Kontakta oss


Eva Lotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare/ Utbildningsadministratör
Tel 040-37 59 60
Mobil 0707-457 373  evalotta.larsson@hylliepark.se


Sofia Rizell
Kursledare
sofia.rizell@hylliepark.se

Mål med Kinakursen 

Kinakursen ger dig möjlighet att uppleva ett annorlunda vardagsliv i Kina och under nio månader studera och praktisera det kinesiska språket. Den ger dig också en lockande inblick i en av världens äldsta civilisationers spännande historia och rika kultur. Samtidigt får du uppleva pulsen och de senaste trenderna i ett land som utvecklas och förändras explosionsartat. Kursen är utlokaliserad till Kunming, som är huvudstad i den fascinerande provinsen Yunnan i sydvästra Kina.

Övergripande mål för kursen: 

  • Att ge en översikt över dagens Kina och kinesiskt tänkande genom dess historia, filosofi, religion och kultur.  
  • Skapa reflektion kring omvärlden, skillnader mellan olika länder och kulturer samt synen på människan i öst och väst. 
  • Att ge en introduktion till det kinesiska språket genom aktiva språkstudier som syftar till att klara av en enkel kommunikation på vardagsnivå. 
  • Fördjupa dialogen och förståelsen omkring tro och livsfrågor utifrån ett västerländskt perspektiv med utgångspunkt från TCG Nordica International Arts Center vision: ”Stimulating reflection on human worth as expressed in various art forms”. 

Kursen bygger på deltagarnas nyfikenhet och intresse att lära om Kina: dess språk, historia, kultur och religion. Kursen är tematiskt upplagd. Under varje tema, som sträcker sig över två till tre veckor söker vi kunskap tillsammans genom föreläsningar, litteratur, filmer, dialoger, studieresor, workshops, studiebesök och möten med människor i deras vardag. Du får möjlighet till en djupare förståelse av Kina och dess omvärld, se världen utifrån ett nytt perspektiv i mötet mellan öst och väst, och genom att jämföra våra olika världsbilder. 

Kursen handlar också om reflektion, att fördjupa förståelsen av sig själv och sin bakgrund i mötet med människor från en annan kultur och religion. Främst gör vi denna reflektion utifrån ett västerländskt kristet perspektiv. Att föra dialog omkring tro och livsfrågor med människor från olika bakgrund ger spännande inblickar i andras liv och tänkande. Detta sker genom diskussion med inbjudna gäster, genom reflektionsövningar och studiebesök.

Kursen är förlagd till det unika skandinavisk-kinesiska kulturcentret TCG Nordica där du som studerande gör praktik. Kulturcentret är en mötesplats för människor från olika kulturer och utgör en perfekt bas för dig som kursdeltagare. TCG Nordica är 2019 i en helt ny stadsdel i södra Kunming och man har fått nya fräscha lokaler med nya möjligheter och utmaningar.

NOTISER

Mer info om Kinakurs

För mer information ladda ner den utskrifts vänliga pdf:en. Finns både på svenska och engelska.


Paus läsår 20/21 

Vår Kinakurs tar paus under läsår 20/21. Vi återkommer kring nästkommande läsår. 


TCG Nordica International Arts Center har flyttat  

Hösten 2019 flyttade TCG Nordica International Arts Center in i sina nya fina lokaler i södra Kunming, i stadsdelen Raintown.


Stipendium & Artist in Residence till Kina 

Information om stipendium till TCG Nordica Culture Center i Kina. För mer information se pdf genom att klicka här.


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.