Bibelskola Nära Farsi - Amightar

Bibelskola Nära Farsi – Amightar vänder sig till dig som farsitalande och som längtar efter att tillsammans med andra växa och fördjupa din tro, mitt i livet och vardagen. Kursen är en distanskurs vilket innebär att du inte behöver flytta från den ort eller församlingsgemenskap du just nu befinner dig i. 

Bibelskola Nära är en bibelskola som genomförs främst på ditt modersmål. Men vi vill också uppmuntra dig att lära dig svenska genom att lyssna på svenska föreläsningar (med tolkning) samt läsa lättläst litteratur på det svenska språket.

Vi önskar genom denna bibelskola ge dig redskap att växa i ditt lärjungaskap och samtidigt uppmuntra dig till att finnas med och integreras i en redan befintlig församlingsgemenskap på din hemort.  

Kursen genomförs på halvfart (50%). Kursen sker mestadels via webben med några inplanerade fysiska träffar under terminens början och avslut. Detta innebär att du som kursdeltagare kan arbeta eller studera vid sidan om studierna på Bibelskola Nära.  

Kursen innehåller inspelade föredrag på både farsi och svenska som du får del av via webben. Du studera på egen hand men också tillsammans med andra då du varje vecka möter övriga kursdeltagare för gemensamma webbmöten.   

Kursen genomföras som en folkhögskolekurs vilket innebär att du har rätt till studiemedel (CSN). Kursen kommer erbjudas under vårterminen 2022 och går mellan den 24 januari – 20 maj. 

Varmt välkommen med din ansökan.  

För mer information är du välkommen att kontakta Elnaz Moradi – elnaz.moradi@hylliepark.se

NOTISER

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.