Kontakta oss


Eva Lotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare/ Utbildningsadministratör
Tel 040-37 59 60
Mobil 0707-457 373  evalotta.larsson@hylliepark.se


Sofia Rizell
Kursledare
sofia.rizell@hylliepark.se

Kinakurs

Hyllie Park Folkhögskola Kinakurs startade 2002 och sedan dess har vi haft glädjen att se många nöjda studenter passera genom åren. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av Kina i synnerhet och Asien i allmänhet. Du vill studera kinesiska och kinesisk kultur på plats i en miljö där konst och olika kulturformer bildar ramen inom vilken vi arbetar. 

Att få möjlighet att tränga in i den asiatiska kulturen och dess tänkande men att också utvecklas som människa i mötet med andra, är en stor möjlighet under detta år.

Vi kräver inga speciella förkunskaper för att kunna söka till kursen, men vi förväntar oss att du tar aktiv del i kursutbudet vilket kommer att ge dig inspiration och möjlighet att utveckla många nya sidor hos dig själv. Vi vill stimulera kreativitet och nyfikenhet. 

Kultur, Språk eller Diakoni

Inom kursen kan du välja mellan tre olika spår: Kultur, Språk eller Diakoni. Du kan läsa mer om de olika spårens inriktning under flikarna till vänster i menyn.

Kursen är upplagd i olika teman som sträcker sig över 2 till 3 veckor per tema. Vi studerar kinesiskt och asiatiskt tänkande och undervisningen är mestadels på engelska. Lärarna är svenska, kinesiska eller internationella och vi lär mycket genom samtal och diskussioner. Du får möjlighet till en djupare förståelse av Kina och dess omvärld, se världen utifrån ett nytt perspektiv i mötet mellan öst och väst, genom våra olika världsbilder.

Delar av kursen handlar om reflektion, att fördjupa förståelsen av sig själv och sin bakgrund i mötet med människor från en annan kultur och religion, utifrån ett västerländskt kristet perspektiv. Att föra dialog omkring tro och livsfrågor med människor från olika bakgrund ger spännande inblickar i andras liv och tänkande. Detta sker genom diskussion med inbjudna gäster och genom olika studiebesök.

Staden Kunming

Kursen är förlagd till Kunming, huvudstaden i den fantastiska Yunnanprovinsen i sydvästra Kina. Yunnan sprakar av kultur med minst 25 av Kinas 56 etniciteter representerade. Klimatet är subtropiskt och både landskapet och kulturen är rik och unik vilket gör provinsen till en populär turistdestination i Kina. Kunming är en snabbt växande stad där det idag bor omkring 7 miljoner människor. Kina är ett fascinerande land mitt i en omvälvande tid av förändring och utveckling. Du kommer få uppleva gammalt och nytt, historia och modernisering och mängder av överraskningar.

TCG Nordica International Arts Center

Vårt klassrum har vi på TCG Nordica International Arts Center, ett kinesisk-skandinaviskt kulturcenter i södra Kunming. Placeringen ger oss en unik möjlighet till att möta lokalbefolkningen i alla åldrar i ett stort nybyggt komplext i den nya stadsdelen Raintown.

TCG Nordica är en mötesplats för människor från öst och väst, för familjer med barn och unga, konstnärer, musiker, dansare, studenter och volontärer. Där presenteras nya kulturevenemang hela året runt; utställningar, konserter, föreläsningar, performances och workshops. Evenemangen vänder sig till alla åldrar med ett rikt kulturutbud. TCG Nordica utbildningsverksamhet växer och för närvarande planeras det för ”Childrens Arts Academy”, som startar under hösten 2019, med kursverksamhet för barn och vuxna. 

Visionen för TCG Nordica är
”Stimulating reflection on human worth as expressed in various art forms”.
Kulturcentrets syfte är att vara en mötesplats mellan öst och väst och att stimulera reflektion omkring livsfrågor i alla de olika event som genomförs. Det drivs av kinesisk och internationell personal som ansvarar för utbildning, galleri och olika scenframträdande med musik och dans.

Praktiskt arbete

En viktig del av kursen är praktiken på TCG Nordica. Schemalagd tid för lektioner/lärarplanerad tid är ca 20 h /vecka och till det kommer praktiken. Mycket av praktiken är förlagd på kvällstid då TCG Nordica har många av sina events. Arbetsmängden varierar mycket från vecka till vecka och över läsåret. Genom det praktiska arbetet tillsammans med kulturcentrets personal och volontärer får du tillfälle att möta kineser och träna språk såväl som tillfälle att träffa nya vänner. Som studerande deltar du i planeringen och genomförandet av olika kulturprogram på TCG Nordica.

Studieresor

Vi vet att lära genom att uppleva är framgångsrikt. Våra studieresor är därför viktiga och uppskattade. Första resan går till Beijing på utresan från Sverige/Skandinavien till Kina. Den andra går till Puer och XiShuangBanna i södra Yunnan. Och den tredje till Dali och Shangri-La i den norra delen av provinsen. Vi besöker människor från olika sammanhang och miljöer och lär oss om deras kultur.  Den färgstarka Yunnanprovinsen är känd för sin mångfald av minoritetsfolk och vackra natur, vilket gör studieresorna fyllda av starka intryck och är mycket uppskattade. Yunnanprovinsen gränsar till Vietnam, Laos, Thailand och Burma. Dessa länder har man också möjlighet att uppleva och resa till under loven tillsammans med kurskompisar, om man så vill.

NOTISER

Mer info om Kinakurs

För mer information ladda ner den utskrifts vänliga pdf:en. Finns både på svenska och engelska.


Paus läsår 20/21 

Vår Kinakurs tar paus under läsår 20/21. Vi återkommer kring nästkommande läsår. 


TCG Nordica International Arts Center har flyttat  

Hösten 2019 flyttade TCG Nordica International Arts Center in i sina nya fina lokaler i södra Kunming, i stadsdelen Raintown.


Stipendium & Artist in Residence till Kina 

Information om stipendium till TCG Nordica Culture Center i Kina. För mer information se pdf genom att klicka här.


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.