Bibelskola Nära församling

I samarbete med Bilda, Spricka bokförlag och Skillinge missionshus vill vi skapa samtalskvällar med föreläsningar samt möjliggöra fördjupande samtal i er församling.

Första serien – tillsammans med Roland Spjuth 

Tema 

1. Går det fortfarande att tro på en Gud som skapat himmel och jord?
2. Vad är en människa? Om relationen mellan mänsklig frihet, ondska och Guds allmakt
3. Vem är Jesus Kristus och varför har han en sådan unik ställning i kristen tro?
4. Behöver alla människor frälsning?
5. Kristen andlighet och människans behov av sann gemenskap
6. Kristen andlighet och längtan efter förvandling

Rekommenderat upplägg  

2 x 30 minuter föreläsning som följs av 60 minuter gruppsamtal och fika. Er församling får tillgång till materialet och bestämmer själva startdatum, vilka kvällar, upplägg mm. Materialet går t.ex bra att använda i församlingens hem/hus-grupper. Endast en kostnad per församling. 

Kostnad

2000kr/församling. Inkluderar förinspelade föreläsningar och samtalsunderlag. 25% rabatt i samarbete med Bilda. 

Anmälan

För att genomföra kvällarna utan Bilda och samtalsmaterial skriver du till bibelskolanaraforsamling@hylliepark.se

För kurs i samarbete med Bilda kontaktar du ansvarig person inom din region: 
Region Nord: Rolf Mörtzell, rolf.mortzell@bilda.nu 
Region Mitt: Tony Karsbo, tony.karsbo@bilda.nu
Region Öst: Aziz Kouki, aziz.kouki@bilda.nu 
Region Svealand: Andreas Wistrand, andreas.wistrand@bilda.nu 
Region Sydöst: Lars-Anders Kjellberg, lars-anders.kjellberg@bilda.nu
Region Sydväst: Charlotte Härenstam, charlotte.harnstam@bilda.nu 
Vid frågor går det även att kontakta Paulina Lindgren, paulina.lindgren@bilda.nu

Litteratur

För de som önskar köpa flera exemplar av Rolands bok "Om Gud och allt annat" går det bra att kontakta Spricka förlag, bengt.rasmusson@inmedit.se 

Det går bra att vara med på samlingarna utan att läsa boken.

Om Roland Spjuth

Roland Spjuth har under cirka 35 år arbetat som lärare i teologi på olika skolor. Bland annat var han med och startade Hyllie Park Folkhögskola. Idag är han lektor vid akademi för ledarskap och teologi (ALT). Han skrev sin avhandling vid Lunds Universitet och är bosatt på skånska landsbygden tillsammans med sin fru Inger. 2020 publicerades hans senaste och uppmärksammade bok Om Gud och allt annat (Spricka Förlag).

NOTISER

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.