Kontakta oss


Eva Lotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare/ Utbildningsadministratör
Tel 040-37 59 60
Mobil 0707-457 373  evalotta.larsson@hylliepark.se


Eva Johansson
Verksamhetsledare
Tel 0727-23 25 23
eva.johansson@hylliepark.se

Kinakurs

Hyllie Park Folkhögskola Kinakurs startade 2002 och sedan dess har vi haft glädjen att se många nöjda studenter passera genom åren. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av Kina i synnerhet och Asien i allmänhet. Du vill studera kinesiska och kinesisk kultur på plats i en miljö där konst och olika kulturformer bildar ramen inom vilken vi arbetar. 

Att få möjlighet att tränga in i den asiatiska kulturen och dess tänkande men att också utvecklas som människa i mötet med andra, är en stor möjlighet under detta år.

Vi kräver inga speciella förkunskaper för att kunna söka till kursen, men vi förväntar oss att du tar aktiv del i kursutbudet vilket kommer att ge dig inspiration och möjlighet att utveckla många nya sidor hos dig själv. Vi vill stimulera kreativitet och nyfikenhet. 

Kultur, Språk eller Diakoni

Inom kursen kan du välja mellan tre olika spår: Kultur, Språk eller Diakoni. Du kan läsa mer om de olika spårens inriktning under flikarna till vänster i menyn.

Kursen är upplagd i olika teman som sträcker sig över 2 till 3 veckor per tema. Vi studerar kinesiskt och asiatiskt tänkande och undervisningen är mestadels på engelska. Lärarna är svenska, kinesiska eller internationella och vi lär mycket genom samtal och diskussioner. Du får möjlighet till en djupare förståelse av Kina och dess omvärld, se världen utifrån ett nytt perspektiv i mötet mellan öst och väst, genom våra olika världsbilder.

Delar av kursen handlar om reflektion, att fördjupa förståelsen av sig själv och sin bakgrund i mötet med människor från en annan kultur och religion, utifrån ett västerländskt kristet perspektiv. Att föra dialog omkring tro och livsfrågor med människor från olika bakgrund ger spännande inblickar i andras liv och tänkande. Detta sker genom diskussion med inbjudna gäster och genom olika studiebesök.

Staden Kunming

Kursen är förlagd till Kunming, huvudstaden i Yunnanprovinsen i sydvästra Kina, där kursdeltagarna delar lägenheter i centrala delar av staden.

TCG Nordica Kulturcentret

Kursen är inhyst på TCG Nordica, ett kinesisk-skandinaviskt kulturcenter i Kunming city. Nordica är en mötesplats för människor från öst och väst, för konstnärer, musiker, dansare, studenter, volontärer etc. Där presenteras olika kulturevenemang hela året runt, såsom utställningar, konserter, föreläsningar, performances och workshops. Evenemangen vänder sig till alla åldrar med ett rikt kulturutbud.

Visionen för TCG Nordica; ”stimulating reflection on human worth as expressed in various art forms”, är grunden till kulturcentrets rika bredd av uttryck. Kulturcentret syfte är att vara en mötesplats mellan öst och väst och att stimulera reflektion omkring livsfrågor i alla de olika event som genomförs. Det drivs av kinesisk och internationell personal som ansvarar för galleri, olika scenframträdande med musik och dans.

Praktiskt arbete

En viktig del av kursen är det praktiska arbetet. Schemalagd tid för lektioner är ca 20 h /vecka och det praktiska arbetet upptar ungefär lika mycket. Mycket av arbetet är förlagt på kvällstid.

Studenterna deltar i en del av planeringen och implementeringen av olika kulturprogram på TCG Nordica. Arbetsuppgifterna varierar från att uppträda i någon del av ett projekt, ge kineser tillfälle att praktisera engelska, sköta ljud och ljus eller arbeta med hemsidan. Arbetet innebär att bygga relationer med kineser som vill lära sig om skandinavisk kultur, praktisera engelska och bli vänner.

Ditt individuella val av spår påverkar också vilket praktiskt arbete du kommer att vara delaktig i.

Studieresor

Många studiebesök genomförs under läsåret och flera studieresor, bl a till Beijing, Dali och Lijiang. Vi lär genom besöken i mötena med människor från olika sammanhang.  I den färgstarka Yunnanprovinsen som är känd för sin mångfald av olika minoritetsfolk och vackra natur, gör studieresorna väldigt intressanta och varierande. Yunnan är en provins i sydvästra Kina och gränsar till bland annat Vietnam, Laos, Thailand och Burma. Dessa länder har man möjlighet att uppleva och resa till under loven tillsammans med kurskompisar, om man så vill.

NOTISER

Mer info om Kinakurs

För pris och praktisk information ladda ner pdf-fil.

Stipendium & Artist in Residence till Kina 

Information om stipendium till TCG Nordica i Kina. För mer information se pdf genom att klicka här.


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.