Bibelskola Nära församling


Kontakta oss


Petrus Lilja
Kurssamordnare
petrus.lilja@hylliepark.se


Evalotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare
Tel 040-37 59 60 evalotta.larsson@hylliepark.se

K U R S T I D E R
Läsår 2022-2023

Höstterminen
29 augusti –  16 december 2022

Vårterminen
30 januari –26 maj 2023

Nära den Goda Jorden

En bibelskolekurs på distans med fokus på teologisk fördjupning kring miljö och lärjungaskap

Nätverket God jord, kristna för miljö och rättvisa har tillsammans med Bibelskola Nära och Hyllie Park Folkhögskola skapat och utvecklat denna kurs.

I kursen vill vi uppmuntra till fördjupad teologisk reflektion kring skapelsen, klimat-, och hållbarhetsfrågor. Sätta fokus på hur miljöfrågorna hänger ihop med församlingens uppdrag samt ditt och mitt dagliga lärjungaskap.

I ljuset av det kristna hoppet vill vi ge ökad kunskap, förståelse och medvetenhet kring hur ett hållbart lärjungaskap hänger ihop med olika områden i livet. Vi vill se hur en god kristen miljöaktivism kan gestalta sig när vi som kyrka tar vårt uppdrag på allvar i förtröstan till en närvarande Gud som har hela kosmos i sin hand. Hur tar vi oss an dessa aktuella och brännande frågor – vågar vi anta utmaningen?

Förutom den allmänna informationen vi nämner på startsidan under rubriken ”Att studera på Bibelskola Nära” är goda kunskaper i engelska en fördel då en del av kurslitteraturen är skriven på detta språk. Under denna kurs kommer du som kursdeltagare också behöva köpa in litteratur (om du inte lånar på bibliotek) på omkring 600:-.

Mer information om nätverket God Jord

För mer information om nätverket God Jord, klicka på länkarna nedan:
Nätverket - God jord
God Jords facebooksida

NOTISER

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.