Hyllie Park Folkhögskola Kulturverkstad

Hyllie Park Folkhögskola Kulturverkstad är en arena där en mångfald av kreativa former kommer till uttryck hos barn och unga genom musik. Vi vill ge barn och unga möjlighet att utvecklas genom kultur och skapa en glädje- och meningsfull fritid. Verksamheten har vuxit de senaste åren och har i dag omkring 160 deltagare. Sedan 2007 har vi startat upp olika grupper och studiecirklar utifrån efterfrågan och önskemål. Läs gärna vidare om vårt breda utbud i fliken Instrument.


Välkomna med er anmälan under fliken Anmälan. Verksamheten sker i samverkan med Studieförbundet Bilda.

Frågor och svar

Terminsavgift?

Kostnad för instrumentalundervisning är 2750:- för 20 min och 30 minuters instrumentundervisning kostar 3700:-. Gitarrgrupp i 30 min kostar 1900:-. 
Suzukiundervisning ( fiol samt piano) kostar 3100:- och fiolrytmik 700:- 

Antal undervisningsveckor?

15 undervisningsveckor per termin med undantag för viss gruppverksamhet.

Avanmälan/uppsägning av sin plats?

Er plats hos oss är bindande och fortlöper tills dess ni säger upp er plats. Avanmälan/uppsägning av er plats sker skriftligt via mail till hpfkulturverkstad@hylliepark.se.  Sista dagen för avanmälning av er plats är 15 december respektive 15 maj. Sker avanmälan senare är vi tvungna att ta ut en avgift enligt följande: Avanmälan efter den 15 dec/15 maj – faktureras 10% av terminsavgiften.  Avanmälan efter den 30 dec/10 aug – faktureras 20% av terminsavgiften. Avanmälan efter den 25 jan/1 sept – faktureras 50% av terminsavgiften. Avanmälan efter den 25 feb/1 okt – faktureras 100% av terminsavgiften.

Frånvaro?

Frånvaro meddelas till respektive lärare via telefon eller mail. Utebliven lektion tas inte igen vid senare tillfälle. Om läraren ställer in en lektion kommer denna meddela eleverna senast samma dag via telefon eller mail. Lektionstillfället kommer att tas igen vid senare tillfälle eller vikarie sätts in. 

Instrumentuthyrning?

Vi har inte möjlighet att låna ut instrument. Däremot samarbetar vi med fiolbyggare och pianostämmare. Mer information kring våra samarbetspartners finner ni här.

NOTISER

Vi har platser kvar med start hösten 2018 

Följande instrument har platser kvar med start hösten 2018:
Trummor
Gitarr
Fiol

Välkomna med er anmälan via länk till vänster!


Vi finns även i Husie Församlingshem 

Från och med hösten 2017 erbjuder vi även undervisning i Husie Församlingshem på torsdagseftermiddagar. Just nu erbjuder vi undervisning i piano och gitarr. 


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.