Kontakta oss

Verksamhetslokaler
Stensjögatan 3, Malmö

Cecilia Flyman
Utbildningsadministratör SFI
Tel 040-37 59 44 
cecilia.flyman@hylliepark.se


Elisabet Mörnerud
Sfi-rektor, verksamhetsledare
Tel 040-37 59 45
Mobil 0707-457 372
elisabet.mornerud@hylliepark.se


Peter Gustafsson
Ekonomi
Tel 040-37 59 59
peter.gustafsson@hylliepark.se


E-post till verksamheten:
sfi@hylliepark.se

Allmän kurs grundläggande - vårdförberedande 


För dig som siktar på att arbeta inom vård och omsorg.

Vem passar kursen?

Inriktningen passar dig som vill förbereda dig för fortsatta studier inom vård och omsorg. 

Hur är kursen upplagd?

Du får studera behörighetsgivande svenska som andraspråk samtidigt som du får lära dig mer om hur det är att arbeta inom vård och omsorg. Du får också läsa yrkesinriktad svenska och andra ämnen som är en bra förberedelse inför dina fortsatta studier.  Kursen är en folkhögskolekurs vilket innebär att studierna bygger på samarbete i grupp och samtal i klassrummet, och inte bara på enskilda uppgifter.

Vart leder kursen?

Kursen förbereder dig för yrkesutbildning inom vård och omsorg på gymnasienivå. Kursen är placerad på Stensjögatan i Malmö, i samma lokaler som skolans sfi-undervisning.

Kursen förväntas starta höstterminen 2022.

NOTISER

Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.