara möjliggörare vid kursstart så arbetar vi tillsammans fram en god lösning som passar dig. En möjliggörare:

 • Är förankrad eller har en tydlig koppling till det sammanhang vari du vill förverkliga din idé.
 • Tror på dig som kursdeltagare och din idé.
 • Är en resurs och ett bollplank vid förverkligande så att du som deltagare inte står själv.
 • Ser till att det sammanhang du kommer ifrån tar tillvara kunskapen utbildningen ger.
 • Är närvarande och tillgänglig för att skapa bättre förutsättningar för dig och godare chanser för din idé att möjliggöras.

Som distansstudent är du med live på webbaserade lektioner och workshops. Läser du med studiegruppen i Jönköping är du på plats i Pingstkyrkans lokaler. Vid fem tillfällen under året har vi gemensamma utbildningstillfällen där alla deltagare träffas fysiskt. Särskilt fokus ligger då på att applicera olika tillvägagångssätt inom socialt entreprenörskap och gemensamt med kursledare och andra studerande utveckla sina idéer och projekt. Ofta sker detta även i anslutning med deltagande i konferenser eller studiebesök hos aktörer inom socialt entreprenörskap.

Preliminär planering för dessa fem fysiska utbildningsträffar:

 • 21-22 augusti, Nimbus Öckerö, uppstartsdygn för kursen (övernattning)
 • 11-12 oktober, Göteborg + konferens Stora sociala företagsdagen (övernattning)
 • 9-10 januari, Jönköping + studiebesök (övernattning)
 • 17 april, Jönköping, presentation/pitch av projektidéer
 • 29-30 maj, Malmö, avslutning + studiebesök (övernattning)

Hösttermin: 22 augusti – 21 december 2022

Vårtermin: 9 januari – 2 juni 2023

En samverkande part i kursen är Räddningsmissionen. Räddningsmissionen är en ideell förening med säte i Göteborg som bedriver socialt arbete på kristen grund. Huvudmännen för organisationen är ett 30-tal församlingar i Göteborg med omnejd. Räddningsmissionen arbetar med både akuta och förebyggande insatser och strävar efter att skapa långsiktig förändring för både enskilda individer som samhället i stort. Idag driver man en lång rad verksamheter såsom öppna mötesplatser för socialt utsatta, LSS-boende för personer med psykiska funktionshinder, daglig verksamhet för vuxna med intellektuella funktionsvariationer, verksamheter för barn i riskzon och matbutik som säljer matsvinn till personer i ekonomisk fattigdom. Räddningsmissionen är en innovativ aktör i skärningspunkten mellan kyrka, offentlig sektor och näringsliv och drivs av visionen att varje människa är värd ett värdigt liv.

Alla lärare och föreläsare under kursen har praktisk erfarenhet och brinner för sitt ämne.

Kursledare

Edvard Wiberg

Föreläsare 2020-2021

 • Pelle Bäckrud föreläsare, coach
  Egen företagare sedan 25 år tillbaka. Idag konsult, föreläsare och coach på P-Å Bäckrud AB. Tidigare VD på PrismaTibor AB
 • Börje Carlsson
  Tidigare organisationsutvecklare inom Hela människan Sverige. Ordförande under byggnation av Kungsporten, Huskvarna.
 • Mac Edin
  Kommunikatör
 • Robert Eriksson
  Pastor och föreståndare Betlehemskyrkan Göteborg. Författare och musiker.
 • Dan Elofsson
  Utbildningsledare för pastors- och ledarprogrammet på Akademi för Ledarskap och Teologi.
 • Ulrika Falk
  Arbetar tillsammans med kollegor med “Utsatta EU-medborgare” på Räddningsmissionen.
 • Martin Fredriksson
  Tidigare ekonomichef och HR-chef Räddningsmissionen.
 • Maria Fässberg Norrhall
  Läkare och pastor. Arbetar nationellt med samordning, själavård, andlig vägledning, psykisk och existentiell hälsa.
 • Daniel Grahn
  Generalsekreterare på Erikshjälpen, tidigare VD på Dagen.
 • Cia Hasselgren
  Volontäransvarig Räddningsmissionen.
 • Samuel Haugstvedt
  Projektledare Räddningsmissionen och har jobbat många år inom fordons- och fastighetsbranschen men också med flera projekt inom idrotts- och föreningslivet.
 • Hans Jansson
  Pastor Kungsportskyrkan, Huskvarna. Författare.
 • Ulrik Josefsson
  Prorektor, lärare i kyrkohistoria.
 • Stig Linde
  Universitetslektor, Socialhögskolan Lund
 • Joachim Lundell
  Insamlingsansvarig Räddningsmissionen
 • Emil Mattsson
  Direktor för Göteborgs Räddningsmission.
 • Håkan Sandberg
  Ackrediterad mentor och företagscoach. Affärsrådgivare och utbildare av entreprenörer bl a i Serbien.
 • David Wallenberg
  Samordnare organisationen SofiJ som står för Sociala företag i Jönköpings län. SofiJ består av 9 sociala företag där de flesta är ASF (Arbetsintegrerande Sociala Företag) och arbetar med att integrera människor som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden i samhället.
 • Isabella Windolf/Sandra Stene
  HR-generalist Räddningsmissionen
 • Erling Zetterman
  Mångårigt aktiv som verksamhetsutvecklare och ledare inom kyrkliga organisationer.
 • Marcus Örebäck
  Rektor June Folkhögskola. Tidigare arbetat som pastor.

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Men du betalar för studiematerial, studieresor mm.
Kostnad ca 2000 kr/termin. I det ingår kost och logi vid gemensamma utbildningsdagar samt försäkring. Tillkommer gör studielitteratur och resor.
Utbildningen är studiemedelsberättigad (CSN) på eftergymnasial nivå.

Personal

ACF: none

Array ( [post_type] => Array ( [0] => personal ) [post_status] => publish [posts_per_page] => 99 [meta_query] => Array ( [0] => Array ( [key] => undervisar_i_kurs [value] => 548 [compare] => LIKE ) ) [tax_query] => Array ( [relation] => AND ) [post__not_in] => Array ( [0] => 548 ) [orderby] => date [order] => ASC )

ACF Type: text

Edvard Wiberg

ACF Type: text

Kursledare

ACF Type: email

0.039459943771362 seconds