Kontakta oss


Kulturverkstad
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö  
hpfkulturverkstad@hylliepark.se


Lisen Winborg
Utvecklingsledare
Tel: 0704-840 121 lisen.winborg@hylliepark.se

Utbud

Vi erbjuder undervisning på så väl grundläggande som avancerad nivå. Eleverna står i centrum och vi utformar vår undervisning efter deras behov och önskan. Undervisningen sker så väl individuellt som i grupp. 

Kulturverkstaden anordnar en rad olika konserter där du har möjlighet att uppträda inför publik. Allt från mindre uppspel för föräldrar till Kulturverkstadens årliga gemensamma konsert.

Kulturverkstaden har inte möjlighet att hyra ut instrument. Däremot samarbetar vi bland annat med en fiolbyggare som hyr ut och säljer fioler. För kontaktuppgifter se fliken Samarbetspartners.

Välkomna med er anmälan under knappen Ansökan. 

Fiol

Vi erbjuder fiolundervisning i alla åldrar. Fiolrytmik och Suzukiundervisning för de yngsta och enskild "traditionell" undervisning för de äldre. Genom vårt rika utbud har vi möjlighet att tillmötesgå och variera undervisningen utifrån elevens bästa. Glädje och lust är nyckeln till en musikalisk upplevelse och musikskapande.

För mer information om vår Suzukiundervisning och Malmö Suzukiförening se fliken Suzuki Malmö. 

Från 5 år (Suzukiundervisning från 4 år)

Terminsavgift: 2750 kr 

Terminsavgift - Suzuki: 3100 kr. (Inkl. individuell och grupplektion) Tillkommer en årsmedlemsavgift till Svenska Suzukiförbundet på 250 kr/familj.

Fiolrytmik

Fiolrytmik vänder sig till barn i åldern 3-4 år och är en förberedande gruppverksamhet för Suzukiundervisningen. Vi spelar fiol, sjunger, dansar och har roligt tillsammans. Rytmik är en helhetspedagogik där man i rörelse och lek tränar bl.a. samarbete, samspel, frasering, koordination och puls- och taktkänsla, detta så väl med som utan instrument. Fiolrytmik är ett tillfälle för ditt barn att tillsammans med andra spela och ha roligt.

Från 3 år. 

Terminsavgift: 700 kr (gruppundervisning) 7 undervisningsveckor

Gitarr

Vi börjar från grunden och spelar både melodi- och ackordspel efter elevernas önskemål. Undervisningen sker på akustisk gitarr.

Från 6 år. 

Terminsavgift: 2750 kr

Nyckelharpa

För dig som är nyfiken nybörjare eller dig som spelat ett tag och vill fördjupa dina kunskaper. Vi undersöker olika genrer och stilar med utgångspunkt i folkmusiken.

Från 12 år.

Terminsavgift: 3700 kr
(30 minuter individuell lektion x 12 gånger + 45 min grupplektion x 4 gånger)

Piano

Lär dig ackordspel eller njut av den klassiska musikens mästare. En god teknisk grund ger möjlighet till stabil musikalisk utveckling och ett eget skapande.

Suzukipiano erbjuds från 4 års ålder. För mer information om vår Suzukiundervisning och Malmö Suzukiförening se fliken Suzuki Malmö.

Från 5 år (Suzukiundervisning från 4 år) 

Terminsavgift: 2750 kr

Terminsavgift - Suzuki: 3100 kr (Inkl. individuell och grupplektion). Tillkommer en årsmedlemsavgift till Svenska Suzukiförbundet på 250 kr/familj.

Trummor

Du får prova och lära dig slagteknik och trumsetskoordination i en mängd olika genrer. Undervisningen vänder sig till dig som vill prova på trummor, utvecklas eller ta upp sitt trumspel igen.

Från 6 år.

Terminsavgift: 2750 kr

Terminsavgiften avser 15 lektioner à 20 min enskild undervisning om inget annat anges.

NOTISER

Konserter vårterminen 2019 

Kulturverkstaden bjuder in till konsert i konsertlokalen Arken, Hyllie Park, Mötesplatsen: 

Lördag den 9 februari kl. 13.00-15.00
Promenadkonsert och invigning av ny flygel. 

Måndag den 13 maj kl. 18.00
Vårkonsert med Malmö Suzukiförenings fiolelever.

Söndag den 19 maj kl. 16.00
Vårkonsert med Malmö Suzukiförenings pianoelever.

Onsdag den 22 maj kl. 18.00
Konsert med pianoelever. 

Lördag den 25 maj kl. 14.00
Konsert med piano-, gitarr och trumelever. 

Välkomna!

Konserterna arrangeras i samverkan med Studieförbundet Bilda 


Julkonsert 2018 

Lördag den 1 december kl. 14.00
Gitarr- och pianokonsert
Hyllie Park kyrkan

Tisdag den 11 december
Trumafton 
Sal 1

Söndag den 15 december kl. 13.30 och 15.00
Malmö Suzukiförenings pianoelever
Hyllie Park Kyrkan

Måndag den 17 december kl. 18.00
Malmö Suzukiförenings fiolelever
Hyllie Park Kyrkan


Vi finns även i Husie Församlingshem 

Vi finns även i Husie Församlingshem. Där erbjuder vi just nu piano- och gitarrundervisning
Välkomna med er anmälan via länk till vänster. 


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.