Kontakta oss


Eva Lotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare/ Utbildningsadministratör
Tel 040-37 59 60
Mobil 0707-457 373  evalotta.larsson@hylliepark.se


Eva Johansson
Verksamhetsledare
Tel 0727-23 25 23
eva.johansson@hylliepark.se

Mål med Kinakursen 

Gemensamma mål för kursen:

  • Att ge en översikt över dagens Kina och asiatiskt tänkande genom dess historia, filosofi, religion och kultur. 
  • Skapa reflektion kring omvärlden, skillnader mellan olika länder och kulturer samt synen på människan i öst och väst.
  • Att ge en introduktion till det kinesiska språket genom aktiva språkstudier som syftar till att klara av en kommunikation på vardagsnivå.
  • Fördjupa dialogen och förståelsen omkring tro och livsfrågor utifrån ett västerländskt perspektiv med utgångspunkt från TCG Nordicas vision: ”stimulating reflection on human worth as expressed in various art forms”..

NOTISER

Mer info om Kinakurs

För pris och praktisk information ladda ner pdf-fil.

Stipendium & Artist in Residence till Kina 

Information om stipendium till TCG Nordica i Kina. För mer information se pdf genom att klicka här.


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.