Kontakta oss


Eva Lotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare/ Utbildningsadministratör
Tel 040-37 59 60
Mobil 0707-457 373  evalotta.larsson@hylliepark.se


Eva Johansson
Verksamhetsledare
eva.johansson@hylliepark.se

Ansökan

Ansökan sker via länk till vänster. Platser kvar. För ansökan maila eva.johansson@hylliepark.se

För att bli antagen skall du ha:

  • Grundläggande behörighet för högskola
  • Tillräckliga förkunskaper på ditt instrument och i musikteori för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen
  • Ha erfarenhet av att spela eller sjunga tillsammans med andra

Antagning sker genom intervju och uppspelning samt ett enklare musikteoriprov. 
På intervjun skall du beskriva dina erfarenheter av tidigare samspel med andra i kör, band/ensemble eller liknande. Vi vill ta reda på vilken person vi har framför oss, om du passar in i den grupp du skall arbeta och fungera tillsammans under ett intensivt år. Helhetsintrycket är det viktigaste för oss.   

Ansökningsdagar sker på de olika platserna på dag och tid som meddelas dig när du skickar in din ansökan via länk till vänster. I Malmö sker det den 3-4 juni. Du informeras om du är antagen till kursen efter den 13 juni.

Om ditt huvudinstrument är sång ska du sjunga upp två sånger som du själv valt, antingen till pianoackompanjemang (pianist finns tillgänglig) eller till förinspelad bakgrund.

Om du är instrumentalist ska du spela upp två låtar som du själv valt, antingen till pianist eller till förinspelad bakgrund

NOTISER

Nu är anmälan öppen 

Till hösten 2018 startar  vi en ny kurs, musikledarutbildning. Nu är anmälan öppen. Ansökan sker via länk till vänster. Välkomna med er anmälan! 


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.