Nära den Goda Jorden

En bibelskolekurs på distans med fokus på teologisk fördjupning kring miljö och lärjungaskap

Nätverket God jord, kristna för miljö och rättvisa startar bibelkurs tillsammans med Bibelskola Nära och Hyllie Park Folkhögskola!    

Vi vill uppmuntra till fördjupad teologisk reflektion kring skapelsen, klimat-, och hållbarhetsfrågor. Och sätta fokus på hur miljöfrågorna hänger ihop med församlingens uppdrag och ditt och mitt dagliga lärjungaskap.

I ljuset av det kristna hoppet vill vi ge ökad kunskap, förståelse och medvetenhet kring hur ett hållbart lärjungaskap hänger ihop med olika områden av livet. Vi vill se hur en god kristen miljöaktivism kan gestalta sig när vi som kyrka tar vårt uppdrag på allvar i förtröstan till en närvarande Gud som har hela kosmos i sin hand.   

Detta är en kurs för dig mitt i livet som inte har möjlighet att flytta men vill läsa på bibelskola och fördjupa dig omkring dessa aktuella frågor. Kursen kommer till stor del genomföras på distans. Kursen kommer genomföras på måndagar mellan kl. 18:00-20:00. Studierna är på halvfart och kursen är CSN berättigande.

NOTISER

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.