Kontakta oss


Kulturverkstad
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö 
hpfkulturverkstad@hylliepark.se


Lisen Winborg
Utvecklingsledare
Tel 0704-840 121
lisen.winborg@hylliepark.se

Hyllie Park Folkhögskola Kulturverkstad

Hyllie Park Folkhögskola Kulturverkstad är en arena där en mångfald av kreativa former kommer till uttryck hos barn och unga genom musik. Vi vill ge barn och unga möjlighet att utvecklas genom kultur och skapa en glädje- och meningsfull fritid. Verksamheten har vuxit de senaste åren och har i dag omkring 160 deltagare. Sedan 2007 har vi startat upp olika grupper och studiecirklar utifrån efterfrågan och önskemål. Läs gärna vidare om vårt breda utbud i fliken Instrument.

Välkomna med er anmälan under fliken Anmälan.
Verksamheten sker i samverkan med Studieförbundet Bilda.

Frågor och svar

Terminsavgift?

Instrumentlektion 20 min: 2750:- 
Instrumentlektion 30 min: 3700:- 
Gitarrgrupp, 30 min: 1900:-. 
Suzukiundervisning: 3100:- 
Fiolrytmik: 700:- 

Antal undervisningsveckor?

15 undervisningsveckor per termin med undantag för viss gruppverksamhet.

Avanmälan/uppsägning av sin plats?

Er plats hos oss är bindande och fortlöper tills dess ni säger upp er plats. Avanmälan/uppsägning av er plats sker skriftligt via mail till hpfkulturverkstad@hylliepark.se eller via er sida på SpeedAdmin. Sista dagen för avanmälning av er plats är 15 december respektive 15 maj. 
Sker avanmälan senare är vi tvungna att ta ut en avgift enligt följande:
Avanmälan efter den 15 dec/15 maj – faktureras 10% av terminsavgiften. 
Avanmälan efter den 30 dec/10 aug – faktureras 20% av terminsavgiften.
Avanmälan efter den 25 jan/1 sept – faktureras 50% av terminsavgiften.
Avanmälan efter den 25 feb/1 okt – faktureras 100% av terminsavgiften.

Frånvaro?

Frånvaro meddelas till respektive lärare via telefon eller mail. Utebliven lektion tas inte igen vid senare tillfälle. Om läraren ställer in en lektion kommer denna meddela eleverna senast samma dag via telefon eller mail. Lektionstillfället kommer att tas igen vid senare tillfälle eller vikarie sätts in. 

Instrumentuthyrning?

Vi har inte möjlighet att låna ut instrument. Däremot samarbetar vi med fiolbyggare och pianostämmare. Mer information kring våra samarbetspartners finner ni här.

NOTISER

Suzukilärare 

HPF Kulturverkstads suzukiverksamhet växer. Är du som piano- och violinlärare intresserad att jobba hos oss inom vår Suzukiverksamhet?
Kontakta utvecklingsledare Lisen Winborg.
lisen.winborg@hylliepark.se
0704-84 01 21


Distansundervisning - januari 

HPF Kulturverkstads undervisning sker på distans under januari. Undervisande lärare tar kontakt med sina elever för mer information. 


Inställda konserter vår- och hösttermin 2020 

Med anledning av rådande omständigheter är vår konsertverksamhet pausad tillsvidare. 


Vi finns även i Husie Församlingshem 

Vi finns även i Husie Församlingshem. Där erbjuder vi just nu piano- och gitarrundervisning
Välkomna med er anmälan via länk till vänster. 


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.