Kontakta oss


Mats Tängermark
Verksamhetsledare mats.tangermark@hylliepark.se


Evalotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare
Tel 040-37 59 60 evalotta.larsson@hylliepark.se

Din ansökan bör göras via en dator. För instruktion klicka här.

K U R S T I D E R

Vårterminen
7 januari - 11 juni 2021

Lovdagar
vecka 8 och vecka 13

Höstterminen
12 augusti - 17 december 2021

Lovdagar 
vecka 44

Allmän kurs

Grundläggande och gymnasial nivå

Vår allmänna kurs är ett utmärkt alternativ för dig som är ovan vid studier eller för dig som vill skaffa behörighet att söka till högskola och universitet. På Hyllie Park kan du läsa färdigt grundläggande nivå och sedan läsa in de obligatoriska gymnasieämnena Vi hjälper dig att lägga upp studieprogrammet efter dina behov och intressen. Vi erbjuder dig en stimulerande och berikande studiesituation som tillåter att du utvecklar alla dina sidor på ett kreativt sätt genom till exempel temaarbete, skrivarverkstad, bild, drama och personlighetsutveckling.

Kultur

På Allmän kurs fördjupar vi oss i olika aspekter av människans självbild och plats i samhället, och reflekterar över hur vi alla som medskapare formar kulturen, bland annat genom eget skapande. Vi upptäcker våra egna möjligheter att uttrycka oss i ord, bild och form, och det egna skapandet får bilda underlag för gemensamma reflektioner kring de teman vi tar upp. Ledorden är kommunikation, relationer och kreativitet.

Hållbarhet

På Allmän kurs strävar vi efter att förstå människan och hennes omgivning utifrån miljö och hälsoperspektiv. I sökandet och utvecklandet av hur ett hållbart samhälle kan byggas upp riktar vi in oss på att ge kunskaper om hur miljö, levnadssätt och sociala mönster påverkar hälsan. 

Personlighetsutveckling

På Allmän kurs utgår vi från att varje människa har rätt och möjlighet till personlig utveckling och ett helare liv. I sökandets och helandets process vill vi låta andlighet och tro vara grundläggande. Vi lägger stor vikt vid reflektion kring livsåskådning och personlighetsutveckling.  

Högskoleförberedande

För dig som är inriktad på att studera vidare på högskola eller universitet finns möjlighet att inom Allmän kurs studera med speciell inriktning för att bli bättre förberedd för studier på högskolenivå.  Då får du bland annat jobba med:

 • att utveckla din studieteknik
 • att utveckla ditt skrivande
 • stilnivåer
 • att skriva akademiska uppsatser
 • att opponera på andras uppsatser och reflektera muntlig och skriftlig
 • presentationsteknik källkritik och vetenskapsteori
 • att arbeta med facktexter på engelska
 • förberedelse inför högskoleprovet

Hyllie Park folkhögskola är en av de folkhögskolor i Skåne som samarbetar med Lunds universitet, Malmö Högskola och Högskolan i Kristianstad. Målet är att du som studerar på folkhögskola ska förbättra dina chanser att lyckas med universitets- och högskolestudier. Detta gör vi genom att:

 • högskolorna arrangerar informationsdagar då du får träffa studievägledare och studerande på universitet/högskola
 • en studievägledare på respektive högskola är ”fadder” för några folkhögskolor vilket ger möjlighet till fördjupad vägledning/information
 • anordna speciell fortbildning för lärare som undervisar på högskoleförberedande året  

Vem kan söka det högskoleförberedande året?

Du som:

 • vill förbättra dina chanser att lyckas med universitets-/högskolestudier
 • behöver få klart din grundläggande behörighet
 • behöver komplettera för att uppnå särskilda behörigheter

Efter det högskoleförberedande året kan du:

 • ansöka till bl.a högskola-/universitet med ditt studieomdöme som urvalsgrund. Du blir placerad i folkhögskolekvotgruppen (BF)
 • ansöka till bl.a högskola-/universitet med resultatet från högskoleprovet som urvalsgrund. Du blir placerad i högskolekvotgruppen (HP).

Studiemedel

När du studerar på Allmän kurs kan du få studiestöd. Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Sedan kan du söka studiemedel. Har du tillgång tillgång till e-legitimation kan du söka direkt på www.csn.se

NOTISER

Min tid på Hyllie Pa 

"Min tid på Hyllie Park Folkhögskola - En utbildning utanför klassrummet"
En text skriven av Christian Sokolski. 
Texten finns att läsa här


Informationsblad 

Här finner ni läsårets informationsblad. 


Deltagare berättar 

Den här terminen hade vi chansen att analysera böcker på olika sätt, hur författare tänker, vad vi tänker, placera oss ”i” en av bokens karaktärer. Det visade oss hur våra åsikter och vår förmåga att tänka på olika saker utvecklas. Vi kunde med oss av våra våra tankar i klassen och få reda på vad andra tänker om boken eller uppgifterna eller om filmerna som vi såg tillsammans i klassen. Det var bra för mig, för jag förstod hur andra tänker. Vi har också läst några noveller tillsammans, och det var jätteroligt att alla hade läst samma och kunde berätta för varandra. – Forozan


Blev sjuksköterska 

"När jag kom till Hyllie Park hade jag bara bott i Sverige i fem år. Det var inte många som trodde jag skulle klara av det. Efter ett tag började jag ta studierna på allvar, fick ett mål inför framtiden.

Skolan här är inte som en vanlig skola. Här fick jag möta människor med helt olika bakgrunder och det har gjort mig starkare och lärt mig att vara social. Jag läste inte bara böcker och gick hem, utan fick mer av ett socialt liv. Här fick jag chansen att komma igång.

Efter Hyllie Park läste jag till sjuksköterska och nu arbetar jag på medicinavdelningen på sjukhuset i Malmö.

Jag rekommenderar folkhögskolan till mina vänner och flera av dem har börjat läsa på Hyllie Park.”

Lina, 31 år


Högre studier 

Allmän kurs ger dig möjlighet till högre studier.


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.