Bibelskola Nära församling


Kontakta oss


Petrus Lilja
Kurssamordnare
petrus.lilja@hylliepark.se


Evalotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare
Tel 040-37 59 60
evalotta.larsson@hylliepark.se

K U R S T I D E R
Läsår 2022-2023

Höstterminen
29 augusti – 16 december 2022

Vårterminen
30 januari –26 maj 2023

Nära Distans - kurs Lukas

En introduktion till Bibelns värld och berättelse

Kursen vill ge redskap att själv läsa och förstå Bibelns texter och söka svar på trons frågor. Utgångspunkten är Bibelns första böcker, Moseböckerna för att sedan fördjupa sig i evangeliet enligt Lukas där Jesus presenteras och där Lukas målar upp en bild av vad det innebär att vara en lärjunge.

Vi fortsätter sedan med Apostlagärningarna där Lukas visar att Jesus liv och handling inte var en historisk parentes utan att Jesus med sitt liv, sin död och uppståndelse skapat nya förutsättningar för förhållandet mellan Gud och människa och den värld som omger oss.

Teman vecka för vecka       

Bibeln – text, tillkomst, bruk & tolkning
Gudsbild
Moseböckerna 
Lukas Evangelium
Jesus & Frälsningen
Guds rike
Apostlagärningarna
Anden
Andliga vanor
Församlingen
Kvinnor & Guds rike
Etik del I
Etik del II
Uppdraget

NOTISER

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.