Bibelskola Nära församling


Kontakta oss


Petrus Lilja
Kurssamordnare
petrus.lilja@hylliepark.se


Evalotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare
Tel 040-37 59 60 evalotta.larsson@hylliepark.se

K U R S T I D E R
Läsår 2022-2023

Höstterminen
29 augusti – 16 december 2022

Vårterminen
30 januari – 26 maj 2023

Kursinformation

Kurstider

Samtliga distanskurser ges på halvfart (50%). Vi möts tillsammans under 16 tillfällen via webben. 
Sista anmälningsdag (i mån om plats) är 15 augusti respektive 10 januari. 

Antagningsbesked skickas ut löpande. Studier på Bibelskola Nära är CSN berättigade.

 

Kurs Lukas - introduktion till Bibelns värld och berättelse

Kursen vill ge redskap att själv läsa och förstå Bibelns texter och söka svar på trons frågor. Utgångspunkten är Bibelns första böcker, Moseböckerna för att sedan fördjupa sig i evangeliet enligt Lukas samt Apostlagärningarna.

Kursen ges på måndagar dagtid kl. 9.30-11.30 eller kvällstid mellan kl.18:30-20:30 – ange vilken tid som passar dig bäst i din ansökan. Kursen behöver ha fem eller flera kursdeltagare för att kursen ska kunna genomföras.

Har du läst hos oss tidigare och vill påbörja en nya kurs - hör av dig till petrus.lilja@hylliepark.se för att se vilken uppföljningskurs som erbjuds denna termin.

Kurs Nära den Goda Jorden – har Gud gröna fingrar? En teologisk fördjupning kring miljö och lärjungaskap.

Nätverket God jord, kristna för miljö och rättvisa har tillsammans med Bibelskola Nära och Hyllie Park Folkhögskola skapat och utvecklat denna kurs.

Kursen vill vi uppmuntra till fördjupad teologisk reflektion kring skapelsen, klimat-, och hållbarhetsfrågor. Och sätta fokus på hur miljöfrågorna hänger ihop med församlingens uppdrag och ditt och mitt dagliga lärjungaskap.

Kursen genomförs under måndagar kl.18:00-20:00. Kursen behöver ha fem eller flera kursdeltagare för att kursen ska kunna genomföras.

Kurs Söndagsskola för vuxna - en resa genom Gamla testamentets (o)kända berättelser

Denna kurs vill ge dig som kursdeltagare möjlighet att reflektera och utmanas av de berättelser och händelser som du själv kanske mött och som framförallt presenteras för barnen i söndagsskolan eller i Barnens Bibel.

Många människor är inte vana vid att läsa Gamla testamentet på egen hand. Nu får du chans att tillsammans med andra reflektera över dessa uråldriga berättelser. Hur samtalar vi om dessa berättelser när vi blivit vuxna? Kan dessa berättelser få relevans och säga något till oss även idag? 

Kursen kommer genomföras under måndagar kl. 09:30-11:30. Kursen behöver ha fem eller flera kursdeltagare för att kursen ska kunna genomföras.

Kontakta oss

Petrus Lilja
Kurssamordnare/studieledare
petrus.lilja@hylliepark.se
Tel: 0722-525 522 (boka telefontid via mail) 

Maria Cruz
Studieledare
maria.cruz@hylliepark.se

Elnaz Moradi
Studieledare
elnaz.mordi@hylliepark.se

Mer information

Besök gärna Bibelskola Näras egna hemsida, här
Bibelskola Nära på Facebook

NOTISER

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.