Kontakta oss


Mats Tängermark
Verksamhetsledare mats.tangermark@hylliepark.se


Evalotta Larsson
Studie- och yrkesvägledare
Tel 040-37 59 60 evalotta.larsson@hylliepark.se

För instruktion klicka här.

Det är viktigt att du skickar in en komplett ansökan, med all information som vi frågar efter. Då har du mycket större chans att bli antagen till kursen. 
Det är också viktigt att du skickar med alla dokument du har om dina tidigare studier, inklusive valideringar av studier i annat and om du har det. 

K U R S T I D E R
Läsår 2022-2023

Höstterminen
15 augusti – 20 december 2022

Lovdagar
vecka 44

Vårterminen
9 januari – 13 juni 2023

Lovdagar
vecka 8 och vecka 14

Allmän kurs 


Läs klart gymnasiet på ett annorlunda sätt

På Allmän kurs vid Hyllie Park Folkhögskola kan du läsa för att få behörighet att studera på universitet, högskola eller yrkeshögskola. Efter minst ett års heltidsstudier hos oss får du ett intyg med studieomdöme, som du kan använda för att söka dig vidare till högre studier. På folkhögskola upplever många att studierna fungerar bättre för dem än på tidigare skolor.

Skolan ligger i södra Malmö i en lugn, parkliknande miljö. På Hyllie Park-området finns också en förskola, en grundskola, ett äldreboende och en kyrka. Vi har en restaurang där du kan fika och äta lunch, men du kan också ta med egen mat. Det går stadsbussar till skolan från centrala Malmö och från Hyllie Station som ligger i närheten.

Vem kan söka?

De flesta som kommer till oss har påbörjat men inte avslutat gymnasieskolan. Du skickar in dina papper från gymnasiet tillsammans med ansökan, och så placerar vi in dig på lämplig nivå så att du kan läsa in de behörigheter du inte är klar med.

Du kan också komma hit om du har läst klart sfi men inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Då behöver du ha kommit så långt att vi kan se att du normalt kan bli klar med den kursen inom två år. Grundläggande nivå hos oss är till för dig som vill läsa vidare på gymnasienivå för att få behörighet till studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola. 

Om du vill få behörighet till eftergymnasiala studier får du alltså räkna med att läsa på Allmän Kurs mellan ett och fem år, beroende på hur mycket du har läst innan du kommer till oss.

Hur arbetar vi?

Allmän kurs har ungefär 160 kursdeltagare. Som kursdeltagare hör du till ett Spår – Grund, Spår 1, Spår 2, Spår 3 eller Bas. Varje spår har ca 35 kursdeltagare, och undervisas av 3-4 lärare. Normalt sett läser du två terminer i ett spår och flyttar sedan vidare till nästa. Har du redan läst minst ett år på gymnasienivå kan du börja i Spår 2 eller Spår 3.

Undervisningen börjar kl 8.30 och slutar senast kl 15.10, måndag till fredag. Under dagen har du en timme långa lektioner. De flesta lektionerna i veckan, 11 st, har du tillsammans med de andra i ditt spår.

I spåret läser du in de behörigheter du behöver i svenska, samhällskunskap, historia, religionskunskap och naturkunskap. Normalt har du inte lektioner i de enskilda ämnena, utan ni arbetar med teman som ”Hållbart lärande”, ”Vad är sant?” eller ”Din fantastiska hjärna”. Ett tema pågår i ca 4 veckor, och sedan börjar nästa. I slutet av läsåret har du läst klart de ämnesbehörigheter som ingår i ditt spår.

Utöver lektionerna med ditt spår har du 7 lektioner i veckan i matematik, engelska och studieverkstad. Då läser du inte tillsammans med ditt spår, utan på din egen nivå i matematik och engelska. Du har också två lektioner i veckan då du får välja två lokala kurser, till exempel spanska, gitarr eller zumba.

Baskursen

Vi har även en kurs inom AK som heter Baskursen, och som är särskilt till för dig med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, eller dig som av annan anledning har ett starkt behov av en studiemiljö med lugn och ro.

Baskursen har bara plats för 15 kursdeltagare. Kursen har även ett eget ”hemklassrum”, så att du som går här alltid finns i samma studiemiljö, och du har din egen studieplats.

Tillsammans med din mentor kan du komma överens om att pröva på att studera i något av de andra spåren, där grupperna är större och studietakten högre. Du kan få hjälp av din mentor att kombinera tid i Baskursen med tid i ett annat spår på ett sätt som passar dig. Du kan också välja att stanna hela din studietid på skolan i Baskursen.

Allmän kurs grundläggande nivå

På Hyllie Park Folkhögskola kan du välja två olika inriktningar på Allmän kurs på grundläggande nivå. Du kan börja på Allmän kurs grundläggande när du är klar med sfi kurs D.

”AKS”: Allmän kurs grund (svenska som andraspråk och vägledning) för dig som siktar på yrkesutbildning på gymnasienivå
Vem passar kursen?
Inriktningen passar dig som främst vill studera svenska som andraspråk och utveckla ditt språk tillsammans med andra.

Hur är kursen upplagd?
Kursen är en folkhögskolekurs vilket innebär att studierna bygger på samarbete i grupp och samtal i klassrummet, och inte bara på enskilda uppgifter. Du får också träffa en studie- och yrkesvägledare regelbundet som hjälper dig att planera din studieväg. Förutom studierna i svenska i andraspråk får du även prova på att läsa matematik och engelska.

Vart leder kursen?
Kursen förbereder dig för yrkesutbildning på gymnasienivå. Kursen är placerad på Stensjögatan i Malmö, i samma lokaler som skolans sfi-undervisning.

”AK Grund”: Allmän kurs grund (svenska som andraspråk, samhällskunskap, engelska och matematik) för dig som siktar på universitet, högskola eller yrkeshögskola
Vem passar kursen?
Inriktningen passar dig som vill läsa alla de ämnen (svenska som andraspråk, samhällskunskap, engelska och matematik) som ingår i folkhögskolans behörighet för studier på gymnasienivå.

Hur är kursen upplagd?
Du läser ämnena svenska som andraspråk och samhällskunskap tillsammans i teman. Du kommer även studera engelska och matematik på din nivå. Kursen är en folkhögskolekurs vilket innebär att studierna bygger på samarbete i grupp och samtal i klassrummet, och inte bara på enskilda uppgifter.

Vart leder kursen?
Kursen förbereder dig för vidare studier på gymnasienivå och passar dig som vill läsa på universitet, högskola eller yrkeshögskola efter gymnasienivå. Kursen är placerad på Elinelundsvägen i Malmö, i samma lokaler som Allmän kurs på gymnasienivå och andra utbildningar.

”AK-vård”:Allmän kurs grund vårdförberedande för dig som siktar på att arbeta inom vård och omsorg
Vem passar kursen?
Inriktningen passar dig som vill förbereda dig för arbete och studier inom vård och omsorg och studera svenska som andraspråk och utveckla ditt språk tillsammans med andra.

Hur är kursen upplagd?
Kursen är en folkhögskolekurs vilket innebär att studierna bygger på samarbete i grupp och samtal i klassrummet, och inte bara på enskilda uppgifter. Du får studera behörighetsgivande svenska som andraspråk samtidigt som du får lära dig mer om hur det är att arbeta inom vård och omsorg. Du får också läsa yrkesinriktad svenska och matematik som är en bra förberedelse inför dina fortsatta studier.  Kursen är en folkhögskolekurs vilket innebär att studierna bygger på samarbete i grupp och samtal i klassrummet, och inte bara på enskilda uppgifter.

Vart leder kursen?
Kursen förbereder dig för yrkesutbildning inom vård och omsorg på gymnasienivå. Kursen är placerad på Stensjögatan i Malmö, i samma lokaler som skolans sfi-undervisning.

Vad får jag för stöd?

En av lärarna i spåret blir också din mentor, och du ingår i en mentorsgrupp om ca 12 kursdeltagare ifrån samma spår. Du har regelbunden kontakt med din mentor och mentorsgruppen. I samtalen med din mentor kan du ta upp allt som rör din studiesituation.

Skolan har även ett resursteam som består av specialpedagogiskt ansvarig, kurator och studie- och yrkesvägledare. Genom resursteamet och de andra lärarna kan du få hjälp och stöd utifrån just ditt sätt att fungera i studierna. Du som behöver särskilt pedagogiskt stöd behöver inte ha intyg eller utredning med dig (men om du har det är det förstås bra), utan du får själv beskriva dina behov, och så hjälper vi dig utifrån det.

Studiemedel

När du studerar på Allmän kurs kan du få studiestöd. Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Sedan kan du söka studiemedel. Har du tillgång till e-legitimation kan du söka direkt på www.csn.se

NOTISER

Allmän kurs på grundläggande nivå 

Välkomna att läsa Allmän kurs på grundläggande nivå. Läs mer om våra tre grundläggande inriktningar genom att trycka här. 


Min tid på Hyllie Park Folkhögskola 

"Min tid på Hyllie Park Folkhögskola - En utbildning utanför klassrummet"
En text skriven av Christian Sokolski. 
Texten finns att läsa här


Informationsblad 

Här finner ni läsårets informationsblad. 


Deltagare berättar 

Den här terminen hade vi chansen att analysera böcker på olika sätt, hur författare tänker, vad vi tänker, placera oss ”i” en av bokens karaktärer. Det visade oss hur våra åsikter och vår förmåga att tänka på olika saker utvecklas. Vi kunde med oss av våra våra tankar i klassen och få reda på vad andra tänker om boken eller uppgifterna eller om filmerna som vi såg tillsammans i klassen. Det var bra för mig, för jag förstod hur andra tänker. Vi har också läst några noveller tillsammans, och det var jätteroligt att alla hade läst samma och kunde berätta för varandra. – Forozan


Blev sjuksköterska 

"När jag kom till Hyllie Park hade jag bara bott i Sverige i fem år. Det var inte många som trodde jag skulle klara av det. Efter ett tag började jag ta studierna på allvar, fick ett mål inför framtiden.

Skolan här är inte som en vanlig skola. Här fick jag möta människor med helt olika bakgrunder och det har gjort mig starkare och lärt mig att vara social. Jag läste inte bara böcker och gick hem, utan fick mer av ett socialt liv. Här fick jag chansen att komma igång.

Efter Hyllie Park läste jag till sjuksköterska och nu arbetar jag på medicinavdelningen på sjukhuset i Malmö.

Jag rekommenderar folkhögskolan till mina vänner och flera av dem har börjat läsa på Hyllie Park.”

Lina, 31 år


Hyllie Park Folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Utbildningsadminstratör
Tel 
040-37 59 60
folkhogskola@hylliepark.se

Utbildningsadministratör sfi
Tel 040-37 59 44
sfi@hylliepark.se 

Plusgiro 59 77 97 - 0
Bankgiro 5206-7345
IBAN SE10 9500 0099 6026 0597 7970

Organisationsnr 846003-2835


Kontakta oss

Vi skickar en kopia av det insända mejlet tillbaka till e-postadressen du angett.

* Obligatoriskt fält att fylla i.