Kontakta oss


Eva Lotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare/ Utbildningsadministratör
Tel 040-37 59 60
Mobil 0707-457 373  evalotta.larsson@hylliepark.se


Eva Johansson
Verksamhetsledare
Tel 0727-23 25 23
eva.johansson@hylliepark.se

Kinakurs – språkspåret 

För dig som är intresserad av språk erbjuder vi språkspåret. Här erbjuder vi en unik möjlighet att läsa en folkhögskolekurs med en introduktion till det kinesiska språket. 

Vi vill framför allt hjälpa dig att upptäcka om kinesiska är något för dig och det bästa sättet är att prova läsa kinesiska på plats i Kina. Att ha möjlighet att använda sina språkkunskaper varje dag ger stora möjligheter till utveckling.

Vi är den enda folkhögskolan som erbjuder denna möjlighet och i en trygg miljö blir du utmanad att utvecklas och prova din förmåga. Språkstudierna kompletteras med att lära sig om Kina som land och dess kultur vilket ger en mer holistisk bild av språket och gör din kunskap bredare. 

Vår lärare i kinesiska är också universitetslärare i Kunming och har god erfarenhet av språkundervisning. Man utvecklar också sin engelska under året, då de flesta lektioner är på engelska och det är också det gemensamma språket på kulturcentret TCG Nordica.

”Jag har tyckt att kinesiska är jättekul! Det är något jag vill utveckla i framtiden.” (f d kursdeltagare)

Syfte

  • Att ge en introduktion till det kinesiska språket genom aktiva språkstudier som syftar till att klara av en kommunikation på vardagsnivå. 
  • Ge möjlighet till att praktisera kinesiska språket i vardagen i olika sammanhang på plats i Kina och genom aktiva relationsskapande aktiviteter.
  • Ge möjlighet till att utveckla dina språkkunskaper både i engelska och kinesiska genom att utveckla olika sorters språkkommunikation genom t.ex. English Club på TCG Nordica.

NOTISER

Mer info om Kinakurs

För pris och praktisk information ladda ner pdf-fil.

Stipendium & Artist in Residence till Kina 

Information om stipendium till TCG Nordica i Kina. För mer information se pdf genom att klicka här.


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.