Kontakta oss


Eva Lotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare/ Utbildningsadministratör
Tel 040-37 59 60
Mobil 0707-457 373  evalotta.larsson@hylliepark.se


Sofia Rizell
Kursledare
sofia.rizell@hylliepark.se

Kinakurs – diakonispåret 

För dig som är intresserad av internationellt diakonalt arbete och frågor om tro.

Ett läsår i Kina är ett fantastiskt tillfälle till personlig utveckling, och som bjuder på många överraskningar och utmaningar. Den bekväma zonen i livet tänjs nästan varje dag, och vår kurs handlar mycket om att ge dig tillfälle att växa som människa. Vi önskar också att fördjupningsspåret Diakoni ska få bli en språngbräda vidare i livet för dig, som upplever dess innehåll i samklang med dina drömmar och intressen. Kina är ett mycket annorlunda land för oss som kommer från Skandinavien. Det märks i allt mellan kultur och språk till lagar, regler och samhällsbyggande. Allt detta ger dig unika möjligheter att låta dig utmanas, formas av det du möter i Kina och därmed utvecklas.

I fördjupningsspåret Diakoni möts vi till frukostgemenskap en förmiddag i veckan och för att sen fördjupa vår förståelse om oss själva och vilka vi är genom vår tro. Därefter lägger vi fokus på våra medmänniskor. Vi bjuder in intressanta människor som berättar om sina liv och ger oss praktiska diakonala insikter. De intensiva studierna utgår ifrån en distansbibelskola, där vi ser förinspelade föredrag på video och följer upp med hemuppgifter och samtal. Under veckan har du oftast möjlighet att ge praktiktid t ex på en lokal hjälporganisation, som arbetar med olika utsatta grupper i samhället. Ett annat viktigt moment i veckans lärande är den egna reflektionen med journalskrivning. Här funderar du över teorin du tagit del av, samtalen vi fört och vad du varit med om under veckan, drar egna slutsatser och bestämmer om du vill ta upp något på nästa Diakoni-träff. Du kommer att få en mentor, och till de samtalen kan du förstås också ta med dig frågor.

”Jag har lärt mig så fantastiskt mycket och jag är oerhört glad över att jag åkte. Det har berikat mitt liv och det har varit så häftigt att uppfylla min dröm om att möta nya människor och bo utomlands ett längre tag” 

”Volontärarbetet var suveränt! Jag älskade att vara på min NGO”
(f d kursdeltagare)

Syfte

  • Att genom studier fördjupa förståelsen i kristen tro.
  • Ge insikter och förståelse för dagens Kina vad gäller biståndsarbete, genom olika studiebesök, främst i staden Kunming. 
  • Utveckla en dialog med människor med annan tro och livsåskådning än din egen. Ge möjlighet till olika sorters volontärarbete. 

NOTISER

Mer info om Kinakurs

För mer information ladda ner den utskrifts vänliga pdf:en. Finns både på svenska och engelska.


Paus läsår 20/21 

Vår Kinakurs tar paus under läsår 20/21. Vi återkommer kring nästkommande läsår. 


TCG Nordica International Arts Center har flyttat  

Hösten 2019 flyttade TCG Nordica International Arts Center in i sina nya fina lokaler i södra Kunming, i stadsdelen Raintown.


Stipendium & Artist in Residence till Kina 

Information om stipendium till TCG Nordica Culture Center i Kina. För mer information se pdf genom att klicka här.


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.