Ansökan allmän info

Ansökningsperioden är olika för olika utbildningar. Är du osäker så kontakta skolan via mail, folkhogskola@hylliepark.se

När du går in på vår Ansökningssida finns det länkar för varje utbildning. 

  • Allmän kurs: Senast 15 maj inför höstterminen och 15 november inför vårterminen.
  • Nära: Senast den 14 juni inför höstterminen och 10 januari inför vårterminen 
  • ALT: Se utbildningens hemsida
  • Socialt entreprenörskap: Senast 15 maj.  

Se utbildningarnas egna sidor för eventuella specifika krav vid ansökan.

Antagning kan ske senare i mån av plats.

NOTISER

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.