Handledning (Möjliggörare)

Kursen förutsätter att den studerande finns i en idéburen organisationen med  kristen värdegrund och kyrkor som huvudmän där idéer kan utvecklas och ta form. Kopplingen till församling/organisation skapar förutsättningar för att de projekt som sjösätts eller utvecklas under kursen kan ägas av fler och leva vidare efteråt.

Möjliggörare

En handledare, eller som vi kallar det - möjliggörare, är en person som är förankrad i församlingen/organisationen och har dess förtroende och egen erfarenhet av entreprenörskap. Möjliggörarens roll är både att ge stöd i lärprocessen och underlätta samspelet mellan kursdeltagaren och församling/organisation. Kursdeltagaren och möjliggöraren behöver mötas regelbundet, minst var tredje vecka, under året. Möjliggöraren förväntas delta i två handledardagar under året för att få insikt i kursupplägget och redskap i handledarskapet. 

Stöd i implementering 

Kursdeltagarens projektidé behöver naturligtvis utvecklas och genomföras i samklang med organisationens ledning. Både möjliggöraren och kursledarna kan ge stöd i denna process. Genom samverkan med Göteborgs Räddningsmission erbjuds möjlighet för församling/organisation i Göteborgsregionen att få hjälp att hitta rätta vägar. För församling/organisation i andra delar av landet kan kursledare ge visst stöd och hjälp och även rekommendera kontakter på nära håll.

NOTISER

Prasso - Nätverket för diakonalt samhällsengageman 

Hyllie Park Folkhögskola startade tillsammans med June Folkhögskola och Göteborgs Räddningsmission nätverket Prasso. Genom nätverket vill vi skapa engagemang och drivkraft. Vi vill vara en rörelse av eldsjälar i kyrkans värld med fokus på att se och möta människors behov. Syftet med Prasso är att sprida goda exempel, dela erfarenheter och bygga ny kunskap. 


Tankar från kursdeltagare 

”Jag sökte utbildningen eftersom vår församling under en längre tid pratat om behovet av att dra igång något slags företagande för att skapa arbetstillfällen.
Under detta läsår har jag fått alla de verktyg som behövdes för att vår dröm skulle kunna bli verklighet. För mig personligen har den stora variationen av ämnen och lärare varit oerhört inspirerande. Om du är en drivande kraft i ett sammanhang där man vill se förändring, är det väl investerad tid att ge ett år för att få allt att falla på plats, så att ni blir redo att trycka på startknappen.”

Ellen Adolfsson


Samarbete med Göteborgs Räddningsmission 

Från hösten 2018 inleder Hyllie Park Folkhögskola och June folkhögskola samarbete med Göteborgs Räddningsmission som ett led i att stärka kyrkligt entreprenörskap.  Vi är väldigt glada för detta samarbete, säger rektor Per-Inge Andersson.  Det är väldigt stort för oss att få del av Göteborgs Räddningsmission stora erfarenhet inom socialt entreprenörskap.   Att vi också har fått knyta Mimmi Edin som kursledare med hennes gedigna erfarenhet kommer ytterligare att förstärka utvecklingen av kursen. 


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.