Ansökan allmän info

OBS! Ansökningsperioden är olika för olika utbildningar. Är du osäker så kontakta skolan via mail. Se informationen här under!

När du går in på vår Ansökningssida finns det länkar för varje utbildning. 

  • Allmän kurs: Senast 15 maj inför höstterminen och 15 november inför vårterminen.
  • Kinakursen: Senast den 28 maj.
  • Nära: Senast den 6 augusti inför hösten 
  • ALT: Se utbildningens hemsida!
  • Socialt entreprenörskap: Senast 31 maj inför höstterminen. Se kurssidan!
  • Musikledarutbildning med internationell profil: Senast 28 maj.

Se utbildningarnas egna sidor för ev specifika krav vid ansökan! 

Antagning kan ske senare i mån av plats på de olika utbildningarna. 

  • Foto ( nytaget i "passformat")
  • Personligt brev
  • Betyg/intyg från avslutade utbildning/utbildningar.

LEDIGA TJÄNSTER

Spontanansökningar 

Vi tar gärna emot spontanansökningar och intresseanmälningar angående arbete.


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.