Söndagsskola för vuxna

Söndagsskola för vuxna är en halvfartskurs (50%) på distans som tar dig med på en resa genom Gamla testamentet. I 15 samlingar får du tillsammans med andra kursdeltagare möjlighet att reflektera och utmanas av de berättelser och händelser som du själv kanske mött och som framförallt presenteras för barnen i söndagsskolan eller i Barnens Bibel.

Många människor är inte vana vid att läsa Gamla testamentet på egen hand. Nu får du chans att tillsammans med andra reflektera över dessa berättelser. Berättelser som kanske bara dykt upp och nämnts i enstaka predikningar och då som självklarheter, men hur samtalar vi om dessa när vi blivit vuxna?  

Eleonore Gustafsson är den huvudsakliga föreläsaren under denna kurs. Eleonore är pastor i Evangeliska Frikyrkan, skribent och bibellärare.   

Söndagsskola för vuxna vill inbjuda dig att reflektera och utmanas av berättelserna från: Skapelsen, Adam, Eva & ormen, Kain & Abel, Noa, Babels torn, Hagar, Abraham, Isak, Jakob, Josef och Job. Vi ska försöka läsa söndagsskoleberättelserna utifrån deras eget syfte, vad berättar dessa berättelser om Gud och vårt förhållande till Gud, oss själva och våra medmänniskor? Hur kan dessa berättelser få relevans och säga något till oss idag?   

Kursupplägg

Under 16 veckor, inklusive introduktionsträffen träffas vi via webbkonferens som innebär möten via Internet som sker varje vecka. Du som kursdeltagare förväntas delta vid samtliga webbmöten. Vårterminen 2021 går mellan den 25:e januari till den 21:e maj. Ansök senast den 10:e januari 2021 för att bli del av första antagningen. I mån av plats är sedan ansökningstiden öppen fram till 17:e januari 2021. 

Studievecka 

En studievecka är upplagd med föredrag, studieuppgifter och läsning av litteratur vilket du gör på egen hand. Du möts upp varje vecka för webbsamtal tillsammans med övriga kursdeltagare för reflektion och gemensamt lärande. Via webbkonferensen skapas goda möten även när man befinner sig på olika orter. Även den ovane lär sig snabbt hur man gör och det erbjuds god handledning under kursens gång.   

Det finns tydliga studieinstruktioner och du skriver en kort rapport för varje tema. Självstudierna relaterar både till Bibeln och annan litteratur, men utmanar också till att se hur tron fungerar här och nu genom till exempel intervjuer och observationer. Ett viktigt moment är att tydliggöra för sig själv vad som är nästa steg att ta i den egna vandringen och lärjungaskapet samt att reflektera över egna och andras erfarenheter.   

Studietakt och teknikkrav 

Vi rekommendera att du tidsmässigt avsätter mellan 10-20 timmar för studier varje vecka. Försök hitta en plats där du i lugn och ro kan lösa dina uppgifter, avsätt tid för reflektion och för de inre processer som sätts igång under kursen. Det krävs en hel del självdisciplin och förmåga att läsa och förstå texter på egen hand.   

Datorvana krävs då kursen förs helt på distans vilket innebär att det är via email och webbmöten som du kommer har kontakt med andra kursdeltagare och din studieledare. För att kunna ta del av utbildningen via Adobe Connect (webbkonferens via Internet) etc. krävs att du som student har tillgång till en modern dator, fast uppkoppling, inbyggd webbkamera samt ett USB headset.   

Anmälan och avgift 

Kostnaden för studierna är 300: - per termin. Litteraturkostnader om ungefär 300: - kan tillkomma (exklusive Bibel).    

I folkhögskolekursen finns en fastställd ambitionsnivå för vilken studieinsats deltagaren skall göra. Genom att du som deltagaren skriver veckovisa rapporter dokumenteras studierna och du får personlig feedback. Då samtliga möten mellan deltagarna sker via webbkonferens förväntas en hög närvaro vid dessa tillfällen då det är här vi skapa goda relationer, för lärande samtal och dela med oss av varandras erfarenheter. För att kunna tillhandahålla ett diplom och studieintyg vid kursens slut krävs 80 % närvaro och genomförda kursmoment som skrivna rapporter.   

Skolan kan intyga att studierna genomförs, ge meriterande kursintyg och möjlighet att söka studiemedel via CSN. För dig som söker studiemedel via CSN räknas varje kurs som 50% studier under 16 veckor. För mer information vad som gäller specifikt för dig och din studiesituation se vidare på www.csn.se/komv-folkh-gymn 

Även om du inte väljer att använda dig av studiemedel via CSN har du möjlighet att ta del av studentrabatter med Mecenatkortet, läs mer på www.mecenat.com/se/om-mecenat/om-kortet   

Att du som deltagare överlåter dig till folkhögskolestudier skapar drivkraft att även klara studiemoment som bjuder på visst motstånd. Det är ofta dessa moment våra deltagaren efteråt kan se att hon lärt sig mest av.

NOTISER

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.