Kontakta oss


Eva Lotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare/ Utbildningsadministratör
Tel 040-37 59 60
Mobil 0707-457 373  evalotta.larsson@hylliepark.se


Eva Johansson
Verksamhetsledare
Tel 0727-23 25 23
eva.johansson@hylliepark.se

Kinakurs – diakonispåret 

För dig som är intresserad av internationellt diakonalt arbete och trosfrågor erbjuder vi detta spår. 

Genom TCG Nordicas välutvecklade nätverk finns många NGO:s som vi möter och får se hur de arbetar med utsatta grupper i samhället. Detta ger en bred inblick i olika typer av biståndsarbete, där olika organisationer jobbar med utsatta barn, droger eller miljöfrågor m.m. Dessutom är det vår ambition att erbjuda möjlighet till att ge volontärtid i olika ”action team”/praktik i någon av  organisationerna under året.

Vi bearbetar det vi möter i reflektion och diskussioner utifrån ett kristet perspektiv. Att få möjlighet att möta människor med olika behov,  livsåskådning och tro är berikande för den egen reflektion, kunskap och andliga tillväxt, din vandring och din utveckling.

”Jag har lärt mig så fantastiskt mycket och jag är oerhört glad över att jag åkte. Det har berikat mitt liv och det har varit så häftigt att uppfylla min dröm om att möta nya människor och bo utomlands ett längre tag” (f d kursdeltagare)

Syfte

  • Att ge möjlighet att fördjupa din kristna tro genom studier i Bibeln, i mentorsamtal samt i mötet med människor från den växande kinesiska kyrkan.
  • Ge insikter och förståelse för dagens Kina vad gäller biståndsarbete, genom olika studiebesök främst i staden Kunming. 
  • Utveckla en dialog med människor med annan tro och livsåskådning än din egen.
  • Ge möjlighet till olika sorters volontärarbete i ”action team”, i samarbete med TCG Nordicas kontaktnät, som arbetar bl.a. med utsatta barn, i leprabyar, trafficking, miljöprojekt m.m.

NOTISER

Mer info om Kinakurs

För pris och praktisk information ladda ner pdf-fil.

Stipendium & Artist in Residence till Kina 

Information om stipendium till TCG Nordica i Kina. För mer information se pdf genom att klicka här.


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.