TCG Nordica Culture Center


Kontakta oss


Eva Lotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare/ Utbildningsadministratör
Tel 040-37 59 60
Mobil 0707-457 373  evalotta.larsson@hylliepark.se

Musik- och kulturkurser samt internationella samarbeten

Hyllie Park Folkhögskolas Kulturverkstad vänder sig främst till barn och unga som vill utvecklas inom musiken. Verksamheten finansieras genom avgifter från deltagarna och samarbete sker med Studieförbundet Bilda och Riksförbundet Unga Musikanter.

TCG Nordica Cuture Center kulturcentrum ligger mitt i den myllrande staden Kunming, Kina. Här pågår sedan år 2000 verksamhet med utställningar från Skandinavien och Kina/Asien, Artist-in-Residenceutbyten med konstnärer från Sverige och Kina, dansperformance, studiecirklar, filmkvällar och konserter.

NOTISER

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.